Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 38

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  38:1 Stalo se pak v ten as, e sstupuje Juda od brat svch, uchlil se k mui Odolamitskmu, jeho jmno bylo Hra.

  38:2 I uzel tam Juda dceru mue Kananejskho, kter sloul Sua; a pojav ji, vel k n.

  38:3 Kterto poala a porodila syna; i nazval jmno jeho Her.

  38:4 A poavi opt, porodila syna; a nazvala jmno jeho Onan.

  38:5 Porodila pak jet syna, jeho jmno nazvala Sla. A byl Juda v Chezib, kdy ona jej porodila.

  38:6 I dal Juda Herovi prvorozenmu svmu manelku, jmnem Tmar.

  38:7 A byl Her, prvorozen Judv, zl ped oima Hospodina; i zabil jej Hospodin.

  38:8 Tedy ekl Juda Onanovi: Vejdi k en bratra svho, a podl pbuznosti pojmi ji, abys vzbudil sm bratru svmu.

  38:9 Vdl pak Onan, e to sm nebude jeho. Proto kdykoli vchzel k en bratra svho, vypoutl sm na zem, aby nezplodil syn bratru svmu.

  38:10 I nelbilo se Hospodinu to, co dlal Onan; proto ho tak zabil.

  38:11 Tedy ekl Juda k Tmar nevst sv: Pobu v dom otce svho vdovou, dokud nedoroste Sla, syn mj. (Nebo ekl: Aby on tak neumel, jako i brat jeho.) I odela Tmar, a bydlila v dom otce svho.

  38:12 A po mnohch dnech umela dcera Suova, manelka Judova. Kterto potiv se zas, el do Tamnas k tm, kte stihli ovce jeho, a s nm Hra Odolamitsk, ptel jeho.

  38:13 I oznmeno jest Tmar tmito slovy: Aj, tchn tvj vstupuje do Tamnas, aby stihl ovce sv.

  38:14 Tedy ona sloivi s sebe aty sv vdovsk, zavila se v rouchu, a odla se a sedla na rozcest, kudy se jde do Tamnas. Nebo vidla, e Sla dorostl, a e nen dna jemu za manelku.

  38:15 Kterouto uzev Juda, za to ml, e jest nevstka; nebo zakryla tv svou.

  38:16 Proto uchliv se k n s cesty, ekl: Dopus medle, a vejdu k tob. (Nebo nevdl, aby nevsta jeho byla.) I ekla: Co mi d, jestlie vejde ke mn?

  38:17 Odpovdl: Poli kozelce z stda. D ona: Kdybys nco zastavil, dokavad nepole.

  38:18 I ekl: Co mm dti v zstav? Odpovdla ona: Peetn prsten svj, a hali svou, a hl svou, kterou m v ruce sv. I dal j, a vel k n; a poala z nho.

  38:19 Tedy vstavi, odela, a savi rouchu svou s sebe, oblkla se v aty sv vdovsk.

  38:20 I poslal Juda kozelce po pteli svm Odolamitskm, aby vzal zase zklad od eny. A nenalezl j.

  38:21 I ptal se mu toho msta, ka: Kde jest ta nevstka, kter sedla na rozcest tto cesty? ekli oni: Nebylot zde nevstky.

  38:22 Tedy navrtiv se k Judovi, ekl: Nenael jsem j; a tak mui msta toho pravili: Nebylo zde nevstky.

  38:23 I ekl Juda: Nech sob to m, abychom neuvedli se v lehkost. J jsem poslal toho kozelce, ale tys j nenalezl.

  38:24 I stalo se okolo t msc, e oznmili Judovi, kouce: Dopustila se smilstv Tmar nevsta tv, a jest ji i thotn z smilstv. I ekl Juda: Vyvete ji, aby byla uplena.

  38:25 Kdy pak vedena byla, poslala k tchnu svmu, kuci: Z mue, jeho tyto vci jsou, thotn jsem. A pi tom ekla: Pohle, prosm, jsou tyto vci, peetn prsten, hale a hl tato?

  38:26 Tedy pohledv na to Juda, ekl: Spravedlivj jest ne j, ponvad jsem nedal j Slovi synu svmu. A vce j nepoznval.

  38:27 Stalo se pak, e kdy piel as porodu jejho, aj, blienci v ivot jejm.

  38:28 A kdy rodila, jeden z nich vyskytl ruku, kterouto chytivi baba, uvzala na ni ervenou nitku, kuci: Ten vyjde prv.

  38:29 Kdy pak vthl ruku svou zase, hle, vyel bratr jeho. I ekla: Jak jsi protrhl? Tv jest protren. I nazvno jest jmno jeho Fres.

  38:30 A potom vyel bratr jeho, kter ml na ruce nitku ervenou. I nazvno jest jmno jeho Zra.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .