Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 39

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  39:1 Jozef pak doveden byl do Egypta; a koupil ho Putifar, dvoenin Faraonv, nejvy nad drabanty, mu Egyptsk, od Izmaelitskch, kte ho tam dovedli.

  39:2 Byl pak Hospodin s Jozefem, a vecko se mu astn vedlo, a bydlil v dom pna svho toho Egyptskho.

  39:3 A vidl pn jeho, e Hospodin byl s nm, a e vecko, co inil, Hospodin k prospchu pivedl v rukou jeho.

  39:4 Tedy nalezl Jozef milost ped oima jeho, a slouil mu. I pedstavil ho domu svmu, a vecko, co ml, dal v ruku jeho.

  39:5 A hned, jak ustanovil ho nad domem svm, a nade vm, co ml, poehnal Hospodin domu Egyptskho toho pro Jozefa. A bylo poehnn Hospodinovo na vech vcech, kter ml doma i na poli.

  39:6 Vech tedy vc, kter ml, zanechal v rukou Jozefovch; ani o em, tak jako on, vdl, jedin o chleb, kter jedl. Byl pak Jozef ulechtil postavy a krsnho vzezen.

  39:7 I stalo se potom, e vzhldala ena pna jeho oima svma na Jozefa, a ekla: Spi se mnou.

  39:8 Kterto odpraje, ekl en pna svho: Aj, pn mj nev tak jako j, co jest v dom, a vecko, co m, dal v ruce m.

  39:9 Nen dnho pednjho nade mne v dom tomto, ani co vyal z sprvy m, krom tebe, jeliko jsi ty manelka jeho. Jak bych tedy uinil takovou nelechetnost, a heil i proti Bohu?

  39:10 A kdy mluvila ona Jozefovi den po dni, nepovolil j, aby spal s n, ani aby bval s n.

  39:11 Tedy dne jednoho, kdy piel do domu k prci sv, a nebylo tu dnho z domcch v dom,

  39:12 Chytila jej ona za roucho jeho, kuci: Le se mnou. On pak nechav roucha svho v rukou jejch, utekl, a vyel ven.

  39:13 A ona viduci, e nechal roucha svho v rukou jejch a vybhl ven,

  39:14 Svolala domc sv, a ekla k nim takto: Pohlete, pivedl nm mue Hebrejskho, kter by ml posmch z ns; nebo piel ke mn, aby leel se mnou; i kiela jsem hlasem velikm.

  39:15 A kdy uslyel, e jsem hlasu svho pozdvihla a kiela, nechav roucha svho u mne, utekl a vyel ven.

  39:16 Tedy schovala roucho jeho u sebe, a piel pn jeho do domu svho.

  39:17 K nmu mluvila v tato slova, kuci: Piel ke mn sluebnk ten Hebrejsk, kterhos pivedl nm, aby mi lehkost uinil.

  39:18 A kdy jsem hlasu svho pozdvihla a kiela, tedy nechal roucha svho u mne, a utekl ven.

  39:19 I stalo se, e, kdy uslyel pn jeho slova eny sv, kter mluvila mu, pravci: Tak mi uinil sluebnk tvj, rozhnval se velmi.

  39:20 Proto vzal ho pn jeho, a dal jej do ve aln, v to msto, kde vzov krlovt sedli; i byl tam v ali.

  39:21 Byl pak Hospodin s Jozefem, a naklonil se k nmu milosrdenstvm; a dal jemu milost u vldae nad alem.

  39:22 I dal vlda ale v moc Jozefovi vecky vzn, kte byli v vi aln; a cokoli tam initi mli, on to spravoval.

  39:23 Ani vlda ale k emu dohldal,co jemu svil; proto e Hospodin byl s nm, a co on inil, Hospodin tomu prospch dval.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .