Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 37

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  37:1 Jkob pak bydlil v zemi putovn otce svho, v zemi Kananejsk.

  37:2 Tito jsou pbhov Jkobovi: Jozef, kdy byl v sedmncti letech, psl s bratmi svmi dobytek, (a byl mldeneek), s syny Bly a Zelfy, en otce svho. A oznamoval Jozef zlou povst o nich otci svmu.

  37:3 Izrael pak miloval Jozefa nad vecky syny sv; nebo v starosti sv zplodil jej. A udlal mu sukni promnnch barev.

  37:4 A kdy spatili brat jeho, e ho miluje otec jejich nad vecky brat jeho, nenvidli ho, ani mohli pokojn k nmu promluviti.

  37:5 Ml pak Jozef sen, a vypravoval jej bratm svm; proe v vt nenvisti ho mli.

  37:6 Nebo pravil jim: Slyte, prosm, sen, kter jsem ml.

  37:7 Hle, vzali jsme snopy na poli, a aj, povstal snop mj, a stl. Vkol tak stli snopov vai, a klanli se snopu mmu.

  37:8 Jemuto odpovdli brat jeho: Zdali kralovati bude nad nmi, aneb pnem nam bude? Z t piny jet vce nenvidli ho pro sny jeho, a pro slova jeho.

  37:9 Potom jet ml jin sen, a vypravoval jej bratm svm, ka: Hle, opt jsem ml sen, a aj, slunce a msc, a jedencte hvzd klanlo mi se.

  37:10 I vypravoval otci svmu a bratm svm. A domlouval mu otec jeho, a ekl jemu: Jak jest to sen, kter jsi ml? Zdali pijdeme, j a matka tv i brat tvoji, abychom se klanli ped tebou a k zemi?

  37:11 Tedy zvidli mu brat jeho; ale otec jeho ml pozor na tu vc.

  37:12 Odeli pak brat jeho, aby psli dobytek otce svho v Sichem.

  37:13 A ekl Izrael Jozefovi: Zdali nepasou brat tvoji v Sichem: Po, a poli t k nim. Kterto odpovdl: Aj, te jsem.

  37:14 I ekl jemu: Jdi nyn, zvz, jak se maj brat tvoji, a co se dje s dobytkem; a zase mi pov o tom. A tak poslal ho z dol Hebron, a on piel do Sichem.

  37:15 Nael ho pak mu njak, an bloud po poli. I zeptal se ho mu ten, ka: eho hled?

  37:16 Odpovdl: Brat svch hledm; povz mi, prosm, kde oni pasou?

  37:17 I ekl mu ten: Odeli odsud; nebo slyel jsem je, ani prav: Pome do Dothain. Tedy el Jozef za bratmi svmi, a nael je v Dothain.

  37:18 Kteto, jak ho uzeli zdaleka, prv ne k nim doel, ukldali o nm, aby jej zahubili.

  37:19 Nebo ekli jeden druhmu: Ej, mistr sn te jde.

  37:20 Nyn tedy pote, a zabme jej, a uvreme ho do nkter isterny, a dme: Zv lt serala jej. I uzme, na jemu vyjdou snov jeho.

  37:21 A uslyev to Ruben, aby ho vytrhl z ruky jejich, (nebo ekl: Neodjmejme mu hrdla,)

  37:22 ekl jim Ruben: Nevylvejte krve. Vrzte jej do tto isterny, kter jest na pouti, a nevztahujte ruky na nj. Ale on chtl vysvoboditi ho z ruky jejich, a pomoci mu, aby se navrtil k otci svmu.

  37:23 A kdy piel Jozef k bratm svm, strhli s nho sukni jeho, sukni promnnch barev, kterou ml na sob.

  37:24 A pochopive, uvrhli jej do isterny. isterna pak ta byla przdn, v n nebylo vody.

  37:25 I usadili se, aby jedli chlb. A pozdvihe o svch, uzeli, a aj, mnostv Izmaelitskch pichzejcch z Gald, kteto na velbloudch svch nesli vonn vci a kadidlo a mirru do Egypta.

  37:26 I ekl Juda bratm svm: Jak zisk mti budeme, zabijeme-li bratra svho, a zatajme-li krve jeho?

  37:27 Pote, prodejme ho Izmaelitskm, a nevztahujme na nj rukou svch, nebo bratr n, tlo nae jest. I uposlechli ho brat jeho.

  37:28 Kdy pak mimo n jeli mui ti, kupci Madiant, vythli a vyvedli Jozefa z t isterny, a prodali jej Izmaelitskm za dvadceti stbrnch. Ti zavedli Jozefa do Egypta.

  37:29 A navrtil se Ruben k istern, a aj, ji nebylo Jozefa v n. I roztrhl roucha sv.

  37:30 A navrtiv se k bratm svm, ekl: Pacholete nen, a j kam se mm podti?

  37:31 Tedy vzali sukni Jozefovu, a zabive kozla, smoili sukni tu ve krvi.

  37:32 A poslali sukni tu promnnch barev, a dali ji donsti k otci svmu, aby ekli: Tuto jsme nalezli; pohle nyn, jest-li sukn syna tvho, i nen?

  37:33 A on poznav ji, ekl: Sukn syna mho jest; zv lt serala jej, konen roztrhn jest Jozef.

  37:34 I roztrhl Jkob roucha sv, a vloiv ni na bedra sv, zmutek nesl po synu svm za mnoho dn.

  37:35 Seli se pak vickni synov jeho, a vecky dcery jeho, aby ho tili. Ale on nedal se potiti, a ekl: Nbr j tak v zmutku sstoupm za synem svm do hrobu. A plakal ho otec jeho.

  37:36 Mezi tm Madiant prodali Jozefa do Egypta Putifarovi, dvoeninu Faraonovu, hejtmanu oldn.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .