Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 24

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  24:1 Aj, Hospodin vyprzdn zemi, a pustou uin; promn zajist zpsob jej, a rozptl obyvatele jej.

  24:2 I bude jako lid tak kne, jako sluebnk tak pn jeho, jako dvka tak pan jej, jako kupujc tak prodvajc, jako pjujc tak vypjujc, jako lichevnk tak ten, jen lichvu dv.

  24:3 Nramn vyprzdna bude zem, a velice zloupena; nebo Hospodin mluvil slovo toto.

  24:4 Kvliti bude a padne zem, zemdl a padne okrlek zem, zemdlej vysoc nrodov zemt,

  24:5 Proto e i ta zem pokvrnna jest pod obyvateli svmi; nebo pestoupili zkony, zmnili ustanoven, zruili smlouvu vnou.

  24:6 Proto proklet ze zemi, a vyplnni budou obyvatel jej; proto hoeti budou obyvatel zem, a pozstane lid maliko.

  24:7 alostiti bude mest, usvadne vinn kmen, pti budou vickni veselho srdce.

  24:8 Odpoine radost bubn, pestane hluk veselcch se, utichne vesel harfy.

  24:9 Nebudou pti vna s prozpvovnm, zhokne opojn npoj pitelm jeho.

  24:10 Potno bude msto marnosti; zavn bude kad dm, aby do nho nechodili.

  24:11 Nakn bude na ulicch pro vno, zatemnno bude velik vesel, odsthuje se radost zem.

  24:12 Zstane v mst pou, i brny zboeny budou.

  24:13 Nebo tak bude u prosted zem, u prosted nrod, jako oesn olivy, jako pabrkovn, kdy se dokon vinobran.

  24:14 Ti pozdvihnou hlasu svho, prozpvovati budou v dstojnosti Hospodinov, prokikovati budou i pi moi.

  24:15 Proto v dolch oslavujte Hospodina, na ostrovch moskch jmno Hospodina Boha Izraelskho.

  24:16 Od konin zem slyme psniky o slv spravedlivho. Ale j ekl jsem: Zchuravl jsem, zchuravl jsem. Ach, na m hoe, e nelechetn nelechetnost provod, nelechetnost, pravm, e tak nestydat p.

  24:17 Hrza a jma a osdlo t oekv, obyvateli zem.

  24:18 I stane se, e kdo utee ped povst strachu, upadne do jmy, a kdo vyleze z jmy, v osdle uvzne; nebo prduchov s vsosti otevni budou, a zatesou se zkladov zem.

  24:19 Velmi se rozstoup zem, velice se rozpadne zem, nramn pohybovati se bude zem.

  24:20 Motaje, motati se bude zem jako opil, a peneena bude jako chaloupka; nebo tce na ni dolehne nepravost jej, i padne tak, e nepovstane vce.

  24:21 I stane se v ten den, navtv Hospodin vojsko vysok na vsosti, t i krle zemsk na zemi.

  24:22 Kteto shromdni budou, tak jako shromaovni bvaj vzov do ale, a zavni budou u vzen; po mnohch, pravm, dnech navtveni budou.

  24:23 I zahanb se msc, a zastyd slunce, kdy kralovati bude Hospodin zstup na hoe Sion, a v Jeruzalm, a ped starci svmi slavn.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .