Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Kdy se pak narodil Je v Betlm Judov, za dn Herodesa krle, aj, mudrci od vchodu slunce pijeli do Jeruzalma,

  2:2 kouce: Kde jest ten, kter se narodil Krl idovsk? Nebo vidli jsme hvzdu jeho na vchodu slunce, a pijeli jsme klanti se jemu.

  2:3 To uslyev Herodes krl, zarmoutil se i vecken Jeruzalm s nm.

  2:4 A svolav vecky pedn kn a uitele lidu, tzal se jich, kde by se Kristus ml naroditi.

  2:5 Oni pak ekli jemu: V Betlm Judov. Nebo tak jest psno skrze proroka:

  2:6 A ty Betlme, zem Judsk, nikoli nejsi nejmen mezi knaty Judskmi; nebo z tebe vyjde Vvoda, kter psti bude lid mj Izraelsk.

  2:7 Tedy Herodes tajn povolav mudrc, piln se jich ptal, kterho by se jim asu hvzda ukzala.

  2:8 A kdy je propoutl do Betlma, ekl: Jdouce, ptejte se piln na to dt, a kdy naleznete, zvstujte mi, a i j pijda, poklonm se jemu.

  2:9 Oni pak vyslyeve krle, jeli. A aj, hvzda, kterou byli vidli na vchodu slunce, pedchzela je, a i piedi, stla nad domem, kde bylo dt.

  2:10 A uzeve hvzdu, zradovali se radost velmi velikou.

  2:11 I vede do domu, nalezli dt s Marij matkou jeho, a pade, klanli se jemu; a oteveve poklady sv, obtovali jemu dary, zlato a kadidlo a mirru.

  2:12 A od Boha napomenuti jsouce ve snch, aby se nenavraceli k Herodesovi, jinou cestou navrtili se do krajiny sv.

  2:13 Kdy pak oni odjeli, aj, andl Pn ukzal se Jozefovi ve snch, ka: Vstana, vezmi dt i matku jeho, a utec do Egypta, a bu tam, dokavad nepovm tob; nebo bude Herodes hledati dt, aby je zahubil.

  2:14 Kterto vstav hned v noci, vzal dt i matku jeho, a odel do Egypta.

  2:15 A byl tam a do smrti Herodesovy, aby se naplnilo povdn Pn skrze proroka, koucho: Z Egypta povolal jsem Syna svho.

  2:16 Tehdy Herodes uzev, e by oklamn byl od mudrc, rozhnval se nramn, a poslav sluebnky sv, zmordoval vecky dtky, kter byly v Betlm i ve vech koninch jeho, od dvouletch a ne, podle asu, na kter se byl piln vyptal od mudrc.

  2:17 Tehdy naplnno jest to povdn Jeremie proroka, koucho:

  2:18 Hlas v Rma slyn jest, nakn a pl a kvlen mnoh; Rchel plac syn svch, a nedala se potiti, protoe jich nen.

  2:19 Kdy pak umel Herodes, aj, andl Pn ukzal se Jozefovi ve snch v Egypt,

  2:20 ka: Vstana, vezmi dt i matku jeho, a jdi do zem Izraelsk; nebo jsou zemeli ti, jen hledali bezivot dtte.

  2:21 Kterto vstav, vzal dt i matku jeho, a piel do zem Izraelsk.

  2:22 A uslyev, e by Archelaus kraloval v Judstvu msto Herodesa otce svho, obval se tam jti; a napomenut jsa od Boha ve snch, obrtil se do krajin Galilejskch.

  2:23 A pied, bydlil v mst, jen slove Nazart, aby se naplnilo, co povdno bylo skrze proroky, e Nazaretsk slouti bude.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .