Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store



 • Czech BKR Bible - 3

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  3:1 Andlu pak crkve Sardinsk pi: Toto prav ten, jen m sedm duch Boch a sedm hvzd: Vm skutky tv: m jmno, e jsi iv, ale jsi mrtv.

  3:2 Budi bedliv, a potvrdi toho, co mlo umti. Nebo jsem nenalezl skutk tvch plnch ped Bohem.

  3:3 Pomni tedy, co jsi pijal a slyel, a osthej toho, a i pokn. Pakli bdti nebude, pijdu na t jako zlodj, a nezv, v kterou hodinu na t pijdu.

  3:4 Ale m nkter osoby i v Sardis, kter neposkvrnily roucha svho, proto budou se prochzeti se mnou v blm roue; nebo jsou hodni.

  3:5 Kdo zvtz, ten bude odn rouchem blm; a nevymai jmna jeho z knih ivota, ale vyznm jmno jeho ped obliejem Otce svho i ped andly jeho.

  3:6 Kdo m ui, sly, co Duch prav crkvm.

  3:7 Andlu pak Filadelfitsk crkve pi: Toto prav ten svat a prav, jen m kl Davidv, kterto otvr, a dn nezavr, a zavr, dn pak neotvr:

  3:8 Vm skutky tv. Aj, postavil jsem ped tebou dvee oteven, a dn jich neme zavti. Nebo m a nevelikou moc, a osthal jsi slova mho, a nezapels jmna mho.

  3:9 Aj, dvm nkter z sbi satanovy, kte se prav bti id, a nejsou, ale klamaj. Aj, pravm, zpsobm to, e pijdou a budou se klanti ped nohama tvma, a poznaj, e jsem j t miloval.

  3:10 Nebo jsi osthal slova trplivosti m, i j tebe osthati budu od hodiny pokuen, kter pijti m na vecken svt, aby zkueni byli obyvatel zem.

  3:11 Aj, pijdu brzy. Dri se toho, co m, aby dn nevzal koruny tv.

  3:12 Kdo zvtz, uinm jej sloupem v chrm Boha svho, a nevyjde ji vce ven; a napi na nm jmno Boha svho a jmno msta Boha mho, novho Jeruzalma sstupujcho s nebe od Boha mho, i jmno sv nov.

  3:13 Kdo m ui, sly, co Duch prav crkvm.

  3:14 Andlu pak crkve Laodicensk pi: Toto prav Amen, svdek ten vrn a prav, potek stvoen Boho:

  3:15 Vm skutky tv, e ani jsi studen, ani hork. bys chutn studen byl anebo hork.

  3:16 A tak, e jsi vlan, a ani studen, ani hork, vyvrhu t z st svch.

  3:17 Nebo prav: Bohat jsem, a zbohatl jsem, a dnho nepotebuji, a nev, e jsi bdn, mizern, a chud, a slep, i nah.

  3:18 Radm tob, abys sob koupil ode mne zlata ohnm zprubovanho, abys byl bohat, a v roucho bl abys obleen byl, a neokazovala se hanba nahoty tv. A o svch poma kollyrium, abys vidl.

  3:19 J kterkoli miluji, krm a tresci; rozhorli se tedy, a i pokn.

  3:20 Aj, stojm u dve, a tluku. Jestlie by kdo uslyel hlas mj a otevel dvee, vejdu k nmu, a budu s nm veeeti, a on se mnou.

  3:21 Kdo zvtz, dm jemu sedti s sebou na trnu svm, jako i j zvtzil jsem, a sedm s Otcem svm na trnu jeho.

  3:22 Kdo m ui, sly, co Duch prav crkvm.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .