Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 5

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  5:1 A nyn vy, bohi - plate a kvlejte nad bdami, je na vs pichzej.

  5:2 Vae bohatstv shnilo a vae roucha rozerali moli.

  5:3 Vae zlato a stbro zrezivlo a jejich rez bude na svdectv proti vm a bude stravovat vae tla jako ohe. Nahromadili jste poklad pro posledn dny!

  5:4 Hle, mzda, kterou jste odepeli dlnkm, kte sklzeli vae pole, ki a voln enc dolo sluchu Pna zstup.

  5:5 ili jste na zemi v rozkoi a poitcch; vykrmili jste sv srdce jako ke dni porky.

  5:6 Odsoudili jste a zavradili spravedlivho; neodpral vm.

  5:7 Bute tedy trpliv, brati, a do Pnova pchodu. Hle, rolnk oekv drahou rodu zem, trpliv na ni ek, dokud nepijme ran i pozdn d隝.

  5:8 I vy [tedy] bute trpliv; posilnte sv srdce, nebo se piblil Pnv pchod.

  5:9 Nestujte si, brati, jeden na druhho, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stoj pede dvemi!

  5:10 Za pklad odolnosti a trplivosti si, moji brati, vezmte proroky, kte mluvili v Pnov jmnu.

  5:11 Hle, blahoslavme ty, kdo vytrvali. Slyeli jste o Jobov vytrvalosti a vidli jste vsledek [pipraven od] Pna, protoe Pn je velmi milosrdn a soucitn.

  5:12 Pedevm vak, brati moji, nepsahejte - ani pi nebi, ani pi zemi, ani dnou jinou psahou - ale a vae "Ano" znamen ano a "Ne" ne, abyste nepropadli soudu.

  5:13 Sn nkdo z vs trapy? A se modl. Je nkdo dobr mysli? A zpv chvly.

  5:14 Je nkdo z vs nemocn? A zavol star sboru a a se za nj modl a pomaou ho olejem v Pnov jmnu.

  5:15 Modlitba vry uzdrav nemocnho, Pn ho pozdvihne, a jestlie se dopustil hch, bude mu odputno.

  5:16 Vyznvejte jedni druhm [sv] provinn a modlete se jedni za druh, abyste byli uzdraveni. Vrouc modlitba spravedlivho zme mnoho.

  5:17 Eli byl lovk stejn pirozenosti jako my a horliv se modlil, aby neprelo, a na zemi nezaprelo po ti roky a est msc.

  5:18 Potom se modlil znovu a nebe vydalo d隝 a zem vydala svou rodu.

  5:19 Brati, kdyby nkdo z vs zbloudil od pravdy a nkdo ho obrtil zpt,

  5:20 a v, e ten, kdo odvrt hnka od jeho bludn cesty, zachrn dui ped smrt a pikryje mnostv hch.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .