Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 11

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  11:1 Kdy Je pestal dvat svm uednkm tato pikzn, stalo se, e odtud vyel, aby uil a kzal v jejich mstech.

  11:2 Kdy pak Jan ve vzen uslyel o Kristovch skutcch, poslal dva ze svch uednk,

  11:3 aby se ho zeptal: "Jsi ty Ten, kter m pijt, nebo mme ekat jinho?"

  11:4 Je jim odpovdl: "Jdte a oznamte Janovi, co slyte a vidte:

  11:5 Slep vid, chrom chod, malomocn jsou oiovni, hlu sly, mrtv jsou keni a chudm se ke evangelium.

  11:6 A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoruje."

  11:7 A kdy ti [mui] odeli, Je zaal zstupm kat o Janovi: "Co jste si pili do pout prohldnout? Ttinu kltc se vtrem?

  11:8 Na co jste se tedy vyli podvat? Na lovka obleenho hebkm rouchem? Pohlete, ti, kdo se oblkaj hebkm rouchem, jsou v krlovskch domech.

  11:9 Co jste tedy vyli vidt? Proroka? Ano, km vm, a vce ne proroka.

  11:10 Toto je ten, o kterm je napsno: 'Hle, j ped tvou tv poslm svho posla, kter piprav tvou cestu ped tebou.'

  11:11 Amen, km vm, e mezi tmi, kdo se narodili z en, nepovstal vt ne Jan Ktitel, ale kdo je nejmen v nebeskm krlovstv, je vt ne on.

  11:12 Ode dn Jana Ktitele a dosud nebesk krlovstv sn nsil a nsilnci ho uchvacuj.

  11:13 Nebo vichni Proroci i Zkon a po Jana [o tom] prorokovali.

  11:14 A jste-li [to] ochotni pijmout, on je ten Eli, kter ml pijt.

  11:15 Kdo m ui k slyen, a sly.

  11:16 Ke komu ale pirovnm toto pokolen? Je podobn dtem, kter sed na triti a volaj na druh:

  11:17 'Pskali jsme vm a netanili jste; [alostn] jsme nakali a neplakali jste!'

  11:18 Jan toti piel, nejedl a nepil a [oni] kaj: 'M dmona!'

  11:19 Piel Syn lovka, j a pije a kaj: 'Hle, rout a pijan vna, ptel celnk a hnk!' Ale moudrost je ospravedlnna svmi dtmi."

  11:20 Tehdy zaal vytat mstm, ve kterch se stalo nejvce jeho zzrak, e neinila pokn:

  11:21 "Bda tob, Korozaim, bda tob, Betsaido! Vdy kdyby se zzraky, kter se dj u vs, staly v Tru a Sidonu, dvno by v pytlovin a v popelu inili pokn.

  11:22 A tak vm km: Tru a Sidonu bude v soudn den leheji ne vm.

  11:23 A ty, Kafarnaum, kter jsi a k nebi vyveno, a do pekla bude svreno. Vdy kdyby se zzraky, kter se dj v tob, staly v Sodom, zstala by [stt] a dodnes.

  11:24 A tak vm km, e sodomsk zemi bude v soudn den leheji ne tob."

  11:25 Tehdy Je odpovdl: "Chvlm t, Ote, Pane nebe i zem, e jsi tyto vci skryl ped moudrmi a rozumnmi a zjevil jsi je nemluvatm.

  11:26 Jist, Ote, nebo tak se ti zalbilo.

  11:27 Vechno je mi dno od mho Otce a nikdo nezn Syna, jedin Otec a ani Otce nikdo nezn, jedin Syn a ten, komu by [ho] Syn chtl zjevit.

  11:28 Pojte ke mn vichni, kte pracujete a jste obtkni, a j vm dm odpoinout.

  11:29 Vezmte na sebe m jho a ute se ode mne, nebo jsem mrn a pokorn v srdci; a najdete odpoinek pro sv due.

  11:30 Vdy m jho je pjemn a m bemeno lehk."

  -

  God Rules.NET
   100 +   .