Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Kdy se pak Je narodil v judskm Betlm za dn krle Heroda, hle, do Jeruzalma pili mgov od vchodu

  2:2 a kali: "Kde je ten narozen idovsk krl? Vidli jsme toti na vchod jeho hvzdu a pili jsme, abychom se mu poklonili."

  2:3 To kdy uslyel krl Herodes, velmi se rozruil a cel Jeruzalm s nm.

  2:4 Svolal tedy vechny veleknze a uitele lidu a tzal se jich, kde se m Kristus narodit.

  2:5 Oni mu ekli: "V judskm Betlm. Nebo tak je napsno skrze proroka:

  2:6 'Ale ty, Betlme v zemi judsk, nikoli nejsi nejmen mezi knaty judskmi, nebo z tebe vyjde Panovnk, kter bude pst mj lid, Izrael.' "

  2:7 Tehdy Herodes tajn povolal mgy a vyptval se jich na as, kdy se jim ta hvzda ukazovala.

  2:8 A kdy je poslal do Betlma, ekl: "Jdte a peliv vyhledejte to dt, a jakmile ho naleznete, oznamte mi to, abych i j mohl pijt a poklonit se mu."

  2:9 Kdy tedy vyslechli krle, odjeli. A hle, hvzda, kterou vidli na vchod, je pedchzela, a se zastavila nad [mstem,] kde bylo to dt.

  2:10 Kdy tu hvzdu uvidli, zaradovali se nesmrnou radost.

  2:11 Veli tedy do domu, nalezli dt s Mari, jeho matkou, a padli a klanli se mu. Potom oteveli sv poklady a obtovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

  2:12 A kdy dostali ve snu od Boha pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrtili se do sv zem jinou cestou.

  2:13 Kdy pak odjeli, hle, Josefovi se ve snu ukzal Pnv andl a ekl: "Vsta, vezmi dt i jeho matku, ute do Egypta a zsta tam, dokud ti nepovm; nebo Herodes se chyst to dt hledat, aby ho zabil."

  2:14 A tak v noci vstal, vzal dt i jeho matku a odeel do Egypta

  2:15 a zstal tam a do Herodovy smrti, aby se naplnilo to, co Pn promluvil skrze proroka: "Z Egypta jsem povolal svho Syna."

  2:16 Kdy pak Herodes poznal, e byl od mg oklamn, nesmrn se rozhnval a dal povradit vechny dti muskho pohlav v Betlm a v celm okol od dvouletch ne, podle asu, na kter se vyptal mg.

  2:17 Tehdy se naplnilo to, co bylo eeno skrze proroka Jeremie:

  2:18 "Hlas byl slyet v Rma, nakn, pl a mnoh pn, Rchel plac nad svmi dtmi; a nenechala se utit, protoe jich u nen."

  2:19 Kdy pak Herodes zemel, hle, Pnv andl se ve snu ukzal Josefovi v Egypt

  2:20 a ekl: "Vsta, vezmi dt i jeho matku a jdi do izraelsk zem, nebo ti, kdo usilovali o ivot dtte, jsou ji mrtv."

  2:21 Josef tedy vstal, vzal dt i jeho matku a piel do izraelsk zem.

  2:22 Kdy vak uslyel, e v Judsku kraluje msto svho otce Heroda Archelaus, bl se tam jt. A kdy byl od Boha ve snu varovn, obrtil se do galilejskho kraje.

  2:23 Kdy [tam] piel, bydlel ve mst zvanm Nazaret, aby se naplnilo to, co bylo eeno skrze proroky - e bude nazvn Nazaretsk.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .