Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 21

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  21:1 Potom jsem uvidl nov nebe a novou zemi. Nebo prvn nebe a prvn zem pominuly a moe ji nebylo.

  21:2 A j Jan jsem uvidl to svat msto, Nov Jeruzalm, jak sestupuje od Boha z nebe, pipraven jako nevsta okrlen pro svho mue.

  21:3 A uslyel jsem mocn hlas z nebe, kter kal: "Hle, Bo stnek s lidmi: bude bydlet s nimi a oni budou jeho lid a Bh sm bude s nimi a bude jejich Bohem.

  21:4 A Bh sete kadou slzu z jejich o a smrt u nebude, ani nek ani kik ani bolest u [nikdy] nebude; nebo prvn vci pominuly."

  21:5 A Ten, kter sedl na trnu, ekl: "Hle, inm vechno nov." A ekl mi: "Napi, e tato slova jsou vrn a pravdiv."

  21:6 Pak mi ekl: "Stalo se. J jsem Alfa i Omega, potek i konec. J dm zncmu z pramene vody ivota zadarmo.

  21:7 Kdo vtz, bude ddicem veho a [j] mu budu Bohem a on mi bude synem.

  21:8 Ale bzliv, nevrn, ohavn, vrazi, smilnci, arodjov, modli i vichni lhi [maj] svj dl v jezee, kter ho ohnm a srou; a to je druh smrt."

  21:9 Tehdy ke mn piel jeden z tch sedmi andl, kte mli tch sedm koflk plnch sedmi poslednch ran, a promluvil se mnou. ekl: "Poj, uku ti Nevstu, manelku Bernkovu."

  21:10 Odnesl m v Duchu na velikou a vysokou horu a ukzal mi velik msto, ten svat Jeruzalm, sestupujc od Boha z nebe

  21:11 a majc Bo slvu. Jeho jas byl podobn nejdramu kameni, jako kameni jaspisu, jasnmu jako kil.

  21:12 Ml velikou a vysokou hradbu, ml dvanct bran a na tch branch dvanct andl a napsan jmna, kter pat dvancti pokolenm syn Izraele.

  21:13 Ti brny [byly] z vchodu, ti brny ze severu, ti brny z jihu a ti brny ze zpadu.

  21:14 Mstsk hradba mla dvanct zklad a na nich jmna dvancti Bernkovch apotol.

  21:15 A ten, kter se mnou mluvil, ml zlatou ttinu, aby zmil msto, jeho brny i jeho hradbu.

  21:16 (To msto je rozloeno do tverce: jeho dlka je stejn jako ka.) Zmil tedy msto tou ttinou - na dvanct tisc hon. Jeho dlka, ka i vka jsou stejn.

  21:17 Potom zmil jeho hradbu: sto tyicet tyi loket lidsk mry, kter je [mrou] andla.

  21:18 Jeho hradba byla postavena [z] jaspisu, ale msto [bylo] ist zlato podobn istmu sklu.

  21:19 Zklady mstsk hradby byly ozdobeny vemi drahokamy: prvn zklad [byl] jaspis, druh safr, tet chalcedon, tvrt smaragd,

  21:20 pt sardonyx, est karneol, sedm chryzolit, osm beryl, devt topas, dest chrysopras, jedenct hyacint, dvanct ametyst.

  21:21 A tch dvanct bran [bylo] dvanct perel: kad z tch bran byla z jedn perly; a ulice toho msta [byla ze] zlata istho jako prhledn sklo.

  21:22 Ale nevidl jsem v nm [dn] chrm; nebo jeho chrmem je Pn Bh Vemohouc a Bernek.

  21:23 A to msto nepotebuje slunce ani msc, aby v nm svtily, nebo ho rozzila Bo slva a jeho lampou [je] Bernek.

  21:24 Nrody spasench se budou prochzet v jeho svtle a krlov zem do nj penesou svou slvu a est.

  21:25 Jeho brny nebudou ve dne nikdy zavrny (nebude tam toti noc).

  21:26 Penesou do nj slvu a est nrod,

  21:27 avak rozhodn do nj nevejde nic zneiujcho ani psobcho ohavnost a le, [ale] jen ti, kte jsou zapsni v Bernkov knize ivota.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .