Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 22

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  22:1 Potom mi ukzal istou eku vody ivota, jasnou jako kil, vytkajc z Boho a Bernkova trnu.

  22:2 Uprosted ulice toho [msta] po obou stranch eky [je] strom ivota, nesouc dvanctero ovoce. Vydv sv ovoce kad msc a list toho stromu [je] k uzdraven nrod.

  22:3 A nebude u nic prokletho. V tom [mst] bude Bo a Bernkv trn a jeho sluebnci mu budou slouit.

  22:4 Budou vidt jeho tv a jeho jmno [bude] na jejich elech.

  22:5 A nebude tam noc, [take] nebudou potebovat lampu ani svtlo slunce, nebo je osvtluje Pn Bh; a budou kralovat na vky vk.

  22:6 Tehdy mi ekl: "Tato slova [jsou] vrn a pravdiv." Pn, Bh svatch prorok, poslal svho andla, aby ukzal svm sluebnkm, co se mus brzy stt.

  22:7 "Hle, pijdu rychle. Blaze tomu, kdo zachovv slova proroctv tto knihy."

  22:8 A j Jan jsem tyto vci vidl a slyel. A kdy jsem [je] uslyel a uvidl, padl jsem, abych se klanl u nohou toho andla, kter mi tyto vci ukazoval.

  22:9 Ale [on] mi ekl: "Hle, abys [to] nedlal! Nebo jsem spolusluebnk tvj i tvch bratr prorok a tch, kte zachovvaj slova tto knihy. Klanj se Bohu."

  22:10 Potom mi ekl: "Nezapeeuj slova proroctv tto knihy, nebo ten as je blzko.

  22:11 Kdo kod, a kod dl, a kdo je pinav, a se dl pin; spravedliv a dl kon spravedlnost a svat a se dl posvcuje.

  22:12 A hle, pijdu rychle a m odplata se mnou, abych odplatil kadmu [podle toho], jak bude jeho dlo.

  22:13 J jsem Alfa i Omega, potek i konec, prvn i posledn."

  22:14 Blaze tm, kte pln jeho pikzn, aby mli prvo na strom ivota a mohli vstoupit branami do msta.

  22:15 Venku vak [zstanou] psi, arodjov, smilnci, vrahov, modli a kad, kdo miluje a provozuje le.

  22:16 "J, Je, jsem poslal svho andla, aby vm v crkvch svdil o tchto vcech. J jsem ten koen a rod Davidv, jasn a jitn hvzda."

  22:17 A Duch i Nevsta kaj: "Pij!" A ten, kdo sly, a ekne: "Pij!" A kdo zn, a pijde, a kdo chce, a zadarmo nabere vodu ivota.

  22:18 J dosvduji kadmu, kdo sly slova proroctv tto knihy: kdo by [nco] pidal k tmto vcem, tomu Bh pid ran zapsanch v tto knize.

  22:19 A kdyby nkdo ubral ze slov knihy tohoto proroctv, Bh odejme jeho dl z knihy ivota a ze svatho msta a [z] tch vc, kter [jsou] zapsny v tto knize.

  22:20 Ten, kter vydv svdectv o tchto vcech, k: "Jist, pijdu rychle. Amen." Ano, pij, Pane Jei!

  22:21 Milost naeho Pna Jee Krista s vmi vemi. Amen.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .