Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CHRONICLES 4

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  4:1 Fiii lui Iuda: Perey, Heyron, Carmi, Hur wi Wobal.

  4:2 Reaia, fiul lui Wobal, a nqscut pe Iahat; Iahat a nqscut pe Ahumai wi Lahad. Acestea sknt familiile Yoreatiyilor.

  4:3 Iatq scoborktorii tatqlui lui Etam: Izreel, Iwma wi Idbaw; numele sorei lor era Hayelelponi.

  4:4 Penuel era tatql lui Ghedor, wi Ezer tatql lui Huwa. Acewtia sknt fiii lui Hur, kntkiul nqscut al Efratei, tatql lui Betleem.

  4:5 Awhur, tatql lui Tecoa, a avut douq neveste, Helea wi Naara.

  4:6 Naara i -a nqscut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni wi pe Ahawtari: acewtia sknt fiii Naarei.

  4:7 Fiii Heleei: Yeret, Yohar wi Etnan.

  4:8 Coy a nqscut pe Anub wi Hayobeba, wi familiile lui Aharhel, fiul lui Harum.

  4:9 Iaebey era mai cu vazq deckt frayii sqi; mamq-sa i -a pus numele Iaebey (Trist), zicknd: ,,Pentru cq l-am nqscut cu durere.``

  4:10 Iaebey a chemat pe Dumnezeul lui Israel, wi a zis: ,,Dacq mq vei binecuvknta wi-mi vei kntinde hotarele, dacq mkna Ta va fi cu mine, wi dacq mq vei feri de nenorocire, awa knckt sq nu fiu kn suferinyq!...`` Wi Dumnezeu i -a dat ce ceruse.

  4:11 Chelub, fratele lui Wuha, a nqscut pe Mechir, care a fost tatql lui Ewton.

  4:12 Ewton a nqscut casa lui Rafa, Paseah wi Techina, tatql cetqyii lui Nahaw. Acewtia sknt bqrbayii dela Reca.

  4:13 Fiii lui Chenaz: Otniel wi Seraia. Fiul lui Otniel: Hatat.

  4:14 Meonotai a nqscut pe Ofra. Seraia a nqscut pe Ioab, tatql vqii lucrqtorilor; cqci erau lucrqtori.

  4:15 Fiii lui Caleb, fiul lui Iefune: Iru, Ela wi Naam, wi fiii lui Ela, wi Chenaz.

  4:16 Fiii lui Iehaleleel: Zif, Zifa, Tiria wi Asareel.

  4:17 Fiii lui Ezra: Ieter, Mered, Efer wi Ialon. Nevasta lui Mered a nqscut pe Miriam, pe Wamai, wi pe Iwbah, tatql lui Ewtemoa.

  4:18 Nevastq-sa, Iudeica, a nqscut pe Iered, tatql lui Ghedor, pe Eber, tatql lui Soco, wi pe Iecutiel, tatql lui Zanoah. Acewtia sknt fiii Bitiei, fata lui Faraon, pe care a luat -o Mered de nevastq.

  4:19 Fiii nevestei lui Hodia, sora lui Naham; tatql lui Chehila, Garmitul wi Ewtemoa, Maacatitul.

  4:20 Fiii lui Simon: Amnon, Rina, Ben-Hanan wi Tilon. Fiii lui Iwei: Zohet wi Ben-Zohet.

  4:21 Fiii lui Wela, fiul lui Iuda: Er, tatql lui Leca, Laeda, tatql lui Marewa, wi familiile casei unde se lucreazq pknza, din casa lui Awbea,

  4:22 wi Iochim, wi oamenii lui Cozeba, wi Ioas wi Saraf, cari au stqpknit asupra Moabului wi Iawubi-Lehem. Aceste lucruri sknt vechi.

  4:23 Ei erau olari wi locuiau kn livezi wi kn lunci; locuiau acolo lkngq kmpqrat wi lucrau pentru el.

  4:24 Fiii lui Simeon: Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah, Saul.

  4:25 Fiul lui Saul: Walum, Mibsam, fiul squ; Miwma, fiul squ.

  4:26 Fiii lui Miwma: Hamuel, fiul squ. Zacur, fiul squ; Wimei, fiul squ.

  4:27 Wimei a avut wasesprezece fii wi wase fiice. Frayii sqi n`au avut mulyi fii. Wi toate familiile lor nu s`au knmulyit atkt ckt fiii lui Iuda.

  4:28 Ei locuiau la Beer-Weba, la Molada, la Hayar-Wual,

  4:29 la Bilha, la Eyem, la Tolad,

  4:30 La Betuel, la Horma, la Yiclag,

  4:31 la Bet-Marcabot, la Hayar-Susim, la Bet-Birei wi la Waaraim. Acestea au fost cetqyile lor pknq la domnia lui David,

  4:32 wi satele lor. Ei mai aveau wi Etam, Ain, Rimon, Tochen wi Awan, cinci cetqyi;

  4:33 wi toate satele din kmprejurimile acestor cetqyi, pknq la Baal. Iatq locuinyele lor wi spiya neamului lor.

  4:34 Mewobab; Iamlec; Iowa, fiul lui Amayia;

  4:35 Ioel; Iehu, fiul lui Iowibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel;

  4:36 Elioenai; Iaacoba; Iewohaia; Asaia; Adiel; Iesimiel; Benaia;

  4:37 Ziza, fiul lui Wifei, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Wimri, fiul lui Wemaia.

  4:38 Acewtia, numiyi pe nume, erau domni kn familiile lor, wi casele lor pqrintewti au crescut mult.

  4:39 Ei s`au dus knspre Ghedor pknq la rqsqritul vqii, sq caute pqwune pentru turmele lor.

  4:40 Au gqsit pqwune grase wi bune, wi o yarq kntinsq, liniwtitq wi pacinicq, fiindcq ceice o locuiau mai knainte se pogorau din Ham.

  4:41 Oamenii acewtia, scriwi pe nume, au venit pe vremea lui Ezechia, kmpqratul lui Iuda; au sfqrkmat corturile lor wi pe Maoniyi, cari se aflau acolo, i-au nimicit cu desqvkrwire pknq kn ziua de azi, wi s`au awezat kn locul lor, cqci acolo erau pqwune pentru turmele lor.

  4:42 Wi dintre fiii lui Simeon s`au dus la muntele Seir, kn numqr de cinci sute de oameni. Aveau kn frunte pe Pelatia, Nearia, Refaia wi Uziel, fiii lui Iwei.

  4:43 Au bqtut rqmqwiya de Amaleciyi care scqpase cu viayq wi s`au awezat acolo pknq kn ziua de azi.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск