Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1SAMUEL 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Tknqrul Samuel slujea Domnului knaintea lui Eli. Cuvkntul Domnului era rar kn vremea aceea, wi vedeniile nu erau dese.

  3:2 Tot pe vremea aceea, Eli kncepea sq aibq ochii tulburi, wi nu mai putea sq vadq. El stqtea culcat la locul lui,

  3:3 iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese kncq; wi Samuel era culcat kn Templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu.

  3:4 Atunci Domnul a chemat pe Samuel. El a rqspuns: ,,Iatq-mq!``

  3:5 Wi a alergat la Eli, wi a zis: ,,Iatq-mq, cqci m`ai chemat``. Eli a rqspuns. ,,Nu te-am chemat; kntoarce-te wi te culcq``. Wi s`a dus wi s`a culcat.

  3:6 Domnul a chemat din nou pe Samuel. Wi Samuel s`a sculat, s`a dus la Eli, wi a zis: ,,Iatq-mq, cqci m`ai chemat.`` Eli a rqspuns: ,,Nu te-am chemat, fiule, kntoarce-te wi te culcq``.

  3:7 Samuel nu cunowtea kncq pe Domnul, wi Cuvkntul Domnului nu -i fusese kncq descoperit.

  3:8 Domnul a chemat din nou pe Samuel, pentru a treia oarq. Wi Samuel s`a sculat, s`a dus la Eli, wi a zis: ,,Iatq-mq, cqci m`ai chemat``. Eli a knyeles cq Domnul cheamq pe copil,

  3:9 wi a zis lui Samuel: ,,Du-te, de te culcq; wi dacq vei mai fi chemat, sq spui: ,Vorbewte, Doamne, cqci robul Tqu ascultq.`` Wi Samuel s`a dus sq se culce la locul lui.

  3:10 Domnul a venit, S`a knfqyiwat wi l -a chemat ca wi kn celelalte dqyi: ,,Samuele, Samuele!`` Wi Samuel a rqspuns: ,,Vorbewte, cqci robul Tqu ascultq``.

  3:11 Atunci Domnul a zis lui Samuel: ,,Iatq cq voi face kn Israel un lucru care va asurzi urechile oricui kl va auzi.

  3:12 Kn ziua aceea voi kmplini asupra lui Eli tot ce am rostit kmpotriva casei lui; voi kncepe wi voi isprqvi.

  3:13 I-am spus cq vreau sq pedepsesc casa lui pentru totdeauna, din pricina fqrqdelegii de care are cunowtinyq, wi prin care fiii lui... s`au fqcut vrednici de lepqdat, fqrq...... ca el sq -i fi oprit.

  3:14 De aceea jur casei lui Eli cq niciodatq fqrqdelegea casei lui Eli nu va fi ispqwitq, nici prin jertfe, nici prin daruri de mkncare``.

  3:15 Samuel a rqmas culcat pknq dimineaya, apoi a deschis uwile casei Domnului. Samuel s`a temut sq istoriseascq lui Eli vedenia aceea.

  3:16 Dar Eli a chemat pe Samuel, wi a zis: ,,Samuele, fiule``! El a rqspuns: ,,Iatq-mq!``

  3:17 Wi Eli a zis: ,,Care este cuvkntul pe care yi l -a vorbit Domnul? Nu-mi ascunde nimic. Dumnezeu sq Se poarte cu tine cu toatq asprimea, dacq-mi ascunzi ceva din tot ce yi -a spus!``

  3:18 Samuel i -a istorisit tot, fqrq sq -i ascundq nimic. Wi Eli a zis: ,,Domnul este acesta, sq facq ce va crede!``

  3:19 Samuel crewtea, Domnul era cu el, wi n`a lqsat sq cadq la pqmknt niciunul... din cuvintele sale.

  3:20 Tot Israelul, dela Dan pknq la Beer-Weba, a cunoscut cq Domnul pusese pe Samuel prooroc al Domnului.

  3:21 Domnul nu knceta sq Se arate kn Silo; cqci Domnul Se descoperea lui Samuel, kn Silo, prin cuvkntul Domnului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск