Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1SAMUEL 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Ana s`a rugat, wi a zis: ,,Mi se bucurq inima kn Domnul, Puterea mea... a fost knqlyatq de Domnul; Mi s`a deschis larg gura kmpotriva vrqjmawilor mei, Cqci mq bucur...... de ajutorul Tqu.

  2:2 Nimeni nu este sfknt ca Domnul; Nu este alt Dumnezeu deckt Tine; Nu este stkncq awa ca Dumnezeul nostru.

  2:3 Nu mai vorbiyi cu atkta kngkmfare, Sq nu vq mai iasq din gurq cuvinte de mkndrie; Cqci Domnul este un Dumnezeu care wtie totul, Wi toate faptele sknt ckntqrite de El.

  2:4 Arcul celor puternici s`a sfqrkmat, Wi cei slabi sknt kncinwi cu putere.

  2:5 Cei ce erau sqtui, se knchiriazq pentru pkne, Wi ceice erau flqmknzi se odihnesc; Chiar cea stearpq nawte de wapte ori, Wi cea care... avea mulyi copii stq lkncezitq.

  2:6 Domnul omoarq wi knvie, El pogoarq kn locuinya moryilor wi El scoate de acolo.

  2:7 Domnul sqrqcewte wi El kmbogqyewte, El smerewte wi El knalyq

  2:8 El ridicq din pulbere pe cel sqrac, Ridicq din gunoi pe cel lipsit. Ca sq -i punq sq wadq alqturi cu cei mari. Wi le dq de mowtenire un scaun de domnie kmbrqcat cu slavq; Cqci ai Domnului sknt stklpii... pqmkntului, Wi pe ei a awezat El lumea.

  2:9 El va pqzi pawii prea iubiyilor Lui, Dar cei rqi vor fi nimiciyi kn kntunerec; Cqci omul nu va birui prin putere.

  2:10 Vrqjmawii Domnului vor tremura, Din knqlyimea cerului El Kwi va arunca tunetul asupra lor; Domnul... va judeca marginile pqmkntului. El va da Kmpqratului Squ putere, Wi El va knqlya tqria...... Unsului Lui``.

  2:11 Elcana s`a dus acasq, la Rama, wi copilul a rqmas kn slujba Domnului, knaintea preotului Eli.

  2:12 Fiii lui Eli erau niwte oameni rqi. Nu cunowteau pe Domnul.

  2:13 Wi iatq care era felul de purtare al acestor preoyi fayq de popor. Cknd aducea cineva o jertfq, venea sluga preotului kn clipa cknd se ferbea carnea. Yinknd kn mknq o furculiyq cu trei coarne,

  2:14 o vkra kn cazan, kn cqldare, kn tigaie sau kn oalq; wi tot ce apuca cu furculiya, lua preotul pentru el. Awa fqceau ei tuturor acelora din Israel cari veneau la Silo.

  2:15 Chiar knainte de a arde grqsimea, venea sluga preotului wi zicea celui ce aducea jertfa: ,,Dq pentru preot carnea de fript; el nu va lua dela tine carne fiartq, ci vrea carne crudq``.

  2:16 Wi dacq omul zicea: ,,Dupq ce se va arde grqsimea, vei lua ce-yi va plqcea``, sluga rqspundea: ,,Nu! dq mi acum, cqci altfel iau cu sila``.

  2:17 Tinerii acewtia se fqceau vinovayi knaintea Domnului de un foarte mare pqcat, pentrucq nesocoteau darurile Domnului.

  2:18 Samuel fqcea slujba knaintea Domnului; wi copilul acesta era kmbrqcat cu un efod de in.

  2:19 Mamq-sa ki fqcea pe fiecare an o mantie micq, wi i -o aducea cknd se suia cu bqrbatul ei ca sq aducq jertfa din fiecare an.

  2:20 Eli a binecuvkntat pe Elcana wi pe nevastq-sa, wi a a zis: ,,Sq dea Domnul sq ai copii din femeia aceasta, cari sq knlocuiascq pe acela pe care l -a kmprumutat ea Domnului!`` Wi s`au kntors acasq.

  2:21 Cknd a cercetat Domnul pe Ana, ea a rqmas knsqrcinatq, wi a nqscut trei fii wi douq fiice. Wi tknqrul Samuel crewtea knaintea Domnului.

  2:22 Eli era foarte bqtrkn, wi a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul; a aflat wi cq se culcau cu femeile cari slujeau afarq la uwa cortului kntklnirii.

  2:23 El le -a zis: ,,Pentru ce faceyi astfel de lucruri? Cqci aflu dela tot poporul despre faptele voastre rele.

  2:24 Nu, copii, ce aud spunkndu-se despre voi, nu este bine; voi faceyi pe poporul Domnului sq pqcqtuiascq.

  2:25 Dacq un om pqcqtuiewte kmpotriva altui om, kl va judeca Dumnezeu; dar dacq pqcqtuiewte kmpotriva Domnului, cine se va ruga pentru el?`` Totuw ei n`au ascultat de glasul tatqlui lor, cqci Domnul voia sq -i omoare.

  2:26 Tknqrul Samuel crewtea mereu, wi era plqcut Domnului wi oamenilor.

  2:27 Un om al lui Dumnezeu a venit la Eli, wi i -a zis: ,,Awa vorbewte Domnul: ,Nu M`am descoperit Eu casei tatqlui tqu, cknd erau kn Egipt, kn casa lui Faraon?

  2:28 Eu l-am ales dintre toate seminyiile lui Israel, ca sq fie kn slujba Mea, kn preoyie, ca sq se suie la altarul Meu, sq ardq tqmkia, wi sq poarte efodul knaintea Mea; wi am dat casei tatqlui tqu toate jertfele mistuite de foc wi aduse de copiii lui Israel.

  2:29 Pentruce cqlcayi voi kn picioare jertfele Mele wi darurile Mele, cari am poruncit sq se facq kn locawul Meu? Wi cum se face cq tu cinstewti pe fiii tqi mai mult deckt pe Mine, ca sq vq kngrqwayi din cele dintki roade luate din toate darurile poporului Meu Israel?``

  2:30 De aceea, iatq ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel: ,,Spusesem cq wi casa ta wi casa tatqlui tqu au sq umble totdeauna knaintea Mea``. Wi acum, zice Domnul, departe de Mine lucrul acesta! Cqci voi cinsti... pe cine Mq cinstewte, dar ceice Mq dispreyuiesc,...... vor fi dispreyuiyi.

  2:31 Iatq cq vine vremea cknd voi tqia brayul tqu wi brayul casei tatqlui tqu, awa knckt nu va mai fi niciun bqtrkn kn casa ta.

  2:32 Vei vedea un protivnic al tqu kn locawul Meu, kn timp ce Israel va fi coplewit de bunqtqyi de Domnul; wi nu va mai fi niciodatq niciun bqtrkn kn casa ta.

  2:33 Voi lqsa sq rqmknq la altarul Meu numai unul dintr`ai tqi, ca sq yi se topeascq ochii de durere wi sq yi se kntristeze sufletul; dar toyi ceilalyi din casa ta vor muri kn floarea vkrstei.

  2:34 Wi iatq semnul celor ce se vor kntkmpla celor doi fii ai tqi Hofni wi Fineas: amkndoi vor muri kntr`o zi.

  2:35 Eu Kmi voi pune un preot credincios, care va lucra dupq inima Mea wi dupq sufletul Meu; ki voi zidi o casq stqtqtoare, wi va umbla totdeauna knaintea Unsului... Meu.

  2:36 Wi oricine va mai rqmknea din casa ta va veni sq se arunce cu faya la pqmknt knaintea lui, pentru un ban de argint wi pentru o bucatq de pkne, wi va zice: ,,Pune-mq, te rog, kn una din slujbele preoyiei, ca sq am o bucatq de pkne sq mqnknc``.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск