Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2CHRONICLES 7

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  7:1 Cknd wi -a isprqvit Solomon rugqciunea, s`a pogorkt foc din cer wi a mistuit arderea de tot wi jertfele, wi slava Domnului a umplut casa.

  7:2 Preoyii nu puteau sq intre kn Casa Domnului, cqci slava Domnului umplea Casa Domnului.

  7:3 Toyi copiii lui Israel au vqzut pogorkndu-se focul wi slava Domnului peste casq; ei wi-au plecat faya la pqmknt pe pardosealq, s`au knchinat, wi au lqudat pe Domnul, zicknd: ,,Cqci este bun, cqci kndurarea Lui yine kn veac!``

  7:4 Kmpqratul wi tot poporul au adus jertfe knaintea Domnului.

  7:5 Kmpqratul Solomon a junghiat douqzeci wi douq de mii de boi wi o sutqdouqzeci de mii de oi. Astfel au fqcut kmpqratul wi tot poporul sfinyirea Casei lui Dumnezeu.

  7:6 Preoyii stqteau la locul lor, wi tot astfel wi Leviyii, cu instrumentele fqcute kn cinstea Domnului de kmpqratul David, pentru ckntarea laudelor Domnului, cknd i -a knsqrcinat David sq mqreascq pe Domnul, zicknd: ,,Cqci kndurarea lui yine kn veac!`` Preoyii sunau din trkmbiye kn faya lor. Wi tot Israelul era de fayq.

  7:7 Solomon a sfinyit wi mijlocul curyii, care este knaintea Casei Domnului; cqci acolo a adus arderile de tot wi grqsimile jertfelor de mulyqmire, pentrucq altarul de aramq, pe care -l fqcuse Solomon, nu putea cuprinde arderile de tot, darurile de mkncare wi grqsimile.

  7:8 Solomon a prqznuit sqrbqtoarea kn vremea aceea wapte zile, wi tot Israelul a prqznuit kmpreunq cu el; venise o mare mulyime de oameni, dela intrarea Hamatului pknq la pkrkul Egiptului.

  7:9 Kn ziua a opta, au avut o adunare de sqrbqtoare; cqci sfinyirea altarului au fqcut -o wapte zile, wi sqrbqtoarea tot wapte zile.

  7:10 Kn a douqzeci wi treia zi a lunii a waptea, Solomon a trimes knapoi kn corturi pe popor, care era vesel wi mulyqmit de binele pe care -l fqcuse Domnul lui David, lui Solomon wi poporului Squ Israel.

  7:11 Cknd a isprqvit Solomon Casa Domnului wi casa kmpqratului, wi a izbutit kn tot ce-wi pusese de gknd sq facq kn Casa Domnului wi kn casa kmpqratului,

  7:12 Domnul S`a arqtat lui Solomon noaptea, wi i -a zis: ,,Kyi ascult rugqciunea, wi aleg locul acesta drept casa unde va trebui sq Mi se aducq jertfe.

  7:13 Cknd voi knchide cerul, wi nu va fi ploaie, cknd voi porunci lqcustelor sq mqnknce yara, cknd voi trimete ciuma kn poporul Meu:

  7:14 dacq poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, wi va cquta Faya Mea, wi se va abate dela cqile lui rele, -kl voi asculta din ceruri, ki voi ierta pqcatul, wi -i voi tqmqdui yara.

  7:15 Ochii Mei vor fi deschiwi de acum, wi urechile Mele vor fi cu luare aminte la rugqciunea fqcutq kn locul acesta.

  7:16 Acum, aleg wi sfinyesc casa aceasta, pentruca Numele Meu sq locuiascq kn ea pe vecie, wi voi avea totdeauna ochii wi inima Mea acolo.

  7:17 Wi tu, dacq vei umbla knaintea Mea cum a umblat tatql tqu David, fqcknd tot ce yi-am poruncit, wi dacq vei pqzi legile wi poruncile Mele,

  7:18 voi kntqri scaunul de domnie al kmpqrqyiei tale, cum am fqgqduit tatqlui tqu David, cknd am zis: ,Niciodatq nu vei fi lipsit de un urmaw, care sq domneascq peste Israel.`

  7:19 Dar dacq vq veyi abate, dacq veyi pqrqsi legile wi poruncile Mele, pe cari vi le-am dat, wi dacq vq veyi duce sq slujiyi altor dumnezei wi sq vq knchinayi knaintea lor,

  7:20 vq voi smulge din yara Mea, pe care v`am dat -o, voi lepqda dela Mine casa aceasta, pe care am knchinat -o Numelui Meu, wi o voi face de pominq wi de batjocurq printre toate popoarele.

  7:21 Wi ckt de knaltq este casa aceasta, oricine va trece pe lkngq ea, va rqmknea kncremenit, wi va zice: ,Pentruce a fqcut Domnul awa yqrii wi casei acesteia?`

  7:22 Wi se va rqspunde: ,,Pentrucq au pqrqsit pe Domnul, Dumnezeul pqrinyilor lor, care i -a scos din yara Egiptului, pentrucq s`au alipit de alyi dumnezei, s`au knchinat knaintea lor wi le-au slujit; iatq de ce a trimes peste ei toate aceste rele.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск