Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2SAMUEL 17

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  17:1 Ahitofel a zis lui Absalom: ,,Lasq-mq sq aleg douqsprezece mii de oameni! Mq voi scula, wi voi urmqri pe David chiar kn noaptea aceasta.

  17:2 Kl voi lua pe neawteptate, cknd va fi obosit wi va avea mknile slqbite, kl voi knspqimknta, wi tot poporul care este cu el va fugi. Voi lovi numai pe kmpqrat,

  17:3 wi voi aduce knapoi la tine pe tot poporul; moartea omului pe care -l urmqrewti va face ca toyi sq se kntoarcq, wi tot poporul va fi kn pace.``

  17:4 Cuvintele acestea au plqcut lui Absalom wi tuturor bqtrknilor lui Israel.

  17:5 Dar Absalom a zis: ,,Chemayi wi pe Huwai, Architul, wi sq auzim wi ce va zice el.``

  17:6 Huwai a venit la Absalom, wi Absalom i -a zis: ,,Iatq cum a vorbit Ahitofel; trebuie sq facem ce a zis el, sau nu? Spune tu!``

  17:7 Huwai a rqspuns lui Absalom: ,,De data aceasta, sfatul pe care yi l -a dat Ahitofel nu este bun.``

  17:8 Wi Huwai a zis: ,,Tu cunowti vitejia tatqlui tqu wi a oamenilor lui; sknt knfuriayi ca o ursoaicq de pe ckmp, cqreia i s`au rqpit puii. Tatql tqu este un om de rqzboi, wi nu va petrece noaptea cu poporul;

  17:9 iatq, acum, stq ascuns kn vreo groapq sau kn vreun alt loc. Wi dacq, dela knceput, vor cqdea unii subt loviturile lor, se va auzi kndatq, wi se va zice: ,Poporul care urma pe Absalom a fost knfrknt!`

  17:10 Atunci cel mai viteaz, chiar dacq ar fi avut o inimq de leu, se va knspqimknta; cqci tot Israelul wtie cq tatql tqu este un viteaz, wi cq are niwte viteji cu el.

  17:11 Sfatul meu este dar ca tot Israelul sq se strkngq la tine, dela Dan pknq la Beer-Weba, o mulyime ca nisipul de pe marginea mqrii. Wi tu knsuyi sq mergi la luptq.

  17:12 Dacq vom ajunge la el kn vreun loc unde l-am gqsi, vom cqdea peste el cum cade roua pe pqmknt; wi nu va scqpa niciunul, nici el, nici vreunul din oamenii cari sknt cu el.

  17:13 Dacq va fugi kntr`o cetate, tot Israelul va duce funii la cetatea aceea, wi o vom trage kn pkrku, pknq cknd nu va mai rqmknea nici o piatrq kn ea.``

  17:14 Absalom wi toyi oamenii lui Israel au zis: ,,Sfatul lui Huwai, Architul, este mai bun deckt sfatul lui Ahitofel.`` Dar Domnul hotqrkse sq nimiceascq bunul sfat al lui Ahitofel, ca sq aducq nenorocirea peste Absalom.

  17:15 Husai a zis preoyilor Yadoc wi Abiatar: ,,Ahitofel a dat cutare wi cutare sfat lui Absalom wi bqtrknilor lui Israel, wi eu i-am sfqtuit cutare wi cutare lucru.

  17:16 Acum trimeteyi kndatq wtire lui David, wi spuneyi -i: ,Nu sta noaptea kn ckmpiile pustiei, ci du-te mai departe, ca nu cumva kmpqratul wi tot poporul care este cu el sq fie kn primejdie sq piarq.`

  17:17 Ionatan wi Ahimaay stqteau lkngq fkntkna Roguel. Slujnica venea wi le aducea wtiri, iar ei se duceau sq dea de veste kmpqratului David; cqci nu kndrqzneau sq se arate wi sq intre kn cetate.

  17:18 Dar odatq i -a zqrit un tknqr, wi a spus lui Absalom. Ei au plecat amkndoi kn grabq, wi au ajuns la Bahurim, la casa unui om care avea o fkntknq kn curte, wi s`au pogorkt kn ea.

  17:19 Femeia a luat o knvelitoare, a kntins -o peste gura fkntknii, wi a kmprqwtiat urluialq pe ea, ca sq nu dea nimic de bqnuit.

  17:20 Slujitorii lui Absalom au intrat kn casq la femeia acesta, wi au zis: ,Unde sknt Ahimaay wi Ionatan?` Femeia le -a rqspuns: ,Au trecut pkrkul`. Au cqutat, wi negqsindu -i, s`au kntors la Ierusalim.

  17:21 Dupq plecarea lor, Ahimaay wi Ionatan au iewit din fkntknq, wi s`au dus sq dea de wtire kmpqratului David. Au zis lui David: ,Sculayi-vq wi grqbiyi-vq de treceyi apa, cqci Ahitofel a plqnuit cutare wi cutare lucru kmpotriva voastrq.`

  17:22 David wi tot poporul care era cu el s`au sculat wi au trecut Iordanul; cknd se lumina de ziuq, nu rqmqsese nici unul care sq nu fi trecut Iordanul``.

  17:23 Ahitofel, cknd a vqzut cq sfatul lui n`a fost urmat, a pus waua pe mqgar, wi a plecat acasq kn cetatea lui. Wi -a pus casa kn rknduialq, wi s`a spknzurat. Cknd a murit, l-au kngropat kn mormkntul tatqlui squ.

  17:24 David ajunsese la Mahanaim, cknd a trecut Absalom Iordanul, knsoyit de toyi bqrbayii lui Israel.

  17:25 Absalom a pus pe Amasa kn fruntea owtirii, kn locul lui Ioab. Amasa era fiul unui om numit Itra, Israelitul, care intrase la Abigal, fata lui Nahaw wi sora Yeruiei, mama lui Ioab.

  17:26 Israel wi Absalom au tqbqrkt kn yara Galaadului.

  17:27 Cknd a ajuns David la Mahanaim, Wobi, fiul lui Nahaw, din Raba fiilor lui Amon, Machir, fiul lui Amiel, din Lodebar, wi Barzilai... Galaaditul, din Roghelim,

  17:28 au adus paturi, lighene, vase de pqmknt, grku, orz, fqinq, grku prqjit, bob, linte, uscqturi,

  17:29 miere, unt, oi, wi brknzq de vacq. Au adus aceste lucruri lui David wi poporului care era cu el, ca sq mqnknce; cqci ziceau: ,,Poporul acesta trebuie sq fi suferit de foame, de obosealq wi de sete, kn pustie.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск