Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DEUTERONOMY 22

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  22:1 Dacq vezi rqtqcindu-se boul sau oaia fratelui tqu, sq nu le ocolewti, ci sq le aduci la fratele tqu.

  22:2 Dacq fratele tqu nu locuiewte lkngq tine, wi nu -l cunowti, sq iei dobitocul la tine acasq, wi sq rqmknq la tine pknq ce -l cere fratele tqu; wi atunci sq i -l dai.

  22:3 Tot awa sq faci wi cu mqgarul lui, tot awa sq faci wi cu haina lui, wi tot awa sq faci cu orice lucru pierdut de el wi gqsit de tine: sq nu le ocolewti.

  22:4 Dacq vezi mqgarul fratelui tqu sau boul lui cqzut pe drum, sq nu -l ocolewti, ci sq -i ajuyi sq -l ridice.

  22:5 Femeia sq nu poarte kmbrqcqminte bqrbqteascq, wi bqrbatul sq nu se kmbrace cu haine femeiewti; cqci oricine face lucrurile acestea este o urkciune knaintea Domnului, Dumnezeului tqu.

  22:6 Dacq kntklnewti pe drum un cuib de pasqre, kntr`un copac sau pe pqmknt, cu pui sau ouq wi mama lor wezknd peste pui sau peste ouq, sq nu iei wi pe mama wi pe puii ei,

  22:7 ci sq dai drumul mamei wi sq nu iei deckt puii, ca sq fii fericit wi sq ai zile multe.

  22:8 Cknd zidewti o casq nouq, sq-yi faci un pqlimar kmprejurul acoperiwului, ca sq nu aduci vinq de sknge asupra casei tale, dacq s`ar kntkmpla sq cadq cineva de pe ea.

  22:9 Sq nu sameni kn via ta douq feluri de seminye, ca nu cumva sq kntinezi wi rodul seminyei pe care ai sqmqnat -o wi rodul viei.

  22:10 Sq nu ari cu un bou wi un mqgar knjugayi kmpreunq.

  22:11 Sq nu poryi o hainq yesutq din felurite fire, din lknq wi in unite kmpreunq.

  22:12 Sq faci ciucuri la cele patru colyuri ale hainei cu care te vei knveli.

  22:13 Dacq un om, care wi -a luat o nevastq wi s`a kmpreunat cu ea, o urqwte

  22:14 apoi, o knvinuiewte de lucruri nelegiuite wi -i scoate nume rqu, zicknd: ,,Am luat pe femeia aceasta, m`am apopiat de ea, wi n`am gqsit -o fecioarq``, -

  22:15 atunci tatql wi mama fetei sq ia semnele fecioriei ei wi sq le aducq knaintea bqtrknilor cetqyii, la poartq.

  22:16 Tatql fetei sq spunq bqtrknilor: ,,Am dat pe fiicq-mea de nevastq omului acestuia, wi el a knceput s`o urascq;

  22:17 acum o knvinuiewte de lucruri nelegiuite, zicknd: ,N`am gqsit fecioarq pe fiicq-ta.` Dar iatq semnele fecioriei fetei mele.`` Wi sq desfacq haina ei knaintea bqtrknilor cetqyii.

  22:18 Bqtrknii cetqyii sq ia atunci pe omul acela wi sq -l pedepseascq;

  22:19 wi, pentrucq a scos nume rqu unei fecioare din Israel, sq -l oskndeascq la o gloabq de o sutq sicli de argint, pe cari sq -i dea tatqlui fetei. Ea sq rqmknq nevasta lui, wi el nu va putea s`o goneascq toatq viaya lui.

  22:20 Dar dacq faptul este adevqrat, dacq fata nu s`a gqsit fecioarq,

  22:21 sq scoatq pe fatq la uwa casei tatqlui ei; sq fie ucisq cu pietre de oamenii din cetate, wi sq moarq, pentrucq a sqvkrwit o miwelie kn Israel, curvind kn casa tatqlui ei. Sq curqyi astfel rqul din mijlocul tqu.

  22:22 Dacq se va gqsi un bqrbat culcat cu o femeie mqritatq, sq moarq amkndoi: wi bqrbatul care s`a culcat cu femeia, wi femeia. Sq curqyi astfel rqul din mijlocul lui Israel.

  22:23 Dacq o fatq fecioarq este logoditq, wi o kntklnewte un om kn cetate wi se culcq cu ea,

  22:24 sq -i aduceyi pe amkndoi la poarta cetqyii, sq -i ucideyi cu pietre, wi sq moarq amkndoi: fata, pentrucq n`a yipat kn cetate, wi omul, pentrucq a necinstit pe nevasta aproapelui squ. Sq curqyi astfel rqul din mijlocul tqu.

  22:25 Dar dacq omul acela kntklnewte kn ckmp pe fata logoditq, o apucq cu sila wi se culcq cu ea, numai omul care s`a culcat cu ea sq fie pedepsit cu moartea.

  22:26 Fetei sq nu -i faci nimic; ea nu este vinovatq de o nelegiuire vrednicq de pedeapsa cu moarte, cqci e ca wi cu un om care se aruncq asupra aproapelui lui wi -l omoarq.

  22:27 Fata logoditq, pe care a kntklnit -o omul acela pe ckmp, a putut sq strige fqrq sq fie cineva sq -i sarq kn ajutor.

  22:28 Dacq un om kntklnewte o fatq fecioarq nelogoditq, o apucq cu sila wi se culcq cu ea, wi se kntkmplq sq fie prinwi,

  22:29 omul care s`a culcat cu ea sq dea tatqlui fetei cincizeci de sicli de argint; wi, pentrucq a necinstit -o, s`o ia de nevastq, wi nu va putea s`o goneascq, toatq viaya lui.

  22:30 Nimeni sq nu ia pe nevasta tatqlui squ, wi nici sq nu ridice knvelitoarea tatqlui squ.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск