Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EXODUS 13

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  13:1 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  13:2 ,,Pune-Mi deoparte ca sfknt pe orice kntki-nqscut, pe orice kntki nqscut dintre copiii lui Israel, atkt dintre oameni ckt wi dintre dobitoace: este al Meu.``

  13:3 Moise a zis poporului: ,,Aduceyi-vq aminte de ziua aceasta, cknd ayi iewit din Egipt, din casa robiei; cqci cu mknq puternicq v`a scos Domnul de acolo. Sq nu mkncayi pkne dospitq.

  13:4 Astqzi iewiyi, kn luna spicelor.

  13:5 Cknd te va duce Domnul kn yara Cananiyilor, Hetiyilor, Amoriyilor, Heviyilor wi Iebusiyilor, pe care a jurat pqrinyilor tqi cq yi -o va da, yarq unde curge lapte wi miere, sq yii urmqtoarea slujbq kn luna aceasta.

  13:6 Timp de wapte zile, sq mqnknci azimi; wi kn ziua a waptea, sq fie o sqrbqtoare kn cinstea Domnului.

  13:7 Kn timpul celor wapte zile, sq mkncayi azimi; sq nu se vadq la tine nimic dospit, nici aluat, pe toatq kntinderea yqrii tale.

  13:8 Sq spui atunci fiului tqu: ,Aceasta este spre pomenirea celor ce a fqcut Domnul pentru mine, cknd am iewit din Egipt.`

  13:9 Sq-yi fie ca un semn pe mknq wi ca un semn de aducere aminte pe frunte kntre ochii tqi, pentruca legea Domnului sq fie totdeauna kn gura ta; cqci cu mknq puternicq te -a scos Domnul din Egipt.

  13:10 Sq yii porunca aceasta la vremea hotqrktq, din an kn an.

  13:11 Cknd te va aduce Domnul kn yara Cananiyilor, cum a jurat yie wi pqrinyilor tqi, wi cknd yi -o va da,

  13:12 sq knchini Domnului pe orice kntki-nqscut, chiar pe orice kntki-nqscut din vitele, pe cari le vei avea: orice parte bqrbqteascq este a Domnului.

  13:13 Sq rqscumperi cu un miel pe orice kntki-nqscut al mqgqriyei; iar dacq nu -l vei rqscumpqra, sq -i frkngi gktul. Sq rqscumperi de asemenea pe orice kntki-nqscut de parte bqrbqteascq dintre fiii tqi.

  13:14 Wi cknd te va kntreba fiul tqu kntr`o zi: ,Ce knseamnq lucrul acesta?` sq -i rqspunzi: ,Prin mkna Lui cea atotputernicq, Domnul ne -a scos din Egipt, din casa robiei;

  13:15 wi, fiindcq Faraon se kncqpqykna wi nu voia sq ne lase sq plecqm, Domnul a omorkt pe toyi kntkii-nqscuyi din yara Egiptului, dela kntkii-nqscuyi ai oamenilor pknq la kntkii-nqscuyi ai dobitoacelor. Iatq de ce aduc jertfq Domnului pe orice kntki-nqscut de parte bqrbqteascq, wi rqscumpqr pe orice kntki-nqscut dintre fiii mei.

  13:16 Sq-yi fie ca un semn pe mknq wi ca un semn de aducere aminte pe frunte kntre ochi; cqci prin mkna Lui atotputernicq ne -a scos Domnul din Egipt.```

  13:17 Dupq ce a lqsat Faraon pe popor sq plece, Dumnezeu nu l -a dus pe drumul care dq kn yara Filistenilor, mqcar cq era mai aproape; cqci a zis Dumnezeu: ,,S`ar putea sq -i parq rqu poporului vqzknd rqzboiul, wi sq se kntoarcq kn Egipt.``

  13:18 Ci Dumnezeu a pus pe popor sq facq un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre marea Rowie. Copiii lui Israel au ewit knarmayi din yara Egiptului.

  13:19 Moise a luat cu el oasele lui Iosif; cqci Iosif pusese pe fiii lui Israel sq jure, zicknd: ,,Cknd vq va cerceta Dumnezeu, sq luayi cu voi oasele mele de aici.``

  13:20 Au plecat din Sucot, wi au tqbqrkt la Etam, la marginea pustiei.

  13:21 Domnul mergea knaintea lor, ziua kntr`un stklp de nor, ca sq -i cqlquzeascq pe drum, iar noaptea kntr`un stklp de foc, ca sq -i lumineze, pentru ca sq meargq wi ziua wi noaptea.

  13:22 Stklpul de nor nu se depqrta dinaintea poporului kn timpul zilei, nici stklpul de foc kn timpul nopyii.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск