Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EXODUS 14

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  14:1 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  14:2 ,,Spune copiilor lui Israel sq se kntoarcq, wi sq tqbqrascq knaintea Pihahirotului, kntre Migdol wi mare, fayq kn fayq cu Baal-Yefon: kn dreptul locului acestuia sq tqbqrkyi, lkngq mare.

  14:3 Faraon va zice despre copiii lui Israel: ,S`au rqtqcit prin yarq; ki knchide pustia.`

  14:4 Eu voi kmpietri inima lui Faraon, wi -i va urmqri; dar Faraon wi toatq oastea lui vor face sq se arate slava Mea, wi Egiptenii vor wti cq Eu sknt Domnul.`` Copiii lui Israel au fqcut awa.

  14:5 S`a dat de wtire kmpqratului Egiptului cq poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon wi inima slujitorilor lui s`a schimbat fayq de popor. Ei au zis: ,,Ce am fqcut de am lqsat pe Israel sq plece wi sq nu ne mai slujeascq?``

  14:6 Faraon wi -a pregqtit carul de rqzboi, wi wi -a luat oamenii de rqzboi cu el.

  14:7 A luat wase sute de carq de luptq cu oameni alewi, wi toate carqle Egiptului; kn toate erau luptqtori.

  14:8 Domnul a kmpietrit inima lui Faraon, kmpqratul Egiptului, wi Faraon a urmqrit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel iewiserq gata de luptq.

  14:9 Egiptenii i-au urmqrit; wi toyi caii, carqle lui Faraon, cqlqreyii lui wi owtirea lui, i-au ajuns tocmai cknd erau tqbqrkyi lkngq mare lkngq Pi-Hahirot, fayq kn fayq cu Baal-Yefon.

  14:10 Faraon se apropia. Copiii lui Israel wi-au ridicat ochii, wi iatq cq Egiptenii veneau dupq ei. Wi copiii lui Israel s`au spqimkntat foarte tare, wi au strigat cqtre Domnul dupq ajutor.

  14:11 Ei au zis lui Moise: ,,Nu erau oare morminte kn Egipt, ca sq nu mai fi fost nevoie sq ne aduci sq murim kn pustie? Ce ne-ai fqcut de ne-ai scos din Egipt?

  14:12 Nu-yi spuneam noi kn Egipt: ,Lasq-ne sq slujim ca robi Egiptenilor, cqci vrem mai bine sq slujim ca robi Egiptenilor deckt sq murim kn pustie?``

  14:13 Moise a rqspuns poporului: ,,Nu vq temeyi de nimic, stayi pe loc, wi veyi vedea izbqvirea, pe care v`o va da Domnul kn ziua aceasta; cqci pe Egiptenii acewtia, pe care -i vedeyi azi, nu -i veyi mai vedea niciodatq.

  14:14 Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi, stayi liniwtiyi.``

  14:15 Domnul a zis lui Moise: ,,Ce rost au strigqtele acestea? Spune copiilor lui Israel sq porneascq knainte.

  14:16 Tu, ridicq-yi toiagul, kntinde yi mkna spre mare, wi despicq -o; wi copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mqrii ca pe uscat.

  14:17 Eu voi kmpietri inima Egiptenilor, ca sq intre kn mare dupq ei. Wi Faraon wi toatq oastea lui, carqle wi cqlqreyii lui, vor face sq se arate slava Mea.

  14:18 Wi vor wti Egiptenii cq Eu sknt Domnul cknd Faraon, carqle wi cqlqreyii lui, vor face sq se arate slava Mea.``

  14:19 Kngerul lui Dumnezeu, care mergea knaintea taberei lui Israel, Wi -a schimbat locul, wi a mers knapoia lor, wi stklpul de nor care mergea knaintea lor, wi -a schimbat locul, wi a stat knapoia lor.

  14:20 El s`a awezat kntre tabqra Egiptenilor wi tabqra lui Israel. Norul acesta pe o parte era kntunecos, iar pe cealaltq lumina noaptea. Wi toatq noaptea cele douq tabere nu s`au apropiat una de alta.

  14:21 Moise wi -a kntins mkna spre mare. Wi Domnul a pus marea kn miwcare printr`un vknt dinspre rqsqrit, care a suflat cu putere toatq noaptea; el a uscat marea, wi apele s`au despqryit kn douq.

  14:22 Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mqrii ca pe uscat, wi apele stqteau ca un zid la dreapta wi la stknga lor.

  14:23 Egiptenii i-au urmqrit; wi toyi caii lui Faraon, carqle wi cqlqreyii lui au intrat dupq ei kn mijlocul mqrii.

  14:24 Kn straja dimineyii, Domnul, din stklpul de foc wi de nor, S`a uitat spre tabqra Egiptenilor, wi a aruncat knvqlmqwala kn tabqra Egiptenilor.

  14:25 A scos roatele carqlor wi le -a kngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: ,,Haidem sq fugim dinaintea lui Israel, cqci Domnul Se luptq pentru el kmpotriva Egiptenilor.``

  14:26 Domnul a zis lui Moise: ,,Kntinde-yi mkna spre mare; wi apele au sq se kntoarcq peste Egipteni, peste carqle lor wi peste cqlqreyii lor.``

  14:27 Moise wi -a kntins mkna spre mare. Wi kn spre dimineayq, marea wi -a luat iarqw repeziciunea cursului, wi la apropierea ei Egiptenii au luat -o la fugq; dar Domnul a nqpustit pe Egipteni kn mijlocul mqrii.

  14:28 Apele s`au kntors, wi au acoperit carqle, cqlqreyii wi toatq oastea lui Faraon, cari intraserq kn mare dupq copiii lui Israel; niciunul mqcar n`a scqpat.

  14:29 Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mqrii ca pe uscat, kn timp ce apele stqteau ca un zid la dreapta wi la stknga lor.

  14:30 Kn ziua aceea, Domnul a izbqvit pe Israel din mkna Egiptenilor; wi Israel a vqzut pe Egipteni moryi pe yqrmul mqrii.

  14:31 Israel a vqzut mkna puternicq, pe care o kndreptase Domnul kmpotriva Egiptenilor. Wi poporul s`a temut de Domnul, wi a crezut kn Domnul wi kn robul Squ Moise.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск