Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - EXODUS 15

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  15:1 Atunci Moise wi copiii lui Israel au ckntat Domnului ckntarea aceasta. Ei au zis: ,,Voi cknta Domnului, cqci Wi -a arqtat slava: A nqpustit kn mare pe cal wi pe cqlqrey.

  15:2 Domnul este tqria mea wi temeiul ckntqrilor mele de laudq: El m`a scqpat. El este Dumnezeul meu: pe El Kl voi lquda; El este Dumnezeul tatqlui meu: pe El Kl voi preamqri.

  15:3 Domnul este un rqzboinic viteaz: Numele Lui este Domnul.

  15:4 El a aruncat kn mare carqle lui Faraon wi oastea lui; Luptqtorii lui alewi au fost knghiyiyi kn marea Rowie.

  15:5 I-au acoperit valurile, Wi s`au pogorkt kn fundul apelor, ca o piatrq.

  15:6 Dreapta Ta, Doamne, wi -a fqcut vestitq tqria; Mkna Ta cea dreaptq, Doamne, a zdrobit pe vrqjmawi.

  15:7 Prin mqrimea mqreyiei Tale, Tu trkntewti la pqmknt pe vrqjmawii Tqi; Kyi deslqnyuiewti mknia, Wi ea -i mistuie ca pe o trestie.

  15:8 La suflarea nqrilor Tale, s`au kngrqmqdit apele, S`au ridicat talazurile ca un zid, Wi s`au knchegat valurile kn mijlocul mqrii.

  15:9 Vrqjmawul zicea: ,,Ki voi urmqri, ki voi ajunge, Voi kmpqryi prada de rqzboi; Kmi voi rqzbuna pe ei, Voi scoate sabia, wi -i voi nimici cu mkna mea!``

  15:10 Dar Tu ai suflat cu suflarea Ta: Wi marea i -a acoperit; Ca plumbul s`au afundat Kn adkncimea apelor.

  15:11 Cine este ca Tine kntre dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat kn sfinyenie, Bogat kn fapte de laudq, Wi fqcqtor de minuni?

  15:12 Tu Yi-ai kntins mkna dreaptq: Wi i -a knghiyit pqmkntul.

  15:13 Prin kndurarea Ta, Tu ai cqlquzit, Wi ai izbqvit pe poporul acesta; Iar prin puterea Ta kl kndrepyi Spre locawul sfinyeniei Tale.

  15:14 Popoarele vor afla lucrul acesta, wi se vor cutremura: Apucq groaza pe Filisteni,

  15:15 Se knspqimkntq cqpeteniile Edomului, Wi un tremur apucq pe rqzboinicii lui Moab; Toyi locuitorii Canaanului lewinq dela inimq.

  15:16 Ki va apuca teama wi spaima; Iar vqzknd mqreyia brayului Tqu, Vor sta muyi ca o piatrq, Pknq va trece poporul Tqu, Doamne! Pknq va trece Poporul, pe care Yi l-ai rqscumpqrat.

  15:17 Tu ki vei aduce wi -i vei aweza pe muntele mowtenirii Tale, Kn locul, pe care Yi l-ai pregqtit ca locaw, Doamne, La Templul, pe care mknile Tale l-au kntemeiat, Doamne!

  15:18 Wi Domnul va kmpqrqyi kn veac wi kn veci de veci.

  15:19 Cqci caii lui Faraon, carqle wi cqlqreyii lui au intrat kn mare, Wi Domnul a adus peste ei apele mqrii; Dar copiii lui Israel au mers ca pe uscat prin mijlocul mqrii.``

  15:20 Maria, proorociya, sora lui Aaron, a luat kn mknq o timpanq, wi toate femeile au venit dupq ea, cu timpane wi jucknd.

  15:21 Maria rqspundea copiilor lui Israel:

  15:22 Moise a pornit pe Israel dela marea Rowie. Au apucat knspre pustia Wur; wi, dupq trei zile de mers kn pustie, n`au gqsit apq.

  15:23 Au ajuns la Mara; dar n`au putut sq bea apq din Mara, pentrucq era amarq. De aceea locul acela a fost numit Mara (Amqrqciune).

  15:24 Poporul a ckrtit kmpotriva lui Moise, zicknd: ,,Ce avem sq bem?``

  15:25 Moise a strigat cqtre Domnul; wi Domnul i -a arqtat un lemn, pe care l -a aruncat kn apq. Wi apa s`a fqcut dulce. Acolo a dat Domnul poporului legi wi porunci, wi acolo l -a pus la kncercare.

  15:26 El a zis: ,,Dacq vei asculta cu luare aminte glasul Domnului, Dumnezeului tqu, dacq vei face ce este bine knaintea Lui, dacq vei asculta de poruncile Lui, wi dacq vei pqzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu cari am lovit pe Egipteni; cqci Eu sknt Domnul, care te vindecq.``

  15:27 Au ajuns la Elim, unde erau douqsprezece izvoare de apq wi waptezeci de finici. Wi au tqbqrkt acolo, lkngq apq.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск