Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ISAIAH 29

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  29:1 Vai de Ariel (Leul lui Dumnezeu), de Ariel! Cetatea kn care a tqbqrkt David! ,,Adqugayi an la an, wi lqsayi sqrbqtorile sq-wi facq ocolul lor.

  29:2 Apoi voi kmpresura pe Ariel; plknsete wi gemete vor fi kn ea wi cetatea va fi ca un Ariel pentru Mine.

  29:3 Cqci te voi kmpresura de toate pqryile, te voi knconjura cu cete de strqjeri, wi voi ridica kntqrituri de wanyuri kmpotriva ta.

  29:4 Vei fi doborkt la pqmknt wi de acolo vei vorbi, wi din yqrknq yi se vor auzi vorbele. Glasul tqu va iewi din pqmknt ca al unei nqluci, wi din yqrknq kyi vei wopti cuvintele.

  29:5 Dar mulyimea vrqjmawilor tqi va fi ca o pulbere mqruntq, wi mulyimea asupritorilor va fi ca pleava care sboarq, wi aceasta deodatq, kntr`o clipq.``

  29:6 Dela Domnul owtirilor va veni pedeapsa, cu tunete, cutremure de pqmknt wi pocnet puternic, cu vijelie wi furtunq, wi cu flacqra unui foc mistuitor.

  29:7 Wi, ca un vis, ca o vedenie de noapte, awa va fi mulyimea neamurilor cari vor lupta kmpotriva lui Ariel, awa vor fi cei ce se vor bate kmpotriva lui wi cetqyuiei lui, strkngkndu -l de aproape.

  29:8 Dupq cum cel flqmknd viseazq cq mqnkncq, wi se trezewte cu stomahul gol, wi, dupq cum cel knsetat viseazq cq bea, wi se trezewte stors de puteri wi cu setea nestkmpqratq: tot awa va fi wi cu mulyimea neamurilor cari vor veni sq lupte kmpotriva muntelui Sionului.

  29:9 ,,Rqmkneyi kncremeniyi wi uimiyi! Knchideyi ochii wi fiyi orbi!`` ,,Ei sknt beyi; dar nu de vin; se clatinq, dar nu din pricina bquturilor tari.

  29:10 Ci pentrucq Domnul a turnat peste voi un duh de adormire; v`a knchis ochii, proorocilor, wi v`a acoperit capetele, vqzqtorilor.

  29:11 De aceea toatq descoperirea dumnezeiascq a ajuns pentru voi ca vorbele unei cqryi pecetluite. Dacq o dai cuiva care wtie sq citeascq, wi -i zici; ,Ia citewte!` El rqspunde: ,Nu pot, cqci este pecetluitq!`

  29:12 Sau dacq dai cartea unuia care nu wtie sq citeascq wi -i zici: ,Ia citewte!` El rqspunde: ,Nu wtiu sq citesc.``

  29:13 Domnul zice: ,,Cknd se apropie de Mine poporul acesta, Mq cinstewte cu gura wi cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, wi frica pe care o are de Mine, nu este deckt o knvqyqturq de datinq omeneascq.

  29:14 De aceea voi lovi iarqw pe poporul acesta cu semne wi minuni din ce kn ce mai minunate, awa cq knyelepciunea knyelepyilor lui va pieri, wi priceperea oamenilor lui pricepuyi se va face nevqzutq.``

  29:15 Vai de ceice kwi ascund planurile dinaintea Domnului, cari kwi fac faptele kn kntunerec, wi zic: ,,Cine ne vede wi cine ne wtie?``

  29:16 Stricayi ce sknteyi! Oare olarul trebuie privit ca lutul, sau poate lucrarea sq zicq despre lucrqtor: ,,Nu m`a fqcut el?`` Sau poate vasul sq zicq despre olar: ,,El nu se pricepe?``

  29:17 Peste puyinq vreme, Libanul se va preface kn pomqt, wi pomqtul va fi socotit ca o pqdure!

  29:18 Kn ziua aceea, surzii vor auzi cuvintele cqryii, wi ochii orbilor, izbqviyi de negurq wi kntunerec, vor vedea.

  29:19 Cei nenorociyi se vor bucura tot mai mult kn Domnul, wi sqracii se vor veseli de Sfkntul lui Israel.

  29:20 Cqci asupritorul nu va mai fi, batjocoritorul va pieri, wi toyi ceice pkndeau nelegiuirea vor fi nimiciyi:

  29:21 ceice oskndeau pe alyii la judecatq, kntindeau curse cui ki knfruntau la poarta cetqyii, wi nqpqstuiau fqrq temei pe cel nevinovat.

  29:22 De aceea awa vorbewte Domnul cqtre casa lui Iacov, El, care a rqscumpqrat pe Avraam: ,,Acum Iacov nu va mai rowi de ruwine, wi nu i se va mai kngqlbeni faya acum.

  29:23 Cqci cknd vor vedea ei, cknd vor vedea copiii lor, kn mijlocul lor, lucrarea mknilor Mele, Kmi vor sfinyi Numele; vor sfinyi pe Sfkntul lui Iacov, wi se vor teme de Dumnezeul lui Israel.

  29:24 Cei rqtqciyi cu duhul vor cqpqta pricepere, wi ceice ckrteau vor lua knvqyqturq.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск