Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 38

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  38:1 Wefatia, fiul lui Matan, Ghedalia, fiul lui Pawhur, Iucal, fiul lui Welemia, wi Pawhur, fiul lui Malchia, au auzit cuvintele, pe cari le spunea Ieremia kntregului popor, zicknd:

  38:2 ,,Awa vorbewte Domnul: ,Cine va rqmknea kn cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumq; dar cine va iewi wi se va duce la Haldei, va scqpa cu viayq, va avea ca pradq viaya lui, wi va trqi.

  38:3 Awa vorbewte Domnul: ,Cetatea aceasta va fi datq kn mkna owtirii kmpqratului Babilonului, wi o va lua!`

  38:4 Atunci cqpeteniile au zis kmpqratului: ,Omul acesta ar trebui omorkt! Cqci moaie inima oamenilor de rqzboi cari au mai rqmas kn cetatea aceasta, wi a kntregului popor, yinkndu-le asemenea cuvkntqri; omul acesta nu urmqrewte binele poporului acestuia, wi nu -i vrea de ckt nenorocirea.``

  38:5 Kmpqratul Zedechia a rqspuns: ,,Iatq -l cq este kn mknile voastre; cqci kmpqratul nu poate nimic kmpotriva voastrq!``

  38:6 Atunci ei au luat pe Ieremia, wi l-au aruncat kn groapa lui Machia, fiul kmpqratului, care se afla kn curtea temniyei, wi au pogorkt kn ea pe Ieremia cu funii. Kn groapq nu era apq, dar era noroi; wi Ieremia s`a afundat kn noroi.

  38:7 Ebed-Melec, Etiopianul, famen-dregqtor la curtea kmpqratului, a auzit cq Ieremia fusese aruncat kn groapq. Kmpqratul stqtea la poarta lui Beniamin.

  38:8 Ebed-Melec a iewit din casa kmpqratului, wi a vorbit kmpqratului astfel:

  38:9 ,,Kmpqrate, domnul meu, oamenii acewtia au fqcut rqu de s`au purtat awa cu proorocul Ieremia, arunckndu -l kn groapq; are sq moarq de foame acolo unde este, cqci kn cetate nu este pkne!``

  38:10 Kmpqratul a dat urmqtoarea poruncq lui Ebed-Melec, Etiopianul: ,,Ia de aici treizeci de oameni cu tine, wi scoate din groapq pe proorocul Ieremia, pknq nu moare!``

  38:11 Ebed-Melec a luat cu el pe oamenii aceia, wi s`a dus la casa kmpqratului, kntr`un loc dedesuptul vistieriei; a luat de acolo niwte petece de haine purtate wi niwte trenye de haine vechi, wi le -a pogorkt lui Ieremia kn groapq, cu niwte funii.

  38:12 Ebed-Melec, Etiopianul, a zis lui Ieremia: ,,Pune aceste petece purtate wi aceste trenye supt subsiori, supt funii.`` Wi Ieremia a fqcut awa.

  38:13 Au tras astfel pe Ieremia cu funiile, wi l-au scos afarq din groapq. Ieremia a rqmas kn curtea temniyei.

  38:14 Kmpqratul Zedechia a trimes dupq proorocul Ieremia, wi l -a adus la el la intrarea a treia a Casei Domnului. Wi kmpqratul a zis lui Ieremia: ,,Am sq te kntreb ceva, sq nu-mi ascunzi nimic!``

  38:15 Ieremia a rqspuns lui Zedechia: ,,Dacq yi -l voi spune, mq vei omork; iar dacq-yi voi da un sfat, nu mq vei asculta.``

  38:16 Kmpqratul Zedechia a jurat kn tainq lui Ieremia, wi a zis: ,,Viu este Domnul, care ne -a dat viaya, cq nu te voi omork wi nu te voi lqsa kn mknile oamenilor acestora, cari vor sq-yi ia viaya!``

  38:17 Ieremia a zis atunci lui Zedechia: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Dacq te vei supune cqpeteniilor kmpqratului Babilonului, vei scqpa cu viayq, wi nici cetatea aceasta nu va fi arsq cu foc, iar tu vei trqi kmpreunq cu casa ta.

  38:18 Dar dacq nu te vei supune cqpeteniilor kmpqratului Babilonului, cetatea aceasta va fi datq kn mknile Haldeilor, cari o vor arde cu foc; iar tu nu vei scqpa din mknile lor!``

  38:19 Kmpqratul Zedechia a zis lui Ieremia: ,,Mq tem de Iudeii cari au trecut la Haldei; mq tem sq nu mq dea kn mknile lor, wi sq mq batjocoreascq.``

  38:20 Ieremia a rqspuns: ,,Nu te vor da.`` Ascultq glasul Domnului kn ce-yi spun, cqci o vei duce bine, wi vei scqpa cu viayq.

  38:21 Dar dacq nu vrei sq iewi, iatq ce mi -a descoperit Domnul:

  38:22 ,,Toate nevestele cari au mai rqmas kn casa kmpqratului lui Iuda, vor fi luate de cqpeteniile kmpqratului Babilonului, wi vor zice jqlind: ,Prietenii tqi cei buni te-au knwelat wi te-au knduplecat; dar cknd yi s`au afundat picioarele kn noroi, ei au fugit!`

  38:23 Toate nevestele tale wi copiii tqi vor fi luayi de Haldei; wi nu vei scqpa de mknile lor, ci vei fi prins de mkna kmpqratului Babilonului, wi cetatea aceasta va fi arsq cu foc.``

  38:24 Zedechia a zis lui Ieremia: ,,Sq nu wtie nimeni nimic din cuvintele acestea, wi nu vei muri!

  38:25 Dar dacq vor auzi cqpeteniile cq yi-am vorbit, wi dacq vor veni wi-yi vor zice: ,Spune-ne ce ai spus kmpqratului, wi ce yi -a spus kmpqratul, nu ne ascunde nimic, wi nu te vom omork`, -

  38:26 sq le rqspunzi: ,Am rugat pe kmpqrat sq nu mq trimeatq iarqw, kn casa lui Ionatan, ca nu cumva sq mor acolo!``

  38:27 Toate cqpeteniile au venit la Ieremia wi l-au kntrebat. El le -a rqspuns kntocmai cum poruncise kmpqratul. Ei au tqcut atunci, wi au plecat, cqci nimeni n`auzise nimic.

  38:28 Ieremia knsq a rqmas kn curtea temniyei pknq kn ziua luqrii Ierusalimului.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск