Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOHN 10

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  10:1 ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun cq, cine nu intrq pe uwq kn staulul oilor, ci sare pe altq parte, este un hoy wi un tklhar.

  10:2 Dar cine intrq pe uwq, este pqstorul oilor.

  10:3 Portarul ki deschide, wi oile aud glasul lui; el kwi cheamq oile pe nume, wi le scoate afarq din staul.

  10:4 Dupq ce wi -a scos toate oile, merge knaintea lor; wi oile merg dupq el, pentrucq ki cunosc glasul.

  10:5 Nu merg deloc dupq un strqin; ci fug de el, pentrucq nu cunosc glasul strqinilor.``

  10:6 Isus le -a spus aceastq pildq, dar ei n`au knyeles despre ce le vorbea.

  10:7 Isus le -a mai zis: ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun cq Eu sknt uwa oilor.

  10:8 Toyi ceice au venit knainte de Mine, sknt hoyi wi tklhari; dar oile n`au ascultat de ei.

  10:9 Eu sknt Uwa. Dacq intrq cineva prin Mine, va fi mkntuit; va intra wi va iewi, wi va gqsi pqwune.

  10:10 Hoyul nu vine deckt sq fure, sq junghie wi sq prqpqdeascq. Eu am venit ca oile sq aibq viayq, wi s`o aibq din belwug.

  10:11 Eu sknt Pqstorul cel bun. Pqstorul cel bun kwi dq viaya pentru oi.

  10:12 Dar cel plqtit, care nu este pqstor, wi ale cqrui oi nu sknt ale lui, cknd vede lupul venind, lasq oile wi fuge; wi lupul le rqpewte wi le kmprqwtie.

  10:13 Cel plqtit fuge, pentrucq este plqtit, wi nu -i pasq de oi.

  10:14 Eu sknt Pqstorul cel bun. Eu Kmi cunosc oile Mele, wi ele Mq cunosc pe Mine,

  10:15 awa cum Mq cunoawte pe Mine Tatql, wi cum cunosc Eu pe Tatql; wi Eu Kmi dau viaya pentru oile Mele.

  10:16 Mai am wi alte oi, cari nu sknt din staulul acesta; wi pe acelea trebuie sq le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, wi va fi o turmq wi un Pqstor.

  10:17 Tatql Mq iubewte, pentrucq Kmi dau viaya, ca iarqw s`o iau.

  10:18 Nimeni nu Mi -o ia cu sila, ci o dau Eu dela Mine. Am putere s`o dau, wi am putere s`o iau iarqw: aceasta este porunca, pe care am primit -o dela Tatql Meu.``

  10:19 Din pricina acestor cuvinte, iarqw s`a fqcut desbinare kntre Iudei.

  10:20 Mulyi dintre ei ziceau: ,,Are drac, este nebun; de ce -L ascultayi?``

  10:21 Alyii ziceau; ,,Cuvintele acestea nu sknt cuvinte de kndrqcit; poate un drac sq deschidq ochii orbilor.``

  10:22 Kn Ierusalim se prqznuia atunci praznicul Knoirii Templului. Era iarna.

  10:23 Wi Isus Se plimba prin Templu, pe supt pridvorul lui Solomon.

  10:24 Iudeii L-au knconjurat, wi I-au zis: ,,Pknq cknd ne tot yii sufletele kn kncordare? Dacq ewti Hristosul, spune-ne -o desluwit.``

  10:25 ,,V`am spus``, le -a rqspuns Isus, ,,wi nu credeyi. Lucrqrile, pe cari le fac Eu, kn Numele Tatqlui Meu, ele mqrturisesc despre Mine.

  10:26 Dar voi nu credeyi, pentrucq, dupq cum v`am spus, nu sknteyi din oile Mele.

  10:27 Oile Mele ascultq glasul Meu; Eu le cunosc, wi ele vin dupq Mine.

  10:28 Eu le dau viaya vecinicq, kn veac nu vor pieri, wi nimeni nu le va smulge din mkna Mea.

  10:29 Tatql Meu, care Mi le -a dat, este mai mare deckt toyi; wi nimeni nu le poate smulge din mkna Tatqlui Meu.

  10:30 Eu wi Tatql una skntem.``

  10:31 Atunci Iudeii iarqw au luat pietre ca sq -L ucidq.

  10:32 Isus le -a zis: ,,V`am arqtat multe lucrqri bune, cari vin dela Tatql Meu: pentru care din aceste lucrqri aruncayi cu pietre kn Mine?``

  10:33 Iudeii I-au rqspuns: ,,Nu pentru o lucrare bunq aruncqm noi cu pietre kn Tine, ci pentru o hulq, wi pentrucq Tu, care ewti un om, Te faci Dumnezeu.``

  10:34 Isus le -a rqspuns: ,,Nu este scris kn Legea voastrq: ,Eu am zis: Sknteyi dumnezei?`

  10:35 Dacq Legea a numit ,dumnezei`, pe aceia, cqrora le -a vorbit Cuvkntul lui Dumnezeu, -wi Scriptura nu poate fi desfinyatq, -

  10:36 cum ziceyi voi cq hulesc Eu, pe care Tatql M`a sfinyit wi M`a trimes kn lume? Wi aceasta, pentrucq am zis: ,Sknt Fiul lui Dumnezeu!`

  10:37 Dacq nu fac lucrqrile Tatqlui Meu, sq nu Mq credeyi.

  10:38 Dar dacq le fac, chiar dacq nu Mq credeyi pe Mine, credeyi mqcar lucrqrile acestea, ca sq ajungeyi sq cunoawteyi wi sq wtiyi cq Tatql este kn Mine wi Eu sknt kn Tatql.``

  10:39 La auzul acestor vorbe, cqutau iarqw sq -L prindq; dar El a scqpat din mknile lor.

  10:40 Isus S`a dus iarqw dincolo de Iordan, kn locul unde botezase Ioan la knceput. Wi a rqmas acolo.

  10:41 Mulyi veneau la El, wi ziceau: ,,Ioan n`a fqcut nici un semn; dar tot ce a spus Ioan despre omul acesta, era adevqrat.``

  10:42 Wi mulyi au crezut kn El kn locul acela.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск