Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOHN 9

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  9:1 Cknd trecea, Isus a vqzut pe un orb din nawtere.

  9:2 Ucenicii Lui L-au kntrebat: ,,Knvqyqtorule, cine a pqcqtuit: omul acesta sau pqrinyii lui, de s`a nqscut orb?``

  9:3 Isus a rqspuns: ,,N`a pqcqtuit nici omul acesta, nici pqrinyii lui; ci s`a nqscut awa, ca sq se arate kn el lucrqrile lui Dumnezeu.

  9:4 Ckt este ziuq, trebuie sq lucrez lucrqrile Celuice M`a trimes; vine noaptea, cknd nimeni nu mai poate sq lucreze.

  9:5 Ckt sknt kn lume, sknt Lumina lumii.``

  9:6 Dupq ce a zis aceste vorbe, a scuipat pe pqmknt wi a fqcut tinq din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta,

  9:7 wi i -a zis: ,,Du-te de te spalq kn scqldqtoarea Siloamului`` (care, tklmqcit, knsemneazq: Trimes). El s`a dus, s`a spqlat, wi s`a kntors vqzknd bine.

  9:8 Vecinii wi ceice -l cunoscuserq mai knainte ca cerwetor, ziceau: ,,Nu este acesta celce wedea wi cerwea?``

  9:9 Unii ziceau: ,,El este.`` Alyii ziceau: ,,Nu; dar seamqnq cu el.`` Wi el knsuw zicea: ,,Eu sknt.``

  9:10 Deci i-au zis: ,,Cum yi s`au deschis ochii?``

  9:11 El a rqspuns: ,,Omul acela, cqruia i se zice Isus, a fqcut tinq, mi -a uns ochii, wi mi -a zis: ,Du-te la scqldqtoarea Siloamului, wi spalq-te.` M`am dus, m`am spqlat, wi mi-am cqpqtat vederea.``

  9:12 ,,Unde este omul acela``, l-au kntrebat ei. El a rqspus: ,,Nu wtiu.``

  9:13 Au adus la Farisei pe cel ce fusese orb mai knainte.

  9:14 Wi era o zi de Sabat cknd fqcuse Isus tinq, wi -i deschisese ochii.

  9:15 Din nou, Fariseii l-au kntrebat wi ei cum wi -a cqpqtat vederea. Wi el le -a zis: ,,Mi -a pus tinq pe ochi, m`am spqlat, wi vqd.``

  9:16 Atunci unii din Farisei au knceput sq zicq: ,,Omul acesta nu vine de la Dumnezeu, pentrucq nu yine Sabatul.`` Alyii ziceau: ,,Cum poate un om pqcqtos sq facq asemenea semne?`` Wi era desbinare kntre ei.

  9:17 Iarqw au kntrebat pe orb: ,,Tu ce zici despre El, kn privinya faptului cq yi -a deschis ochii?`` ,,Este un prooroc``, le -a rqspuns el.

  9:18 Iudeii n`au crezut cq fusese orb wi cq kwi cqpqtase vederea, pknq n`au chemat pe pqrinyii lui.

  9:19 Wi cknd i-au venit pqrinyii, i-au kntrebat: ,,Acesta este fiul vostru, care spuneyi cq s`a nqscut orb? Cum dar vede acum?``

  9:20 Drept rqspuns, pqrinyii lui au zis: ,,Wtim cq acesta este fiul nostru, wi cq s`a nqscut orb.

  9:21 Dar cum vede acum, sau cine i -a deschis ochii, nu wtim. Kntrebayi -l pe el; este kn vkrstq, el singur poate vorbi despre ce -l privewte.``

  9:22 Pqrinyii lui au zis aceste lucruri, pentrucq se temeau de Iudei; cqci Iudeii hotqrkserq acum cq, dacq va mqrturisi cineva cq Isus este Hristosul, sq fie dat afarq din sinagogq.

  9:23 De aceea au zis pqrinyii lui: ,,Este kn vkrstq, kntrebayi -l pe el.``

  9:24 Fariseii au chemat a doua oarq pe omul care fusese orb, wi i-au zis: ,,Dq slavq lui Dumnezeu: noi wtim cq omul acesta este un pqcqtos.``

  9:25 El a rqspuns: ,,Dacq este un pqcqtos, nu wtiu; eu una wtiu: cq eram orb, wi acum vqd.``

  9:26 Iarqw l-au kntrebat: ,,Ce yi -a fqcut? Cum yi -a deschis ochii?``

  9:27 ,,Acum v`am spus``, le -a rqspuns el, ,,wi n`ayi ascultat. Pentruce voiyi sq mai auziyi kncqodatq? Doar n`ayi vrea sq vq faceyi wi voi ucenicii Lui!``

  9:28 Ei l-au ocqrkt, wi i-au zis: ,,Tu ewti ucenicul Lui, noi skntem ucenicii lui Moise.

  9:29 Wtim cq Dumnezeu a vorbit lui Moise, dar acesta nu wtim de unde este.``

  9:30 ,,Aici este mirarea``, le -a rqspuns omul acela, ,,cq voi nu wtiyi de unde este, wi totuw, El mi -a deschis ochii.

  9:31 Wtim cq Dumnezeu n`ascultq pe pqcqtowi; ci, dacq este cineva temqtor de Dumnezeu wi face voia Lui, pe acela kl ascultq.

  9:32 De cknd este lumea, nu s`a auzit sq fi deschis cineva ochii unui orb din nawtere.

  9:33 Dacq omul acesta n`ar veni dela Dumnezeu, n`ar putea face nimic.``

  9:34 ,,Tu ewti nqscut cu totul kn pqcat``, i-au rqspuns ei, ,,wi vrei sq ne knveyi pe noi?`` Wi l-au dat afarq.

  9:35 Isus a auzit cq l-au dat afarq; wi, cknd l -a gqsit, i -a zis: ,,Crezi tu kn Fiul lui Dumnezeu?``

  9:36 El a rqspuns: ,,Wi cine este, Doamne, ca sq cred kn El?``

  9:37 ,,L-ai wi vqzut``, i -a zis Isus, ,,wi cel care vorbewte cu tine, Acela este.``

  9:38 ,,Cred, Doamne``, I -a zis el; wi I s`a knchinat.

  9:39 Apoi Isus a zis: ,,Eu am venit kn lumea aceasta pentru judecatq: ca ceice nu vqd, sq vadq, wi ceice vqd, sq ajungq orbi.``

  9:40 Unii din Fariseii cari erau lkngq el, cknd au auzit aceste vorbe, I-au zis: ,,Doar n`om fi wi noi orbi!``

  9:41 ,,Dacq ayi fi orbi``, le -a rqspuns Isus, ,,n`ayi avea pqcat; dar acum ziceyi: ,Vedem.` Tocmai de aceea, pqcatul vostru rqmkne.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск