Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOHN 8

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  8:1 Isus S`a dus la muntele Mqslinilor.

  8:2 Dar disdedimineayq, a venit din nou kn Templu; wi tot norodul a venit la El. El a wezut jos, wi -i knvqya.

  8:3 Atunci cqrturarii wi Fariseii I-au adus o femeie prinsq kn preacurvie. Au pus -o kn mijlocul norodului,

  8:4 wi au zis lui Isus: ,,Knvqyqtorule, femeia aceasta a fost prinsq chiar cknd sqvkrwea preacurvia.

  8:5 Moise, kn Lege, ne -a poruncit sq ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar ce zici?``

  8:6 Spuneau lucrul acesta ca sq -L ispiteascq wi sq -L poatq knvinui. Dar Isus S`a plecat kn jos, wi scria cu degetul pe pqmknt.

  8:7 Fiindcq ei nu kncetau sq -L kntrebe, El S`a ridicat kn sus, wi le -a zis: ,,Cine dintre voi este fqrq pqcat, sq arunce cel dintki cu piatra kn ea.``

  8:8 Apoi S`a plecat iarqw, wi scria cu degetul pe pqmknt.

  8:9 Cknd au auzit ei cuvintele acestea, s`au simyit mustrayi de cugetul lor, wi au iewit afarq, unul ckte unul, kncepknd dela cei mai bqtrkni, pknq la cei din urmq. Wi Isus a rqmas singur cu femeia, care stqtea kn mijloc.

  8:10 Atunci S`a ridicat kn sus; wi, cknd n`a mai vqzut pe nimeni deckt pe femeie, Isus i -a zis: ,,Femeie, unde sknt pkrkwii tqi? Nimeni nu te -a oskndit?``

  8:11 ,,Nimeni, Doamne``, I -a rqspuns ea. Wi Isus i -a zis: ,,Nici Eu nu te oskndesc. Du-te, wi sq nu mai pqcqtuiewti.``)

  8:12 Isus le -a vorbit din nou, wi a zis: ,,Eu sknt Lumina lumii; cine Mq urmeazq pe Mine, nu va umbla kn kntunerec, ci va avea lumina vieyii.``

  8:13 La auzul acestor vorbe, Fariseii I-au zis: ,,Tu mqrturisewti despre Tine knsuyi: deci mqrturia Ta nu este adevqratq.``

  8:14 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,Chiar dacq Eu mqrturisesc despre Mine knsumi, totuw mqrturia Mea este adevqratq; cqci Eu wtiu de unde am venit wi unde Mq duc, dar voi nu wtiyi nici de unde vin nici unde Mq duc.

  8:15 Voi judecayi dupq knfqyiware; Eu nu judec pe nimeni.

  8:16 Wi chiar dacq judec, judecata Mea este adevqratq, pentrucq nu sknt singur, ci Tatql, care M`a trimes, este cu Mine.

  8:17 Kn Legea voastrq este scris cq mqrturia a doi oameni este adevqratq:

  8:18 deci despre Mine knsumi, mqrturisesc Eu, wi despre Mine mqrturisewte wi Tatql, care M`a trimes.``

  8:19 Ei I-au zis deci: ,,Unde este Tatql Tqu?`` Isus a rqspuns: ,,Voi nu Mq cunoawteyi nici pe Mine, nici pe Tatql Meu. Dacq M`ayi cunoawte pe Mine, ayi cunoawte wi pe Tatql Meu.``

  8:20 Isus a spus aceste cuvinte, pe cknd knvqya pe norod kn Templu, kn locul unde era vistieria; wi nimeni n`a pus mkna pe el, pentrucq kncq nu -I sosise ceasul.

  8:21 Isus le -a mai spus: ,,Eu Mq duc, wi Mq veyi cquta, wi veyi muri kn pqcatul vostru; acolo unde Mq duc Eu, voi nu puteyi veni.``

  8:22 Atunci Iudeii au zis: ,,Doar n`o avea de gknd sq se omoare, de zice: ,Unde Mq duc Eu, voi nu puteyi veni!``

  8:23 ,,Voi sknteyi de jos``, le -a zis El; ,,Eu sknt de sus: voi sknteyi din lumea aceasta, Eu nu sknt din lumea aceasta.

  8:24 De aceea v`am spus cq veyi muri kn pqcatele voastre; cqci, dacq nu credeyi cq Eu sknt, veyi muri kn pqcatele voastre.``

  8:25 ,,Cine ewti Tu?`` I-au zis ei. Isus le -a rqspuns: ,,Ceeace dela knceput vq spun cq sknt.``

  8:26 Am multe de zis despre voi wi de oskndit kn voi; dar Celce M -a trimes, este adevqrat; wi Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.``

  8:27 Ei n`au knyeles cq le vorbea despre Tatql.

  8:28 Isus deci le -a zis: ,,Cknd veyi knqlya pe Fiul omului, atunci veyi cunoawte cq Eu sknt, wi cq nu fac nimic dela Mine knsumi, ci vorbesc dupq cum M`a knvqyat Tatql Meu.

  8:29 Cel ce M`a trimes, este cu Mine; Tatql nu M`a lqsat singur, pentrucq totdeauna fac ce -I este plqcut.``

  8:30 Pe cknd vorbea Isus astfel, mulyi au crezut kn El.

  8:31 Wi a zis Iudeilor, cari crezuserq kn El: ,,Dacq rqmkneyi kn cuvkntul Meu, sknteyi kn adevqr ucenicii Mei;

  8:32 veyi cunoawte adevqrul, wi adevqrul vq va face slobozi.``

  8:33 Ei I-au rqspuns: ,,Noi skntem sqmknya lui Avraam, wi n`am fost niciodatq robii nimqnui; cum zici Tu: ,Veyi fi slobozi!``

  8:34 ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun``, le -a rqspuns Isus, ,,cq, oricine trqiewte kn pqcat, este rob al pqcatului.

  8:35 Wi robul nu rqmkne pururea kn casq; fiul knsq rqmkne pururea.

  8:36 Deci, dacq Fiul vq face slobozi, veyi fi cu adevqrat slobozi.

  8:37 Wtiu cq sknteyi sqmknya lui Avraam; dar cqutayi sq Mq omorkyi, pentrucq nu pqtrunde kn voi cuvkntul Meu.

  8:38 Eu spun ce am vqzut la Tatql Meu; wi voi faceyi ce ayi auzit dela tatql vostru.``

  8:39 ,,Tatql nostru``, I-au rqspuns ei, ,,este Avraam``. Isus le -a zis: ,,Dacq ayi fi copii ai lui Avraam, ayi face faptele lui Avraam.

  8:40 Dar acum cqutayi sq Mq omorkyi, pe Mine, un om, care v`am spus adevqrul, pe care l-am auzit dela Dumnezeu. Awa ceva Avraam n`a fqcut.

  8:41 Voi faceyi faptele tatqlui vostru.`` Ei I-au zis: ,,Noi nu skntem copii nqscuyi din curvie; avem un singur Tatq: pe Dumnezeu.``

  8:42 Isus le -a zis: ,,Dacq ar fi Dumnezeu Tatql vostru, M`ayi iubi wi pe Mine, cqci Eu am iewit wi vin dela Dumnezeu: n`am venit dela Mine knsumi, ci El M`a trimes.

  8:43 Pentru ce nu knyelegeyi vorbirea Mea? Pentru cq nu puteyi asculta Cuvkntul Meu.

  8:44 Voi aveyi de tatq pe diavolul; wi vreyi sq kmpliniyi poftele tatqlui vostru. El dela knceput a fost ucigaw; wi nu stq kn adevqr, pentrucq kn el nu este adevqr. Orideckteori spune o minciunq, vorbewte din ale lui, cqci este mincinos wi tatql minciunii.

  8:45 Iar pe Mine, pentrucq spun adevqrul, nu Mq credeyi.

  8:46 Cine din voi Mq poate dovedi cq am pqcat? Dacq spun adevqrul, pentru ce nu Mq credeyi?

  8:47 Cine este din Dumnezeu, ascultq cuvintele lui Dumnezeu; voi de aceea n`ascultayi, pentrucq nu sknteyi din Dumnezeu.``

  8:48 Iudeii I-au rqspuns: ,,Nu zicem noi bine cq ewti Samaritean, wi cq ai drac?``

  8:49 ,,N`am drac`` le -a rqspuns Isus; ,,ci Eu cinstesc pe Tatql Meu, dar voi nu Mq cinstiyi.

  8:50 Eu nu caut slava Mea; este Unul care o cautq wi care judecq.

  8:51 Adevqrat, adevqrat, vq spun, cq, dacq pqzewte cineva cuvkntul Meu, kn veac nu va vedea moartea.``

  8:52 ,,Acum``, I-au zis Iudeii, ,,vedem bine cq ai drac; Avraam a murit, proorocii de asemenea au murit, wi tu zici: ,Dacq pqzewte cineva cuvkntul Meu, kn veac nu va gusta moartea.`

  8:53 Doar n`ai fi Tu mai mare deckt pqrintele nostru Avraam, care a murit? Wi deckt proorocii, cari de asemenea au murit? Cine te crezi Tu cq ewti?``

  8:54 Isus a rqspuns: ,,Dacq Mq slqvesc Eu knsumi, slava Mea nu este nimic; Tatql Meu Mq slqvewte, El, despre care voi ziceyi cq este Dumnezeul vostru;

  8:55 wi totuw nu -L cunoawteyi. Eu Kl cunosc bine; wi dacq aw zice cq nu -L cunosc, aw fi wi Eu un mincinos ca voi. Dar kl cunosc wi pqzesc Cuvkntul Lui.

  8:56 Tatql vostru Avraam a sqltat de bucurie cq are sq vadq ziua Mea: a vqzut -o wi s`a bucurat.``

  8:57 ,,N`ai nici cincizeci ce ani``, I-au zis Iudeii, ,,wi ai vqzut pe Avraam!``

  8:58 Isus le -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat, vq spun cq, mai knainte ca sq se nascq Avraam, sknt Eu.``

  8:59 La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca sq arunce kn El. Dar Isus S`a ascuns, wi a iewit din Templu, trecknd prin mijlocul lor. Wi awa a plecat din Templu.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск