Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOHN 7

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  7:1 Dupq aceea, Isus strqbqtea Galilea; nu voia sq stea kn Iudea, pentrucq Iudeii cqutau sq -L omoare.

  7:2 Wi praznicul Iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape.

  7:3 Frayii Lui I-au zis: ,,Pleacq de aici, wi du-Te kn Iudea, ca sq vadq wi ucenicii Tqi lucrqrile, pe cari le faci.

  7:4 Nimeni nu face ceva kn ascuns, cknd cautq sq se facq cunoscut: dacq faci aceste lucruri, aratq-Te lumii.``

  7:5 Cqci nici frayii Lui nu credeau kn El.

  7:6 Isus le -a zis: ,,Vremea Mea n`a sosit kncq, dar vouq vremea totdeauna vq este prielnicq.

  7:7 Pe voi lumea nu vq poate urk; pe Mine Mq urqwte, pentrucq mqrturisesc despre ea cq lucrqrile ei sknt rele.

  7:8 Suiyi-vq voi la praznicul acesta; Eu kncq nu Mq sui la praznicul acesta, fiindcq nu Mi s`a kmplinit kncq vremea.``

  7:9 Dupqce le -a spus aceste lucruri, a rqmas kn Galilea.

  7:10 Dupq ce s`au suit frayii Lui la praznic, S`a suit wi El, dar nu pe fayq, ci cam pe ascuns.

  7:11 Iudeii Kl cqutau kn timpul praznicului, wi ziceau: ,,Unde este?``

  7:12 Noroadele vorbeau mult kn woaptq despre El. Unii ziceau: ,,Este un om bun.`` Alyii ziceau: ,,Nu, ci duce norodul kn rqtqcire.``

  7:13 Totuw, de frica Iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe fayq.

  7:14 Pela jumqtatea praznicului, Isus S`a suit la Templu. Wi knvqya norodul.

  7:15 Iudeii se mirau, wi ziceau: ,,Cum are omul acesta knvqyqturq, cqci n`a knvqyat niciodatq?``

  7:16 Isus le -a rqspuns: ,,Knvqyqtura Mea nu este a Mea, ci a Celuice M`a trimes pe Mine.

  7:17 Dacq vrea cineva sq facq voia Lui, va ajunge sq cunoascq dacq knvqyqtura este de la Dumnezeu, sau dacq Eu vorbesc dela Mine.

  7:18 Cine vorbewte dela sine, cautq slava lui knsuw; dar cine cautq slava Celuice l -a trimes, acela este adevqrat, wi kn el nu este strkmbqtate.

  7:19 Oare nu v`a dat Moise Legea? Totuw nimeni din voi nu yine Legea. De ce cqutayi sq Mq omorkyi?``

  7:20 Norodul I -a rqspuns: ,,Ai drac. Cine cautq sq Te omoare?``

  7:21 Drept rqspuns, Isus le -a zis: ,,O lucrare am fqcut, wi toyi vq mirayi de ea.

  7:22 Moise v`a dat porunca privitoare la tqierea kmprejur-nu cq ea vine dela Moise, ci dela patriarhi-wi voi tqiayi kmprejur pe om kn ziua Sabatului.

  7:23 Dacq un om primewte tqierea kmprejur kn ziua Sabatului, ca sq nu se calce Legea lui Moise, de ce turbayi de mknie kmpotriva Mea, pentrucq am knsqnqtowat un om kntreg kn ziua Sabatului?

  7:24 Nu judecayi dupq knfqyiware, ci judecayi dupq dreptate.``

  7:25 Niwte locuitori din Ierusalim ziceau: ,,Nu este El acela, pe care cautq ei sq -L omoare?

  7:26 Wi totuw, iatq cq vorbewte pe fayq, wi ei nu -I zic nimic! Nu cumva, kn adevqr, cei mai mari vor fi cunoscut cq El este Hristosul?

  7:27 Dar noi wtim de unde este omul acesta; knsq, cknd va veni Hristosul, nimeni nu va wti de unde este.``

  7:28 Wi Isus, pe cknd knvqya pe norod kn Templu, striga: ,,Mq cunoawteyi wi Mq wtiyi de unde sknt! Eu n`am venit dela Mine knsumi, ci Cel ce M`a trimes, este adevqrat, wi voi nu -L cunoawteyi.

  7:29 Eu Kl cunosc, cqci vin dela El, wi El M`a trimes.``

  7:30 Ei cqutau deci sq -L prindq; wi nimeni n`a pus mkna pe El, cqci kncq nu -I sosise ceasul.

  7:31 Mulyi din norod au crezut kn El, wi ziceau: ,,Cknd va veni Hristosul, va face mai multe semne deckt a fqcut omul acesta?``

  7:32 Fariseii au auzit pe norod spunknd kn woaptq aceste lucruri despre El. Atunci preoyii cei mai de seamq wi Fariseii au trimes niwte aprozi sq -L prindq.

  7:33 Isus a zis: ,,Mai sknt cu voi puyinq vreme, wi apoi Mq duc la Cel ce M`a trimes.

  7:34 Voi Mq veyi cquta, wi nu Mq veyi gqsi; wi unde voi fi Eu, voi nu puteyi veni.``

  7:35 Iudeii au zis kntre ei: ,,Unde are de gknd sq se ducq omul acesta, ca sq nu -l putem gqsi? Doar n`o avea de gknd sq se ducq la cei kmprqwtiayi printre Greci, wi sq knveye pe Greci?

  7:36 Ce knsemneazq cuvintele acestea, pe cari le -a spus: ,Mq veyi cquta, wi nu Mq veyi gqsi; wi unde voi fi Eu, voi nu puteyi veni?``

  7:37 Kn ziua de pe urmq, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stqtut kn picioare, wi a strigat: ,,Dacq knseteazq cineva, sq vinq la Mine, wi sq bea.

  7:38 Cine crede kn Mine, din inima lui vor curge rkuri de apq vie, cum zice Scriptura.``

  7:39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau sq -L primeascq ceice vor crede kn El. Cqci Duhul Sfknt kncq nu fusese dat, fiindcq Isus nu fusese kncq proslqvit.

  7:40 Unii din norod, cknd au auzit aceste cuvinte, ziceau: ,,Acesta este cu adevqrat Proorocul.``

  7:41 Alyii ziceau: ,,Acesta este Hristosul.`` Wi alyii ziceau: ,,Cum, din Galilea are sq vinq Hristosul?

  7:42 Nu zice Scriptura cq Hristosul are sq vinq din sqmknya lui David, wi din satul Betleem, unde era David?``

  7:43 S`a fqcut deci desbinare kn norod din pricina Lui.

  7:44 Unii din ei voiau sq -L prindq; dar nimeni n`a pus mkna pe El.

  7:45 Aprozii s`au kntors deci la preoyii cei mai de seamq wi la Farisei. Wi acewtia le-au zis: ,,De ce nu L-ayi adus?``

  7:46 Aprozii au rqspuns: ,,Niciodatq n`a vorbit vreun om ca omul acesta.``

  7:47 Fariseii le-au rqspuns: ,,Doar n`ayi fi fost duwi wi voi kn rqtqcire?

  7:48 A crezut kn El vreunul din mai marii nowtri sau din Farisei?

  7:49 Dar norodul acesta, care nu wtie Legea, este blestemat!``

  7:50 Nicodim, cel care venise la Isus noaptea, wi care era unul din ei, le -a zis:

  7:51 ,,Legea noastrq oskndewte ea pe un om knainte ca sq -l asculte wi sq wtie ce face?``

  7:52 Drept rqspuns, ei i-au zis: ,,Wi tu ewti din Galilea? Cerceteazq bine, wi vei vedea cq din Galilea nu s`a ridicat niciun prooroc.``

  7:53 (Wi s`a kntors fiecare acasq.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск