?

?

Online Store:
 • Visit Our Store

 • - 8:47
  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21     
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  TEXT: - -2 - - -2   |   AUDIO: - MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM


  ENGLISH - HISTORY - INTERNATIONAL -

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - NKB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK


  1982

  8:47 , . , .


  /

  ο
  3588 ων 5607 5752 εκ 1537 του 3588 θεου 2316 τα 3588 ρηματα 4487 του 3588 θεου 2316 ακουει 191 5719 δια 1223 τουτο 5124 υμεις 5210 ουκ 3756 ακουετε 191 5719 οτι 3754 εκ 1537 του 3588 θεου 2316 ουκ 3756 εστε 2075 5748

  8:47 , ; , .  8:47 , өөү . ң, ң.

  8:47 , . , .  ο
  3588 ων 5607 5752 εκ 1537 του 3588 θεου 2316 τα 3588 ρηματα 4487 του 3588 θεου 2316 ακουει 191 5719 δια 1223 τουτο 5124 υμεις 5210 ουκ 3756 ακουετε 191 5719 οτι 3754 εκ 1537 του 3588 θεου 2316 ουκ 3756 εστε 2075 5748
  Czech BKR
  8:47 Kdo z Boha jest, slova Bo sly; proto vy neslyte, e z Boha nejste.

  Croatian Bible

  8:47 Tko je od Boga, rijei Boje slua; vi zato ne sluate jer niste od Boga."


  VERSE 	(47) - 

  :37,43,45; 1:12,13; 6:45,46,65; 10:26,27; 17:6-8 1Jo 3:10; 4:1-6;  CHAPTER: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
  VERSE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59

  God Rules.NET