Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JUDE 1

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  1:1 Iuda, rob al lui Isus Hristos, wi fratele lui Iacov, cqtre cei chemayi, cari sknt iubiyi kn Dumnezeu Tatql, wi pqstrayi pentru Isus Hristos:

  1:2 kndurarea, pacea wi dragostea sq vq fie knmulyite.

  1:3 Prea iubiyilor, pe cknd cqutam cutot dinadinsul sq vq scriu despre mkntuirea noastrq de obwte, m`am vqzut silit sq vq scriu ca sq vq kndemn sq luptayi pentru credinya, care a fost datq sfinyilor odatq pentru totdeauna.

  1:4 Cqci s`au strecurat printre voi unii oameni, scriwi de mult pentru osknda aceasta, oameni neevlaviowi, cari schimbq kn desfrknare harul Dumnezeului nostru, wi tqgqduiesc pe singurul nostru Stqpkn wi Domn Isus Hristos.

  1:5 Vreau sq vq aduc aminte, mqcar cq wtiyi odatq pentru totdeauna toate aceste lucruri, cq Domnul, dupq ce a izbqvit pe poporul Squ din yara Egiptului, kn urmq a nimicit pe cei ce n`au crezut.

  1:6 El a pqstrat pentru judecata zilei celei mari, puwi kn lanyuri vecinice, kn kntunerec, pe kngerii cari nu wi-au pqstrat vrednicia, ci wi-au pqrqsit locuinya.

  1:7 Tot awa, Sodoma wi Gomora wi cetqyile dimprejurul lor, cari se dqduserq ca wi ele la curvie wi au poftit dupq trupul altuia, ne stau knainte ca o pildq, suferind pedeapsa unui foc vecinic.

  1:8 Totuw oamenii acewtia, tkrkyi de visqrile lor, kwi pkngqresc la fel trupul, nesocotesc stqpknirea wi batjocoresc dregqtoriile.

  1:9 Arhanghelul Mihail, cknd se kmpotrivea diavolului wi se certa cu el pentru trupul lui Moise, n`a kndrqznit sq rosteascq kmpotriva lui o judecatq de ocarq, ci doar a zis: ,,Domnul sq te mustre!``

  1:10 Acewtia, dimpotrivq, batjocoresc ce nu cunosc, wi se pierd singuri kn ceeace wtiu din fire, ca dobitoacele fqrq minte.

  1:11 Vai de ei! Cqci au urmat pe calea lui Cain! S`au aruncat kn rqtqcirea lui Balaam, din dorinya de ckwtig! Au pierit kntr`o rqscoalq ca a lui Core!

  1:12 Sknt niwte stknci ascunse la mesele voastre de dragoste, unde se ospqteazq fqrq ruwine kmpreunq cu voi, wi se kndoapq deabinele; niwte nori fqrq apq, mknayi kncoace wi kncolo de vknturi, niwte pomi tomnatici fqrq rod, de douq ori moryi, desrqdqcinayi;

  1:13 niwte valuri knfuriate ale mqrii, cari kwi spumegq ruwinile lor, niwte stele rqtqcitoare, cqrora le este pqstratq negura kntunerecului pentru vecie.

  1:14 Wi pentru ei a proorocit Enoh, al waptelea patriarh dela Adam, cknd a zis: ,,Iatq cq a venit Domnul cu zecile de mii de sfinyi ai Sqi,

  1:15 ca sq facq o judecatq kmpotriva tuturor, wi sq kncredinyeze pe toyi cei nelegiuiyi, de toate faptele nelegiuite, pe cari le-au fqcut kn chip nelegiuit, wi de toate cuvintele de ocarq, pe cari le-au rostit kmpotriva Lui acewti pqcqtowi nelegiuiyi.``

  1:16 Ei sknt niwte ckrtitori, nemulyqmiyi cu soarta lor; trqiesc dupq poftele lor; gura le este plinq de vorbe trufawe, wi slqvesc pe oameni pentru ckwtig.

  1:17 Dar voi, prea iubiyilor, aduceyi-vq aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus Hristos.

  1:18 Cum vq spuneau cq kn vremurile din urmq vor fi batjocoritori, cari vor trqi dupq poftele lor nelegiuite.

  1:19 Ei sknt aceia cari dau nawtere la dezbinqri, oameni supuwi poftelor firii, cari n`au Duhul.

  1:20 Dar voi, prea iubiyilor, zidiyi-vq sufletewte pe credinya voastrq prea sfkntq, rugayi-vq prin Duhul Sfknt,

  1:21 yineyi-vq kn dragostea lui Dumnezeu, wi awteptayi kndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaya vecinicq.

  1:22 Mustrayi pe cei ce se despart de voi;

  1:23 cqutayi sq mkntuiyi pe unii, smulgkndu -i din foc; de alyii iarqw fie-vq milq cu fricq, urknd pknq wi cqmawa mknjitq de carne.

  1:24 Iar a Aceluia, care poate sq vq pqzeascq de orice cqdere, wi sq vq facq sq vq knfqyiwayi fqrq prihanq wi plini de bucurie knaintea slavei Sale,

  1:25 singurului Dumnezeu, Mkntuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, sq fie slavq, mqreyie, putere wi stqpknire, mai knainte de toyi vecii, wi acum wi kn veci. Amin


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск