Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - LEVITICUS 8

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  8:1 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  8:2 ,,Ia pe Aaron wi pe fiii lui kmpreunq cu el, vewmintele, untdelemnul pentru ungere, viyelul pentru jertfa de ispqwire, cei doi berbeci wi cowul cu azimile,

  8:3 wi cheamq toatq adunarea la uwa cortului kntklnirii.``

  8:4 Moise a fqcut cum ki poruncise Domnul; wi adunarea s`a strkns la uwa cortului kntklnirii.

  8:5 Moise a zis adunqrii: ,,Iatq ce a poruncit Domnul sq se facq.``

  8:6 Moise a adus pe Aaron wi pe fiii lui, wi i -a spqlat cu apq.

  8:7 A pus tunica pe Aaron, l -a kncins cu brkul, l -a kmbrqcat cu mantia, wi a pus pe el efodul, pe care l -a strkns cu brkul efodului cu care l -a kmbrqcat.

  8:8 I -a pus pieptarul, wi a pus kn pieptar Urim wi Tumim.

  8:9 I -a pus mitra pe cap, iar pe partea dinainte a mitrei a awezat placa de aur, cununa kmpqrqteascq sfkntq, cum poruncise lui Moise Domnul.

  8:10 Moise a luat untdelemnul pentru ungere, a uns sfkntul locaw wi toate lucrurile, cari erau kn el, wi le -a sfinyit.

  8:11 A stropit cu el altarul de wapte ori, wi a uns altarul wi toate uneltele lui, wi ligheanul cu piciorul lui, ca sq le sfinyeascq.

  8:12 Din untdelemnul pentru ungere a turnat pe capul lui Aaron, wi l -a uns, ca sq -l sfinyeascq.

  8:13 Moise a adus wi pe fiii lui Aaron; i -a kmbrqcat cu tunicile, i -a kncins cu brkiele, wi le -a legat scufiile, cum poruncise lui Moise Domnul.

  8:14 A apropiat apoi viyelul adus ca jertfq de ispqwire; wi Aaron wi fiii lui wi-au pus mknile pe capul viyelului adus ca jertfq de ispqwire.

  8:15 Moise l -a junghiat, a luat sknge, wi a uns cu degetul coarnele altarului de jur kmprejur, wi a curqyit altarul; celalt sknge l -a turnat la picioarele altarului, wi l -a sfinyit astfel, fqcknd ispqwire pentru el.

  8:16 A luat apoi toatq grqsimea care acopere mqruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rqrunchi cu grqsimea lor, wi le -a ars pe altar.

  8:17 Iar cealaltq parte care a mai rqmas din viyel wi anume: pielea, carnea wi balega, le -a ars kn foc, afarq din tabqrq, cum poruncise lui Moise Domnul.

  8:18 A apropiat apoi berbecele pentru arderea de tot; wi Aaron wi fiii lui wi-au pus mknile pe capul berbecelui.

  8:19 Moise l -a junghiat, wi a stropit skngele pe altar de jur kmprejur.

  8:20 A tqiat berbecele kn bucqyi, wi a ars capul, bucqyile wi grqsimea.

  8:21 A spqlat cu apq mqruntaiele wi picioarele, wi a ars tot berbecele pe altar: aceasta a fost arderea de tot, o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului, cum poruncise lui Moise Domnul.

  8:22 A adus apoi celalt berbece, adicq berbecele pentru knchinarea kn slujba Domnului; wi Aaron wi fiii lui wi-au pus mknile pe capul berbecelui.

  8:23 Moise a junghiat berbecele, a luat din skngele lui, wi a pus pe marginea urechii drepte a lui Aaron, pe degetul cel mare al mknii drepte wi pe degetul cel mare de la piciorul lui cel drept.

  8:24 A adus pe fiii lui Aaron, a pus sknge pe marginea urechii lor drepte, pe degetul cel mare al mknii drepte wi pe degetul cel mare dela piciorul lor cel drept, iar skngele rqmas l -a stropit pe altar de jur kmprejur.

  8:25 A luat grqsimea, coada, toatq grqsimea care acopere mqruntaiele, prapurul ficatului, cei doi rqrunchi cu grqsimea lor, wi spata dreaptq;

  8:26 a luat de asemenea din cowul cu azimi, pus knaintea Domnului, o turtq fqrq aluat, o turtq de pkne fqcutq cu untdelemn wi o plqcintq, wi le -a pus pe grqsime wi pe spata dreaptq.

  8:27 Toate aceste lucruri le -a pus kn mknile lui Aaron wi kn mknile fiilor sqi, wi le -a legqnat kntr`o parte wi kntr`alta, ca dar legqnat knaintea Domnului.

  8:28 Apoi Moise le -a luat din mknile lor, wi le -a ars pe altar, deasupra arderii de tot; aceasta a fost jertfa de knchinare kn slujba Domnului, o jertfq mistuitq de foc, de un miros plqcut Domnului.

  8:29 Moise a luat pieptul berbecelui de knchinare kn slujba Domnului wi l -a legqnat kntr`o parte wi kntr`alta ca dar legqnat knaintea Domnului; aceasta a fost partea lui Moise, cum poruncise lui Moise Domnul.

  8:30 Moise a luat din untdelemnul pentru ungere wi din skngele de pe altar; a stropit cu el pe Aaron wi vewmintele lui, pe fiii lui Aaron wi vewmintele lor; wi a sfinyit astfel pe Aaron wi vewmintele lui, pe fiii lui Aaron wi vewmintele lor kmpreunq cu el.

  8:31 Moise a zis lui Aaron wi fiilor lui: ,,Fierbeyi carnea la uwa cortului kntklnirii; acolo s`o mkncayi, kmpreunq cu pknea care este kn cow pentru jertfa de knchinare kn slujba Domnului, cum am poruncit, zicknd: ,Aaron wi fiii lui s`o mqnknce.`

  8:32 Iar partea care va mai rqmknea din carne wi din pkne, s`o ardeyi kn foc.

  8:33 Timp de wapte zile, sq nu iewiyi de loc din uwa cortului kntklnirii, pknq se vor kmplini zilele pentru knchinarea voastrq kn slujba Domnului; cqci wapte zile se vor kntrebuinya pentru knchinarea voastrq kn slujba Domnului.

  8:34 Ce s`a fqcut azi, Domnul a poruncit sq se facq wi deacum kncolo ca ispqwire pentru voi.

  8:35 Sq rqmkneyi dar wapte zile la uwa cortului kntklnirii, zi wi noapte, wi sq pqziyi poruncile Domnului, ca sq nu muriyi; cqci awa mi s`a poruncit.``

  8:36 Aaron wi fiii lui au fqcut toate cele poruncite de Domnul prin Moise.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск