Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NUMBERS 20

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  20:1 Toatq adunarea copiilor lui Israel a ajuns kn pustia Yin kn luna kntki. Wi poporul s`a oprit la Cades. Acolo a murit wi a fost kngropatq Maria.

  20:2 Adunarea n`avea apq. Wi s`au rqsculat kmpotriva lui Moise wi kmpotriva lui Aaron.

  20:3 Poporul a cqutat ceartq cu Moise. Ei au zis: ,,Ce bine ar fi fost sq fi murit noi, cknd au murit frayii nowtri knaintea Domnului!

  20:4 Pentruce ayi adus adunarea Domnului kn pustia aceasta, ca sq murim kn ea, noi wi vitele noastre?

  20:5 Pentruce ne-ayi scos din Egipt, wi ne-ayi adus kn acest loc rqu, unde nu este nici loc de sqmqnat, nici smochin, nici viyq, nici rodiu, nici apq de bqut?``

  20:6 Moise wi Aaron au plecat dela adunare wi s`au dus la uwa cortului kntklnirii. Au cqzut cu faya la pqmknt, wi li s`a arqtat slava Domnului.

  20:7 Domnul a vorbit lui Moise, wi a zis:

  20:8 ,,Ia toiagul, wi cheamq adunarea, tu wi fratele tqu Aaron. Sq vorbiyi stkncii acesteia kn faya lor, wi ea va da apq. Sq le scoyi astfel apq din stkncq, wi sq adqpi adunarea wi vitele lor.``

  20:9 Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum ki poruncise Domnul.

  20:10 Moise wi Aaron au chemat adunarea knaintea stkncii. Wi Moise le -a zis: ,,Ascultayi, rqsvrqtiyilor! Vom putea noi oare sq vq scoatem apq din stknca aceasta?``

  20:11 Apoi Moise a ridicat mkna, wi a lovit stknca de douq ori cu toiagul. Wi a iewit apq din belwug, awa kn ckt a bqut wi adunarea, wi au bqut wi vitele.

  20:12 Atunci Domnul a zis lui Moise: ,,Pentrucq n`ayi crezut kn Mine, ca sq Mq sfinyiyi knaintea copiilor lui Israel, nu voi veyi duce adunarea aceasta kn yara pe care i -o dau.``

  20:13 Acestea sknt apele Meriba (Ceartq), unde s`au certat copiii lui Israel cu Domnul care a fost sfinyit kntre ei.

  20:14 Dela Cades, Moise a trimes niwte soli la kmpqratul Edomului, ca sq -i spunq: ,,Awa vorbewte fratele tqu Israel. Tu wtii toate suferinyele prin cari am trecut.

  20:15 Pqrinyii nowtri s`au pogorkt kn Egipt, wi am locuit acolo multq vreme. Dar Egiptenii ne-au chinuit, pe noi wi pe pqrinyii nowtri.

  20:16 Am strigat cqtre Domnul, wi El ne -a auzit glasul. A trimes un Knger, wi ne -a scos din Egipt. Wi iatq cq skntem la Cades, cetate care se aflq la marginea yinutului tqu.

  20:17 Lasq-ne sq trecem prin yara ta; nu vom trece nici prin ogoare, nici prin vii, wi nici nu vom bea apq din fkntkni; vom merge pe drumul kmpqrqtesc, fqrq sq ne abatem la dreapta sau la stknga, pknq vom trece de yinutul tqu.``

  20:18 Edom i -a rqspuns: ,,Sq nu cumva sq treci pela mine, cqci altfel kyi voi iewi knainte cu sabia.``

  20:19 Copiii lui Israel i-au zis: ,,Vom merge pe drumul cel mare; wi, dacq vom bea din apa ta, eu wi turmele mele, kyi voi plqti preyul; nu-yi cer altceva deckt sq trec cu picioarele!``

  20:20 El a rqspuns: ,,Sq nu cumva sq treci!`` Wi Edom i -a ewit knainte cu multq gloatq wi cu mknq tare.

  20:21 Astfel Edom n`a vrut sq lase pe Israel sq treacq prin yinutul lui. Wi Israel s`a abqtut dela el.

  20:22 Toatq adunarea copiilor lui Israel a plecat dela Cades, wi a ajuns la muntele Hor.

  20:23 Domnul a zis lui Moise wi lui Aaron, lkngq muntele Hor, la hotarele yqrii lui Edom:

  20:24 Aaron are sq fie adqugat la poporul lui; cqci nu va intra kn yara pe care o dau copiilor lui Israel, pentrucq v`ayi kmpotrivit poruncii Mele, la apele Meriba.

  20:25 Ia pe Aaron wi pe fiul squ Eleazar, wi suie -i pe muntele Hor.

  20:26 Desbracq pe Aaron de vewmintele lui, wi kmbracq pe fiul squ Eleazar cu ele. Acolo va fi adqugat Aaron la poporul lui wi va muri.``

  20:27 Moise a fqcut ce -i poruncise Domnul. S`au suit pe muntele Hor, kn faya kntregei adunqri.

  20:28 Moise a desbrqcat pe Aaron de vewmintele lui, wi a kmbrqcat cu ele pe fiul squ Eleazar. Aaron a murit acolo, pe vkrful muntelui. Moise wi Eleazar s`au pogorkt de pe munte.

  20:29 Toatq adunarea a vqzut cq Aaron murise, wi toatq casa lui Israel a plkns pe Aaron treizeci de zile.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск