Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - NUMBERS 21

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  21:1 Kmpqratul Aradului, un Cananit, care locuia la miazqzi, a auzit cq Israel vine pe drumul Atarim. El s`a luptat kmpotriva lui Israel wi a luat mai mulyi prinwi de rqzboi.

  21:2 Atunci Israel a fqcut Domnului o juruinyq, wi a zis: ,,Dacq vei da pe poporul acesta kn mknile mele, ki voi nimici cu desqvkrwire cetqyile.``

  21:3 Domnul a auzit glasul lui Israel, wi a dat pe Cananiyi kn mknile lui. Israeliyii i-au nimicit cu desqvkrwire, pe ei wi cetqyile lor; wi locul acela l-au numit Horma (Nimicire deplinq).

  21:4 Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Rowie, ca sq ocoleascq yara Edomului. Poporul wi -a perdut rqbdarea pe drum

  21:5 wi a vorbit kmpotriva lui Dumnezeu wi kmpotriva lui Moise: ,,Pentru ce ne-ayi scos din Egipt, ca sq murim kn pustie? Cqci nu este nici pkne, nici apq, wi ni s`a sckrbit sufletul de aceastq hranq proastq.``

  21:6 Atunci Domnul a trimes kmpotriva poporului niwte werpi knfocayi, cari au muwcat poporul, awa knckt au murit mulyi oameni kn Israel.

  21:7 Poporul a venit la Moise, wi a zis: ,,Am pqcqtuit, cqci am vorbit kmpotriva Domnului, wi kmpotriva ta. Roagq-te Domnului, ca sq depqrteze de la noi acewti werpi.`` Moise s`a rugat pentru popor.

  21:8 Domnul a zis lui Moise: ,,Fq-yi un warpe knfocat, wi spknzurq -l de o prqjinq; oricine este muwcat, wi va privi spre el, va trqi.``

  21:9 Moise a fqcut un warpe de aramq, wi l -a pus kntr`o prqjinq; wi oricine era muwcat de un warpe, wi privea spre warpele de aramq, trqia.

  21:10 Copiii lui Israel au plecat, wi au tqbqrkt la Obot.

  21:11 Au plecat din Obot, wi au tqbqrkt la Iie-Abarim, kn pustia din faya Moabului, spre rqsqritul soarelui.

  21:12 De acolo au plecat, wi au tqbqrkt kn valea Zered.

  21:13 De acolo au plecat wi au tqbqrkt dincolo de Arnon, care curge prin pustie, iewind din yinutul Amoriyilor; cqci Arnonul face hotarul Moabului, kntre Moab wi Amoriyi.

  21:14 De aceea se zice kn cartea Rqzboaielor Domnului: ,,Vaheb kn Sufa, Wivoaiele Arnonului,

  21:15 Wi scurgerile wivoaielor, Cari se kntind knspre Ar wi se ating cu hotarul lui Moab.``

  21:16 De acolo s`au dus la Beer (Fkntknq). La aceastq fkntknq Domnul a zis lui Moise: ,,Strknge poporul, wi le voi da apq.``

  21:17 Atunci a ckntat Israel ckntarea aceasta: ,,Ykwnewte, fkntknq! Ckntayi kn cinstea ei!

  21:18 Fkntkna, pe care au sqpat -o cqpeteniile, Pe care au sqpat -o mai marii poporului, Cu toiagul de ckrmuire, cu toiegele lor!`` Din pustia aceasta s`au dus la Matana;

  21:19 din Matana, la Nahaliel; din Nahaliel, la Bamot;

  21:20 din Bamot, la valea din ckmpia Moabului, kn vkrful muntelui Pisga, care cautq spre pustie.

  21:21 Israel a trimes soli la Sihon, kmpqratul Amoriyilor, ca sq -i spunq:

  21:22 ,,Lasq-mq sq trec prin yara ta; nu vom intra nici kn ogoare, nici kn vii, wi nu vom bea apq din fkntkni; vom yinea drumul kmpqrqtesc, pknq vom trece de yinutul tqu.``

  21:23 Sihon n`a kngqduit lui Israel sq treacq prin yinutul lui. Sihon a strkns tot poporul, wi a iewit knaintea lui Israel, kn pustie. A venit la Iahay, wi s`a luptat kmpotriva lui Israel.

  21:24 Israel l -a bqtut cu ascuyiwul sqbiei wi i -a cucerit yara dela Arnon pknq la Iaboc, pknq la hotarul copiilor lui Amon; cqci hotarul copiilor lui Amon era kntqrit.

  21:25 Israel a luat toate cetqyile acelea, wi s`a awezat kn toate cetqyile Amoriyilor, kn Hesbon wi kn toate satele de prin kmprejurimi.

  21:26 Cqci Hesbonul era cetatea lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor. El pornise cu rqzboi kmpotriva kmpqratului dinainte al Moabului, wi -i luase toatq yara pknq la Arnon.

  21:27 De aceea zic poeyii: ,,Veniyi la Hesbon! Sq se zideascq din nou wi sq se kntqreascq cetatea lui Sihon.

  21:28 Cqci a iewit un foc din Hesbon, O flacqrq din cetatea lui Sihon, Wi a mistuit pe Ar-Moab, Pe locuitorii knqlyimilor Arnonului.

  21:29 Vai de tine, Moab! Ewti pierdut, poporul lui Chemow! El a fqcut pe fiii lui fugari, Wi pe fetele lui le -a dat roabe Lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor.

  21:30 Noi am aruncat cu sqgeyile asupra lor: Din Hesbon pknq la Dibon totul este nimicit; Am pustiit pknq la Nofah, Care se kntinde pknq la Medeba.``

  21:31 Israel s`a awezat astfel kn yara Amoriyilor.

  21:32 Moise a trimes sq iscodeascq Iaezerul. Au luat satele cari yineau de el, wi au isgonit pe Amoriyii cari erau kn ele.

  21:33 Au schimbat apoi drumul, wi s` -au suit pe drumul care duce la Basan. Og, kmpqratul Basanului, le -a iewit knainte, cu tot poporul lui, ca sq lupte kmpotriva lor la Edrei.

  21:34 Domnul a zis lui Moise: ,,Nu te teme de el; cqci kl dau kn mknile tale, pe el wi tot poporul lui, wi toatq yara lui; sq -i faci cum ai fqcut lui Sihon, kmpqratul Amoriyilor, care locuia la Hesbon.``

  21:35 Wi ei l-au bqtut, pe el wi pe fiii lui, wi tot poporul lui, de n`au lqsat sq scape unul mqcar, wi au pus mkna pe yara lui.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск