Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ROMANS 10

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  10:1 Frayilor, dorinya inimii mele wi rugqciunea mea cqtre Dumnezeu pentru Israeliyi, este sq fie mkntuiyi.

  10:2 Le mqrturisesc cq ei au rkvnq pentru Dumnezeu, dar fqrq pricepere:

  10:3 pentrucq, kntruckt n-au cunoscut neprihqnirea, pe care o dq Dumnezeu, au cqutat sq-wi punq knainte o neprihqnire a lor knwiwi, wi nu s`au supus astfel neprihqnirii, pe care o dq Dumnezeu.

  10:4 Cqci Hristos este sfkrwitul Legii, pentruca oricine crede kn El, sq poatq cqpqta neprihqnirea.

  10:5 Kn adevqr, Moise scrie cq omul care kmplinewte neprihqnirea, pe care o dq Legea, va trqi prin ea.

  10:6 Pe cknd iatq cum vorbewte neprihqnirea, pe care o dq credinya: ,,Sq nu zici kn inima ta: ,Cine se va sui kn cer?` (Sq pogoare adicq pe Hristos din cer).

  10:7 Sau: ,Cine se va pogork kn Adknc?` (Sq scoale adicq pe Hristos din moryi).

  10:8 Ce zice ea deci? ,Cuvkntul este aproape de tine: kn gura ta wi kn inima ta.` Wi cuvkntul acesta este cuvkntul credinyei, pe care -l propovqduim noi.

  10:9 Dacq mqrturisewti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, wi dacq crezi kn inima ta cq Dumnezeu L -a knviat din moryi, vei fi mkntuit.

  10:10 Cqci prin credinya din inimq se capqtq neprihqnirea, wi prin mqrturisirea cu gura se ajunge la mkntuire,

  10:11 dupq cum zice Scriptura: ,Oricine crede kn el, nu va fi dat de ruwine.`

  10:12 Kn adevqr, nu este nici o deosebire kntre Iudeu wi Grec; cqci toyi au acelaw Domn, care este bogat kn kndurare pentru toyi cei ce -L cheamq.

  10:13 Fiindcq ,oricine va chema Numele Domnului, va fi mkntuit.`

  10:14 Dar cum vor chema pe Acela kn care n`au crezut? Wi cum vor crede kn Acela, despre care n`au auzit? Wi cum vor auzi despre El fqrq propovqduitor?

  10:15 Wi cum vor propovqdui, dacq nu sknt trimewi? Dupq cum este scris: ,Ckt de frumoase sknt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!`

  10:16 Dar nu toyi au ascultat de Evanghelie. Cqci Isaia zice: ,Doamne, cine a crezut propovqduirea noastrq?`

  10:17 Astfel, credinya vine kn urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvkntul lui Hristos.

  10:18 Dar eu kntreb: ,N`au auzit ei?` Ba da; cqci ,glasul lor a rqsunat prin tot pqmkntul, wi cuvintele lor au ajuns pknq la marginile lumii.`

  10:19 Dar kntreb iarqw: ,N`a wtiut Israel lucrul acesta?` Ba da; cqci Moise, cel dintki, zice: ,Vq voi kntqrkta la pizmq prin ceeace nu este neam, vq voi aykya mknia printr-un neam fqrq pricepere.`

  10:20 Wi Isaia merge cu kndrqzneala pknq acolo cq zice: ,Am fost gqsit de ceice nu Mq cqutau; M`am fqcut cunoscut celor ce nu kntrebau de Mine.`

  10:21 Pe cknd, despre Israel zice: ,Toatq ziua Mi-am kntins mknile spre un norod rqzvrqtit wi kmpotrivitor la vorbq.`


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск