Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ROMANS 4

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  4:1 Ce vom zice dar cq a cqpqtat, prin puterea lui, strqmowul nostru Avraam?

  4:2 Dacq Avraam a fost socotit neprihqnit prin fapte, are cu ce sq se laude, dar nu knaintea lui Dumnezeu.

  4:3 Cqci ce zice Scriptura? ,,Avraam a crezut pe Dumnezeu, wi aceasta i s`a socotit ca neprihqnire.``

  4:4 Knsq, celui ce lucreazq, plata cuvenitq lui i se socotewte nu ca un har, ci ca ceva datorat;

  4:5 pe cknd, celui ce nu lucreazq, ci crede kn Cel ce socotewte pe pqcqtos neprihqnit, credinya pe care o are el, ki este socotitq ca neprihqnire.

  4:6 Tot astfel, wi David numewte fericit pe omul acela, pe care Dumnezeu, fqrq fapte, kl socotewte neprihqnit.

  4:7 ,,Ferice``, zice el, ,,de aceia ale cqror fqrq de legi sknt iertate, wi ale cqror pqcate sknt acoperite!

  4:8 Ferice de omul, cqruia nu -i yine Domnul kn seamq pqcatul!``

  4:9 Fericirea aceasta este numai pentru cei tqiayi kmprejur sau wi pentru cei netqiayi kmprejur? Cqci zicem cq lui Avraam credinya ,,i -a fost socotitq ca neprihqnire.``

  4:10 Dar cum i -a fost socotitq? Dupq, sau knainte de tqierea lui kmprejur? Nu cknd era tqiat kmprejur, ci cknd era netqiat kmprejur.

  4:11 Apoi a primit ca semn tqierea kmprejur, ca o pecete a acelei neprihqniri, pe care o cqpqtase prin credinyq, cknd era netqiat kmprejur. Wi aceasta, pentru ca sq fie tatql tuturor celor cari cred, mqcar cq nu sknt tqiayi kmprejur; ca, adicq, sq li se socoteascq wi lor neprihqnirea aceasta;

  4:12 wi pentru ca sq fie wi tatql celor tqiayi kmprejur, adicq al acelora cari, nu numai cq sknt tqiayi kmprejur, dar wi calcq pe urmele credinyei aceleia, pe care o avea tatql nostru Avraam, cknd nu era tqiat kmprejur.

  4:13 Kn adevqr, fqgqduinya fqcutq lui Avraam sau seminyei lui, cq va mowteni lumea, n`a fost fqcutq pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihqniri, care se capqtq prin credinyq.

  4:14 Cqci, dacq mowtenitori sknt ceice se yin de Lege, credinya este zqdarnicq, wi fqgqduinya este nimicitq;

  4:15 pentrucq Legea aduce mknie; wi unde nu este o lege, acolo nu este nici cqlcare de lege.

  4:16 Deaceea mowtenitori sknt ceice se fac prin credinyq, pentruca sq fie prin har, wi pentruca fqgqduinya sq fie chezqwuitq pentru toatq sqmknya lui Avraam: nu numai pentru sqmknya aceea care este supt Lege, ci wi pentru sqmknya aceea care are credinya lui Avraam, tatql nostru al tuturor,

  4:17 dupqcum este scris: ,,Te-am rknduit sq fii tatql multor neamuri.`` El, adicq, este tatql nostru knaintea lui Dumnezeu, kn care a crezut, care knviazq moryii, wi care cheamq lucrurile cari nu sknt, ca wi cum ar fi.

  4:18 Nqdqjduind kmpotriva oricqrei nqdejdi, el a crezut, wi astfel a ajuns tatql multor neamuri, dupqcum i se spusese: ,,Awa va fi sqmknya ta.``

  4:19 Wi, fiindcq n`a fost slab kn credinyq, el nu s`a uitat la trupul squ, care era kmbqtrknit, -avea aproape o sutq de ani, -nici la faptul cq Sara nu mai putea sq aibq copii.

  4:20 El nu s`a kndoit de fqgqduinya lui Dumnezeu, prin necredinyq, ci, kntqrit prin credinya lui, a dat slavq lui Dumnezeu,

  4:21 deplin kncredinyat cq El ce fqgqduiewte, poate sq wi kmplineascq.

  4:22 De aceea credinya aceasta ,,i -a fost socotitq ca neprihqnire.``

  4:23 Dar nu numai pentru el este scris cq ,,i -a fost socotitq ca neprihqnire``;

  4:24 ci este scris wi pentru noi, cqrora de asemenea ne va fi socotitq, nouq celor ce credem kn Cel ce a knviat din moryi pe Isus Hristos, Domnul nostru,

  4:25 care a fost dat din pricina fqrqdelegilor noastre, wi a knviat din pricinq cq am fost socotiyi neprihqniyi.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск