Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ROMANS 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Care este deci kntkietatea Iudeului, sau care este folosul tqierii kmprejur?

  3:2 Oricum, sknt mari. Wi mai kntki de toate, prin faptul cq lor le-au fost kncredinyate cuvintele lui Dumnezeu.

  3:3 Wi ce are a face dacq unii n`au crezut? Necredinya lor va nimici ea credinciowia lui Dumnezeu?

  3:4 Nicidecum! Dimpotrivq, Dumnezeu sq fie gqsit adevqrat wi toyi oamenii sq fie gqsiyi mincinowi, dupq cum este scris: ,,Ca sq fii gqsit neprihqnit kn cuvintele Tale, wi sq iewi biruitor cknd vei fi judecat.``

  3:5 Dar, dacq nelegiuirea noastrq pune kn luminq neprihqnirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept cknd Kwi deslqnyuiewte mknia? (Vorbesckn felul oamenilor.)

  3:6 Nicidecum! Pentrucq, altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea?

  3:7 Wi dacq, prin minciuna mea, adevqrul lui Dumnezeu strqlucewte wi mai mult spre slava Lui, dece mai sknt eu knsumi judecat ca pqcqtos?

  3:8 Wi de ce sq nu facem rqul ca sq vinq bine din el, cum pretind unii, cari ne vorbesc de rqu, cq spunem noi? Osknda acestor oameni este dreaptq.

  3:9 Ce urmeazq atunci? Skntem noi mai buni deckt ei? Nicidecum. Fiindcq am dovedit cq toyi, fie Iudei, fie Greci, sknt supt pqcat,

  3:10 dupq cum este scris: ,,Nu este nici un om neprihqnit, niciunul mqcar.

  3:11 Nu este nici unul care sq aibq pricepere. Nu este nici unul care sq caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.

  3:12 Toyi s`au abqtut, wi au ajuns niwte netrebnici. Nu este niciunul care sq facq binele, niciunul mqcar.

  3:13 Gktlejul lor este un mormknt deschis; se slujesc de limbile lor ca sq knwele; supt buze au venin de aspidq;

  3:14 gura le este plinq de blestem wi de amqrqciune;

  3:15 au picioarele grabnice sq verse sknge;

  3:16 prqpqdul wi pustiirea sknt pe drumul lor;

  3:17 nu cunosc calea pqcii;

  3:18 frica de Dumnezeu nu este knaintea ochilor lor.``

  3:19 Wtim knsq cq tot ce spune Legea, spune celor ce sknt supt Lege, pentruca orice gurq sq fie astupatq, wi toatq lumea sq fie gqsitq vinovatq knaintea lui Dumnezeu.

  3:20 Cqci nimeni nu va fi socotit neprihqnit knaintea Lui, prin faptele Legii, deoarece prin Lege vine cunowtinya deplinq a pqcatului.

  3:21 Dar acum s`a arqtat o neprihqnire (Grecewte: dreptate), pe care o dq Dumnezeu, fqrq lege-despre ea mqrturisesc Legea wi proorocii-

  3:22 wi anume, neprihqnirea datq de Dumnezeu, care vine prin credinya kn Isus Hristos, pentru toyi wi peste toyi cei ce cred kn El. Nu este nici o deosebire.

  3:23 Cqci toyi au pqcqtuit, wi sknt lipsiyi de slava lui Dumnezeu.

  3:24 Wi sknt socotiyi neprihqniyi, fqrq platq, prin harul Squ, prin rqscumpqrarea, care este kn Hristos Isus.

  3:25 Pe El Dumnezeu L -a rknduit mai dinainte sq fie, prin credinya kn skngele Lui, o jertfq de ispqwire, ca sq-Wi arate neprihqnirea Lui; cqci trecuse cu vederea pqcatele dinainte, kn vremea kn delungei rqbdqri a lui Dumnezeu;

  3:26 pentruca, kn vremea de acum, sq-Wi arate neprihqnirea Lui kn awa fel kn ckt, sq fie neprihqnit, wi totuw sq socoteascq neprihqnit pe cel ce crede kn Isus.

  3:27 Unde este dar pricina de laudq? S`a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu; ci prin legea credinyei.

  3:28 Pentrucq noi credem cq omul este socotit neprihqnit prin credinyq, fqrq faptele Legii.

  3:29 Sau, poate, Dumnezeu este numai Dumnezeul Iudeilor? Nu este wi al Neamurilor? Da, este wi al Neamurilor;

  3:30 deoarece Dumnezeu este unul singur wi El va socoti neprihqniyi, prin credinyq, pe cei tqiayi kmprejur, wi tot prin credinyq wi pe cei netqiayi kmprejur.

  3:31 Deci, prin credinyq desfiinyqm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivq, noi kntqrim Legea.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск