Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ZEPHANIAH 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 ,,Vai de cetatea kndqrqtnicq wi spurcatq, vai de cetatea plinq de asuprire!

  3:2 Ea n`ascultq de nici un glas, nu yine seama de mustrare, nu se kncrede kn Domnul, nu se apropie de Dumnezeul squ.

  3:3 Cqpeteniile ei kn mijlocul ei sknt niwte lei cari rqcnesc; judecqtorii ei sknt niwte lupi de searq cari nu mai lasq nici un os pknq dimineaya.

  3:4 Proorocii ei sknt uwuratici wi knwelqtori; preoyii ei pkngqresc lucrurile sfinte, calcq Legea.

  3:5 Domnul este fqrq prihanq kn mijlocul ei. El nu face nici o nelegiuire; kn fiecare dimineayq El Kwi scoate la luminq judecqyile, fqrq sq knceteze vreodatq; dar cine este nelegiuit nu wtie de ruwine!

  3:6 Am nimicit neamuri, le-am dqrkmat turnurile, le-am pustiit uliyele wi nu mai trece nimeni pe ele! Cetqyile lor sknt pustiite, nu mai au nici un om kn ele, wi nimeni nu mai locuiewte kn ele!

  3:7 Ziceam: ,Dacq ai voi mqcar sq te temi de Mine, wi sq yii seama de mustrare! Nu yi-ar fi nimicitq locuinya, wi n`ar veni peste tine toate pedepsele cu cari te-am ameninyat.` Dar ei s`au grqbit sq-wi strice toate faptele.

  3:8 ,,De aceea awteptayi numai, zice Domnul, pknq kn ziua cknd Mq voi scula la pradq: cqci am hotqrkt sq strkng neamurile, sq adun kmpqrqyiile, ca sq-Mi vqrs urgia peste ele, toatq aprinderea mkniei Mele; cqci toatq yara va fi mistuitq de focul geloziei Mele.``

  3:9 ,,Atunci voi da popoarelor buze curate, ca toyi sq cheme Numele Domnului, ca sq -I slujeascq kntr`un gknd.

  3:10 Dincolo de rkurile Etiopiei, Kmi vor aduce daruri de mkncare knchinqtorii mei, obwtea Mea cea risipitq.

  3:11 Kn ziua aceea, nu vei mai avea nevoie sq rowewti de toate faptele tale prin cari ai pqcqtuit kmpotriva Mea; cqci atunci voi scoate din mijlocul tqu pe cei trufawi, wi nu te vei mai kngkmfa pe muntele Meu cel sfknt!

  3:12 Voi lqsa kn mijlocul tqu un popor smerit wi mic, care se va kncrede kn Numele Domnului.

  3:13 Rqmqwiyele lui Israel nu vor mai sqvkrwi nelegiuire, nu vor mai spune minciuni, wi nici kn gura lor nu se va mai gqsi o limbq knwelqtoare. Ci vor pawte, wi se vor odihni, wi nimeni nu -i va tulbura.

  3:14 Strigq de bucurie, fiica Sionului! Strigq de veselie, Israele! Bucurq-te wi saltq de veselie din toatq inima ta, fiica Ierusalimului!

  3:15 Domnul a abqtut dela tine pedepsele tale, a kndepqrtat pe vrqjmawul tqu; Domnul, Kmpqratul lui Israel, este kn mijlocul tqu; nu trebuie sq te mai temi de nicio nenorocire!

  3:16 Kn ziua aceea, se va zice Ierusalimului: ,,Nu te teme de nimic! Sioane, sq nu-yi slqbeascq mknile!

  3:17 Domnul Dumnezeul tqu este kn mijlocul tqu, ca un viteaz care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie, va tqcea kn dragostea Lui, wi nu va mai putea de veselie pentru tine.

  3:18 ,,Voi strknge pe cei kntristayi, cari sknt departe de adunarea sfkntq, pe cei iewiyi din sknul tqu, asupra cqrora acum apasq ocara.

  3:19 Iatq, kn vremea aceea, voi lucra kmpotriva tuturor asupritorilor tqi; voi izbqvi pe cei wchiopi wi voi strknge pe cei ce au fost izgoniyi, wi ki voi face o pricinq de laudq wi de slavq kn toate yqrile unde sknt de ocarq acum.

  3:20 Kn vremea aceea, vq voi aduce knapoi; kn vremea aceea, vq voi strknge; cqci vq voi face o pricinq de slavq wi de laudq kntre toate popoarele pqmkntului, cknd voi aduce knapoi pe prinwii vowtri de rqzboi supt ochii vowtri, zice Domnul.`


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск