Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - 1CORINTHIANS 15

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  15:1 Още, братя, напомнювам ви благовестието, което ви проповядвах, което приехте, в което стоите,

  15:2 чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, – освен ако сте напразно повярвали.

  15:3 Защото първо ви предадох онова, което приех, че Христос умря за греховете ни според писанията;

  15:4 че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според писанията;

  15:5 и че се яви на Кифа, после на дванадесетте,

  15:6 че след това се яви на повече от петстотин братя наведнъж, от които повечето и досега са живи, а някои починаха;

  15:7 че после се яви на Якова, тогава на всички апостоли;

  15:8 а най-после от всички яви се на мене, като на някой изверг.

  15:9 Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека защото гоних Божията църква,

  15:10 Но с Божията благодат съм каквото съм; и дадената на мене Негова благодат не бе напразно, но трудих се повече от всички тях, – не аз, обаче, но Божията благодато, която беше с мене.

  15:11 И тъй, било че аз се трудих повече, било че те, така проповядвахме и те и аз, и вие така сте повярвали.

  15:12 Ако се проповядва, че Христос е възкресен от мъртвите, как казват някои между вас, че няма възкресение на мъртвите?

  15:14 и ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е нашата вяра.

  15:15 При това, ние се намираме лъжесвидетели Божии; защото свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е тъй, че мъртвите не възкресяват;

  15:16 защото, ако мъртвите не се възкресяват, то нито Христос е бил възкресен;

  15:17 и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяря, вие сте още в греховете си.

  15:18 Тогава и тия, които са починали в Христа, са погинали.

  15:19 Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние сме най-много за съжаление.

  15:20 Но сега Христос е бил възкесен, първият плод на починалите.

  15:21 Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде възкресението на мъртвите.

  15:22 Защото, както в Адама всички умират, така и в Христа всички ще оживеят.

  15:23 Но всеки на своя ред: Христос първия плод, после, при пришествието на Христа, тия, които са Негови;

  15:24 Тогава ще бъде краят, когато ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила.

  15:25 Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове под нозете Си.

  15:26 И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена,

  15:27 защото Бог "е покорил всичко под нозете Му" А когато ще е казъл, че всичко е вече покорено, (с явно изключение на Този, Който Му е покорил всичко),

  15:28 когато казвам, ще Му е било покорено всичко, тогава и Сам Синът ще покори Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог все във все.

  15:29 Иначе, какво ще правят тия, които се кръщават заради мъртвите? Ако мъртвите никак не се възкресяват, защо и ще се кръщават заради тях?

  15:30 Защо и ние се излагаме на бедствия всеки час?

  15:31 Братя, с похвалата, с която се гордея за вас в Христа Исуса нашия Господ, аз всеки ден умирам.

  15:32 Ако, по човешки казано, съм се борил с зверовете в Ефес, какво ме ползува? Ако мъртвите не се възкресяват "нека ядем и пием, защото утре ще умрем".

  15:33 Не се мамете. "Лошите другари покваряват добрите нрави".

  15:34 Отрезнявайте към правдата. и не съгрешавайте, защото някои от вас не познават Бога. Това казвам, за да ви направя да се засрамите.

  15:35 Но някой ще рече; Как се възкресяват мъртвите? и с какво тяло ще дойдат?

  15:36 Безумецо, това което ти сееш, не оживявя, ако не умира.

  15:37 И когато го сееш, не посяваш тялото, което ще изникне, а голо зърно, каквото се случи, пшенично или някое друго;

  15:38 но Бог му дава тяло, каквото му е угодно, и на всяко семе собственото му тяло.

  15:39 Всяка плът не е еднаква; но друга е плътта на човеците, а друга на животните, друга пък на птиците и друга на рибите.

  15:40 Има и небесни тела и земни тела, друга е, обаче, славата на небесните, друга на земните.

  15:41 Друг е блясъкът на слънцето, друг на луната и друг блясъкът на звездите; па и звезда от звезда се различава по блясъка.

  15:42 Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление;

  15:43 сее се в безчестие, възкръсва в слава; сее се в немощ, възкръсва в сила;

  15:44 сее се одушевено тяло, възкръсва духовно тяло. Ако има одушевено тяло, то има и духовно тяло.

  15:45 Така е и писано: Първият човек Адам "стана жива душа", а последният Адам стана животворещ дух.

  15:46 Обаче, не е първо духовното, а одушевеното, и после духовното.

  15:47 Първият човек е от земята, пръстен; вторият човек е от небето.

  15:48 Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и какъвто е небесният, такива са и небесните.

  15:49 И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се облечем и в образа на небесния.

  15:50 А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство, нито тленното наследява нетлението.

  15:51 Ето, една тайна ви казвам: Не всички ще починем, но всички ще се изменим,

  15:52 в една минута, в миг на око, при последната тръба; защото тя ще затръби, и мъртвите ще възкръснат нетленни, и ние ще се изменим.

  15:53 Защото това тленното трябва да се облече в нетление, и това смъртното да се облече в безсмъртие.

  15:54 А когато това тленното се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово: "Погълната биде смъртта победоносно".

  15:55 О смърте, где ти е победата? О смърте, где ти е жилото?

  15:56 Жилото на смъртта е грехът, и силата на греха е законът;

  15:57 но благодарение Богу, Който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос.

  15:58 Затова възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празден.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск