Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - MATTHEW 10

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  10:1 И като повика дванадесетте Си ученици, даде им власт над нечистите духове, да ги изгонват, и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ.

  10:2 А ето имената на дванадесетте апостоли: първият, Симон, който се нарича Петър, и Андрей, неговият брат; Яков Заведеев, и Йоан, неговият брат;

  10:3 Филип и Вартоломей; Тома и Матей бирникът; Яков Алфеев и Тадей;

  10:4 Симон Зилот и Юда Искариотски, който Го предаде.

  10:5 Тия дванадесет души Исус изпрати и заповяда им, казвайки: Не пътувайте към езичниците, и в самарийски град не влизайте;

  10:6 но по-добре отивайте при изгубените от Израилевия дом.

  10:7 И като отивате, проповядвайте, казвайки: Небесното царство наближи.

  10:8 Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте; даром сте приели, даром давайте.

  10:9 Не вземайте нито злато, нито сребро, нито медна монета в пояса си,

  10:10 нито торба за път, нито две ризи, нито обуща, нито тояга; защото работникът заслужава своята прехрана.

  10:11 И в кой да било град или село, като влезете, разпитвайте кой в него е достоен, и там оставайте докле си отидете.

  10:12 А когато влизате в дома, поздравявайте го.

  10:13 И ако домът бъде достоен, нека дойде на него вашият мир; но ако не бъде достоен, мирът ви нека се върне към вас.

  10:14 И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му, или от онзи град, отърсете праха от нозете си.

  10:15 Истина ви казвам, по-леко ще бъде наказанието на содомската и гоморската земя в съдния ден, отколкото на онзи град.

  10:16 Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; бъдете, прочее, разумни като змиите, и незлобливи като гълъбите.

  10:17 А пазете се от човеците защото ще ви предават на събори, и в синагогите си ще ви бият.

  10:18 Да! И пред управители и царе ще ви извеждат, поради Мене, за да свидетелствувате на тях и на народите.

  10:19 А когато ви предадат, не се безпокойте, как или какво да говорите, защото в същия час ще ви се даде какво да говорите.

  10:20 Защото не сте вие, които говорите, но Духът на Отца ви, Който говори чрез вас.

  10:21 Брат брата ще предаде на смърт, и баща чадо; и чада ще се подигат против родителите си и ще ги умъртвят.

  10:22 Ще бъдете мразени от всички, поради Моето име; а който устои до край, той ще бъде спасен.

  10:23 А когато ви гонят от тоя град, бягайте в другия; защото истина ви казвам: Няма да изходите Израилевите градове докле дойде Човешкият Син.

  10:24 Ученикът не е по-горен от учителя си, нито слугата е по-горен от господаря си.

  10:25 Доста е на ученика да бъде като учителя си, и слугата като господаря си. Ако стопанинът на дома нарекоха Веезевул, то колко повече домашните Му!

  10:26 И тъй, не бойте се от тях; защото няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае.

  10:27 Това, което ви говоря в тъмно, кажете го на видело; и което чуете на ухо, прогласете го от покрива.

  10:28 Не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият; но по-скоро бойте се от оногова, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла.

  10:29 Не продават ли се две врабчета за един асарий? И пак ни едно от тях няма да падне на земята без волята на Отца ви.

  10:30 А вам и космите на главата са всички преброени.

  10:31 Не бойте се, прочее, вие сте много по-скъпи от врабчетата.

  10:32 И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата.

  10:33 Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата.

  10:34 Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята; не дойдох да поставя мир, а нож.

  10:35 Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й, и снаха против свекърва й;

  10:36 и неприятели на човека ще бъдат домашните му.

  10:37 Който люби баща или майка повече от Мене, не е достоен за Мене; и който люби син или дъщеря повече от Мене, не е достоен за Мене.

  10:38 и който не вземе кръста си и не върви след Мене, не е достоен за Мене.

  10:39 Който намери живота си, ще го изгуби; и който изгуби живота си, заради Мене, ще го намери.

  10:40 Който приема вас, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.

  10:41 Който приема пророк в името на пророк, награда на пророк ще получи; и който приема праведник в име на праведник, награда на праведник ще получи.

  10:42 И който напои един от тия скромните само с една чаша студена вода, в име на ученик, истина ви казвам, никак няма да изгуби наградата си.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск