Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 21

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  21:1 Tada Satan ustade na Izraela i potae Davida da izbroji Izraelce.

  21:2 Kralj ree Joabu i narodnim knezovima: "Idite, izbrojte Izraelce od Beer ebe pa do Dana, onda se vratite i kaite mi koliko ih je na broju."

  21:3 Joab ree: "Neka Jahve dade svome narodu jo sto puta ovoliko koliko ga je sada! Nisu li, moj gospodaru kralju, svi oni sluge mome gospodaru? Zato trai to moj gospodar? Zato da bude na krivicu Izraelu?"

  21:4 Ali kraljeva rije bijae jaa od Joabove. Tako je Joab otiao i poeo obilaziti sav Izrael, a onda se, najposlije, vrati u Jeruzalem.

  21:5 Joab dade Davidu popis naroda; Izraelaca bijae milijun i sto tisua ljudi vinih mau, a Judejaca etiri stotine i sedamdeset tisua vinih mau.

  21:6 Ali nije pobrojio meu njima ni Levijeva ni Benjaminova plemena, jer je Joabu bila odvratna kraljeva zapovijed.

  21:7 Bilo je to mrsko i u Bojim oima, pa Bog udari Izraela.

  21:8 David ree Bogu: "Veoma sam sagrijeio to sam to uinio. Ali oprosti krivicu svome sluzi jer sam vrlo ludo radio!"

  21:9 Jahve ree Davidovu vidiocu Gadu:

  21:10 "Idi i kai Davidu: 'Ovako veli Jahve: Troje stavljam preda te; izaberi sebi jedno od toga da ti uinim!'"

  21:11 Doavi k Davidu, Gad mu ree: "Ovako veli Jahve: 'Biraj sebi

  21:12 ili glad za tri godine, ili da tri mjeseca bjei pred neprijateljima i ma tvojih neprijatelja da te stie, ili da tri dana Jahvin ma i kuga bude na zemlji i Jahvin aneo da ubija po svim izraelskim krajevima.' Sada promisli i gledaj to da odgovorim onome koji me poslao!"

  21:13 David ree Gadu: "Na velikoj sam muci! Ah, neka padnem u Jahvine ruke, jer je veliko njegovo milosre, a u ljudske ruke da ne zapadnem!"

  21:14 Tako je Jahve poslao kugu na Izraela te pomrije sedamdeset tisua Izraelaca.

  21:15 Bog je poslao anela na Jeruzalem da ga istrebljuje; a kad je poeo istrebljivati, pogledao je Jahve i saalilo mu se zbog zla, pa je rekao anelu zatorniku: "Dosta je sada, spusti ruku!" Jahvin je aneo stajao kraj gumna Jebusejca Ornana.

  21:16 David, podigavi oi, vidje Jahvina anela kako stoji izmeu zemlje i neba drei u ruci isukan ma koji je podigao na Jeruzalem, i on pade niice sa starjeinama obuenim u kostrijet.

  21:17 David ree Bogu: "Nisam li ja zapovjedio da se izbroji narod? Ja sam, dakle, onaj koji sam sagrijeio i grdno zlo nainio, a to uinie te ovce? Jahve, Boe moj, neka tvoja ruka doe na me i na moju obitelj, a ne na taj narod da ga pomori!"

  21:18 Tada Jahvin aneo ree Gadu da kae Davidu neka uzie i neka podigne rtvenik Jahvi na gumnu Jebusejca Ornana.

  21:19 David je otiao po rijei koju mu je Gad rekao u Jahvino ime.

  21:20 A Ornan, okrenuvi se, opazi anela, a njegova se etiri sina sakrie. Ornan je vrhao penicu.

  21:21 Uto doe David do Ornana, a on, pogledavi i opazivi Davida, doe s gumna i pokloni se Davidu licem do zemlje.

  21:22 Tada David ree Ornanu: "Daj mi to gumno da sagradim na njemu rtvenik Jahvi; za potpunu cijenu daj mi ga da bi prestao pomor u narodu!"

  21:23 Ornan odgovori Davidu: "Neka ga uzme i neka ini moj gospodar kralj to je dobro u njegovim oima; evo, dajem ti goveda za paljenice, i mlatilice za drva, i penicu za prinosnicu; sve ti to poklanjam."

  21:24 Kralj David ree Ornanu: "Ne, nego hou da kupim u tebe i da platim, jer neu da prinosim Jahvi to je tvoje, da prinosim paljenice koje su mi poklonjene."

  21:25 I David dade Ornanu za ono mjesto est stotina zlatnih ekela na mjeru.

  21:26 Tada sagradi ondje rtvenik Jahvi i prinese paljenice i priesnice; a kad je prizvao Jahvu, on ga uslia spustivi oganj s neba na rtvenik za paljenice.

  21:27 Jahve zapovjedi anelu da vrati ma u korice.

  21:28 U ono vrijeme, vidjevi da ga je Jahve usliio na gumnu Jebusejca Ornana, David poe prinositi rtve ondje.

  21:29 Jahvino prebivalite, koje je napravio Mojsije u pustinji, i rtvenik za paljenice bio je u to vrijeme na uzvisini u Gibeonu.

  21:30 David nije mogao ii k njemu da trai Boga jer ga je bio spopao strah od maa Jahvina anela.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .