Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1KINGS 6

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  6:1 etiri stotine i osamdesete godine poslije izlaska Izraelaca iz zemlje egipatske, etvrte godine kraljevanja svoga nad Izraelom, mjeseca Ziva - to je drugi mjesec - poeo je Salomon graditi Dom Jahvin.

  6:2 Hram to ga je kralj Salomon gradio Jahvi bio je dug ezdeset lakata, irok dvadeset, a visok dvadeset i pet lakata.

  6:3 Trijem pred Hekalom Hrama bio je dvadeset lakata dug, prema irini Hrama, a deset lakata irok, prema duini Hrama.

  6:4 Na Hramu je napravio prozore zatvorene reetkama.

  6:5 Uza zid Hrama oko Hekala i Debira sagradio je prigradnju na katove, sve unaokolo.

  6:6 Donji kat bio je pet lakata irok, srednji est, a trei sedam lakata, jer je zasjeke rasporedio s vanjske strane naokolo Hrama da ih ne bi morao ugraivati u hramske zidove.

  6:7 Hram je graen od kamena koji je ve u kamenolomu bio oklesan, tako da se za gradnje nije uo ni eki ni dlijeto, ni ikakvo eljezno orue.

  6:8 Ulaz u donji kat bio je s desne strane Hrama, a zavojnim se stubama uspinjalo na srednji kat i sa srednjega na trei.

  6:9 Sagradio je tako Hram i dovrio ga; i pokrio ga cedrovim gredama i daskama.

  6:10 I sagradi jo prigradnju oko cijeloga Hrama; bila je pet lakata visoka, a vezana s Hramom cedrovim gredama.

  6:11 I rije Jahvina stie Salomonu:

  6:12 "To je Dom to ga gradi ... Ako bude hodio prema naredbama mojim, ako bude vrio naredbe moje i drao se mojih zapovijedi, tada u ispuniti tebi obeanje to sam ga dao tvome ocu Davidu:

  6:13 prebivat u meu sinovima Izraelovim i neu ostaviti naroda svoga Izraela."

  6:14 I tako Salomon sazida Hram i dovri ga.

  6:15 I obloi iznutra zidove Hrama cedrovim daskama - od poda do stropa obloi ih drvetom iznutra - a daskama empresovim obloi pod Hrama.

  6:16 I naini pregradu od dvadeset lakata, od cedrovih dasaka, s poda pod strop, i odijeli taj dio Hrama za Debir, za Svetinju nad svetinjama.

  6:17 A Hekal - Svetite, dio Hrama ispred Debira - imae etrdeset lakata.

  6:18 A po cedrovini unutar Hrama bijahu urezani ukrasi - pleteri od pupoljaka i cvijea; sve je bilo od cedrovine i nigdje se nije vidio kamen.

  6:19 Debir je uredio unutra u Hramu da onamo smjesti Koveg saveza Jahvina.

  6:20 Debir bijae dvadeset lakata dug, dvadeset lakata irok i dvadeset lakata visok, a obloio ga je istim zlatom. Napravio je i rtvenik od cedrovine,

  6:21 pred Debirom, i obloio ga istim zlatom.

  6:22 I sav je Hram obloio zlatom, sav Hram i sav oltar koji je pred Debirom obloio je zlatom.

  6:23 U Debiru naini dva kerubina od maslinova drveta. Bili su visoki deset lakata.

  6:24 Jedno je krilo u kerubina bilo pet lakata i drugo je krilo u kerubina bilo pet lakata; deset je lakata bilo od jednoga kraja krila do drugoga.

  6:25 I drugi je kerubin bio od deset lakata: jednaka mjera i jednak oblik obaju kerubina.

  6:26 Visina jednog kerubina bila je deset lakata, tako i drugoga.

  6:27 Smjestio je kerubine usred nutarnje prostorije; irili su svoja krila, tako da je krilo jednoga ticalo jedan zid, a krilo drugoga ticalo drugi zid; u sredini prostorije krila im se doticahu.

  6:28 I kerubine je obloio zlatom.

  6:29 Po svim zidovima Hrama unaokolo, iznutra i izvana, urezao je likove kerubina, palma i rastvorenih cvjetova,

  6:30 zlatom je pokrio i pod Hramu iznutra i izvana.

  6:31 A za ulaz u Debir naini dvokrilna vrata od maslinova drveta; dovraci s pragom bijahu na pet uglova.

  6:32 Oba krila na vratima od maslinova drveta ukrasi likovima kerubina, palma i rastvorenih cvjetova, i sve ih obloi zlatom; listiima zlata oblijepi kerubine i palme.

  6:33 Tako i za ulaz u Hekal naini vrata od maslinova drveta, sa etverokutnim dovracima.

  6:34 Oba krila na vratima bijahu od empresova drveta i oba se otvarahu na jednu i na drugu stranu.

  6:35 Urezao je na njima kerubine, palme i rastvorene cvjetove i obloio zlatom sve to bijae urezano.

  6:36 Potom je sagradio unutranje predvorje od tri reda klesanog kamena i jednoga reda tesanih greda cedrovih.

  6:37 Temelji su Hramu Jahvinu bili poloeni etvrte godine, mjeseca Ziva;

  6:38 a jedanaeste godine, mjeseca Bula - to je osmi mjesec - Hram je dovren sa svim dijelovima i sa svim to mu pripada. Salomon ga sagradi za sedam godina.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .