Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CHRONICLES 30

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  30:1 Potom Ezekija porui svim Izraelcima i Judejcima pa napisa i pisma Efrajimovu i Manaeovu plemenu da dou u Jahvin Dom u Jeruzalem da proslave Pashu Jahvi, Izraelovu Bogu.

  30:2 Kralj, vijeajui s knezovima i sa svim zborom u Jeruzalemu, odlui da slave Pashu drugoga mjeseca.

  30:3 Toga nisu mogli uiniti u pravo vrijeme jer nije bilo dosta posveenih sveenika, i narod se ne bijae skupio u Jeruzalemu.

  30:4 I to je bilo pravo u kraljevim oima i u oima svega zbora,

  30:5 pa su odredili da se oglasi po svem Izraelu od Beer ebe pa do Dana da dou i proslave Pashu Jahvi, Izraelovu Bogu, u Jeruzalemu, jer je premnogi nisu svetkovali kako je propisano.

  30:6 Tako su otili glasnici s pismima od kralja i njegovih knezova po svem Izraelu i Judi te su govorili po kraljevoj zapovijedi: "Izraelovi sinovi, obratite se Jahvi, Abrahamovu, Izakovu i Izraelovu Bogu, pa e se i on obratiti k Ostatku koji vam je ostao od ruku asirskih kraljeva.

  30:7 I nemojte biti kao vai oevi i vaa braa, koji su se iznevjerili Jahvi, Bogu svojih otaca, te ih je predao propasti, kako i sami vidite.

  30:8 Nemojte, dakle, biti tvrdovrati kao vai oevi: pruite ruku Jahvi i doite u njegovu Svetinju koju je posvetio zauvijek i sluite Jahvi, svome Bogu, pa e odvratiti od vas svoj estoki gnjev.

  30:9 Ako se obratite Jahvi, vaa e braa i vai sinovi nai milost u onih koji su ih zarobili pa e se vratiti u ovu zemlju; jer je Jahve, va Bog, milostiv i milosrdan i nee odvratiti lica od vas ako se vi obratite njemu."

  30:10 I tako su glasnici krenuli od grada do grada po Efrajimovoj i Manaeovoj zemlji pa do Zebuluna, a ljudi im se podsmijavali i rugali.

  30:11 Ipak su se neki od Aerova, od Manaeova i od Zebulunova plemena ponizili i doli u Jeruzalem.

  30:12 Na Judejce je pak sila Boja ruka i proela ih jednodunou da ine to bijae zapovjedio kralj i knezovi po Jahvinoj rijei.

  30:13 Skupilo se u Jeruzalemu mnogo naroda da slave Blagdan beskvasnih kruhova, drugoga mjeseca; zbor je bio vrlo velik.

  30:14 Tada su ustali i uklonili rtvenike to su bili u Jeruzalemu, uklonili sve kadionike i bacili ih u potok Kidron.

  30:15 Onda su stali klati Pashu etrnaestoga dana drugoga mjeseca, a sveenici i leviti postidjeli se i, posvetiv se, poeli unositi paljenice u Jahvin Dom.

  30:16 Stali su na svoje mjesto po pravilu, po Zakonu Mojsija, ovjeka Bojeg; sveenici su kropili krvlju primajui je iz ruku levita.

  30:17 Kako ih bijae mnogo u zboru koji se nisu posvetili, leviti su klali pashalne jaganjce za sve koji nisu bili isti, da bi ih posvetili Jahvi.

  30:18 Najvei se dio naroda, mnogi od Efrajimova i Manaeova, Jisakarova i Zebulunova plemena, nije oistio te je jeo Pashu nepropisno. Ali se za njih pomolio Ezekija govorei: "Blagi Jahve neka oisti od grijeha svakoga

  30:19 tko je upravio srce da trai Boga Jahvu, Boga svojih otaca, ako i nije ist kako dolikuje Svetitu!"

  30:20 Jahve je usliio Ezekiju i oprostio narodu.

  30:21 Tako su Izraelovi sinovi koji su se zatekli u Jeruzalemu svetkovali Blagdan beskvasnih kruhova sedam dana s velikim veseljem, a leviti i sveenici hvalili Jahvu iz dana u dan uz glazbala za Jahvinu slavu.

  30:22 Ezekija je hrabrio levite koji su pokazivali divnu privrenost Jahvi. Jeli su sveanu rtvu sedam dana, rtvujui rtve priesnice i slavei Jahvu, Boga svojih otaca.

  30:23 Potom je sav zbor vijeajui odluio da svetkuje jo sedam dana; svetkovali su jo sedam dana s veseljem.

  30:24 Judejski kralj Ezekija darovao je zboru tisuu mladih junaca i sedam tisua grla sitne stoke; a knezovi darivali zboru tisuu mladih junaca i deset tisua grla sitne stoke; tada se posvetilo mnogo sveenika.

  30:25 Tako se proveselio sav judejski zbor, i sveenici i leviti, i sav zbor to je bio doao iz Izraela, i doljaci koji bijahu doli iz zemlje izraelske, i stanovnici u Judeji.

  30:26 Bilo je veliko veselje u Jeruzalemu, jer od vremena Davidova sina Salomona, izraelskoga kralja, nije bilo tako u Jeruzalemu.

  30:27 Onda su ustali sveenici i leviti te blagoslovili narod: njihov je glas bio uslian, a njihova je molitva doprla do Bojega svetog Prebivalita na nebu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .