Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2CHRONICLES 31

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  31:1 Kad se sve to svrilo, svi Izraelovi sinovi koji su se nali ondje zaoe po judejskim gradovima te su razbijali stupove, sjekli aere i obarali uzviice i rtvenike po svem Judinu, Benjaminovu, Efrajimovu i Manaeovu plemenu dokle god nisu zavrili. Onda se svi Izraelovi sinovi vratie svaki na svoj posjed, u svoje gradove.

  31:2 Ezekija je opet uredio sveenike i levitske redove po njihovim redovima, svakoga prema njegovoj slubi, sveenike i levite, za paljenice i za priesnice, da slue, slave i hvale Boga na vratima Jahvina tabora.

  31:3 Odredio je kraljevski doprinos od svoga imanja za paljenice, za paljenice jutarnje i veernje i za paljenice to se prinose subotom, za mlaaka i na blagdane, kako je napisano u Zakonu Jahvinu.

  31:4 Zapovjedio je narodu, jeruzalemskim stanovnicima, da daju dio sveenicima i levitima da se utvrde u Zakonu Jahvinu.

  31:5 Kad se to razglasilo, poeli su Izraelovi sinovi donositi najboljega ita, novog vina, ulja i meda i svakojaka poljskog priroda i donosili su obilne desetine od svega.

  31:6 Izraelovi i Judini sinovi, koji su ivjeli u judejskim gradovima, takoer su donosili desetinu od goveda i sitne stoke i desetinu od svetih stvari posveenih Jahvi, njihovu Bogu; donosili su i davali sve hrpu na hrpu.

  31:7 Treega su mjeseca poeli slagati u hrpe, a sedmoga su mjeseca zavrili.

  31:8 Onda je doao Ezekija s knezovima i, ugledavi hrpe, blagoslovie Jahvu i njegov izraelski narod.

  31:9 Potom se Ezekija propitao kod sveenika i levita za hrpe.

  31:10 Odgovarajui, sveeniki poglavar Azarja, od Sadokova doma, ree: "Otkako su poeli donositi ove prinose u Dom Jahvin, jedemo i siti smo, a mnogo i pretjee, jer je Jahve blagoslovio svoj narod te je preteklo ovo mnotvo."

  31:11 Tada Ezekija zapovjedi da se urede sobe u Jahvinu Domu; kad su ih spremili,

  31:12 poeli su onamo unositi prinose, desetine i svetinje; nad tim je bio predstojnik levit Konanija i brat mu imej, drugi do njega.

  31:13 A Jehiel, Azazja, Nahat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Jismakja, Mahat i Benaja bie postavljeni kao nadglednici uz Konaniju i brata mu imeja, po nalogu kralja Ezekije i Azarje, predstojnika u Bojem Domu.

  31:14 Kore, sin levita Jimne, vratar Istonih vrata, bio je nad dragovoljnim Bojim prinosima da bi prinosio Jahvine podizanice i svetinje nad svetinjama.

  31:15 Pod njim su bili Eden, Minjamin, Jeua, emaja, Amarja i ekanija po sveenikim gradovima da savjesno dijele svojoj brai po njihovim redovima, kako velikome tako i malome -

  31:16 osim mukaraca starijih od trideset godina popisanih u rodovnicima - svima koji su dolazili u Dom Jahvin na svoj svakidanji posao da obave obredne dunosti po svojim redovima.

  31:17 U rodovnike su bili popisani sveenici po obiteljima i leviti od dvadeset godina navie po svojim slubama, po svojim redovima.

  31:18 U rodovnike bijahu popisana sva njihova djeca, njihove ene, njihovi sinovi i njihove keri, za svekoliki zbor, jer su se iskreno posvetili svetinjama.

  31:19 Aronovi sinovi, sveenici na poljskim panjacima svojih gradova, u svakom pojedinom gradu, bijahu poimence odreeni da daju dio svakome mukarcu meu sveenicima. Sve su rodovnike sastavili leviti.

  31:20 Ezekija je uradio tako po svoj Judeji inei to je dobro, pravo i vjerno pred Jahvom, svojim Bogom.

  31:21 U svakom poslu koji je poeo za slubu Bojega Doma, i u zakonu i u zapovijedi traei Boga, trudio se svim svojim srcem i uspijevao.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .