Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2SAMUEL 2

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  2:1 Poslije toga David upita Jahvu ovako: "Treba li da poem u koji Judin grad?" A Jahve mu odgovori: "Poi!" David opet upita: "Kamo da poem?" A odgovor bjee: "U Hebron!"

  2:2 Tako David ode onamo, a s njim i njegove dvije ene, Ahinoama iz Jizreela i Abigajila, Nabalova ena iz Karmela.

  2:3 I ljudi koji bijahu s Davidom odoe s njim, svaki sa svojom obitelji, i nastanie se u gradiima Hebrona.

  2:4 Tada dooe ljudi iz Jude i pomazae ondje Davida za kralja nad domom Judinim. Tada javie Davidu da su ljudi iz Jabea u Gileadu pokopali aula.

  2:5 Nato David posla glasnike k Jabeanima u Gileadu i porui im: "Budite blagoslovljeni od Jahve to ste izvrili to djelo ljubavi prema svome gospodaru aulu i to ste ga pokopali!

  2:6 Zato neka vam Jahve iskae svoju ljubav i dobrotu, a i ja u vam uiniti dobro zato to ste tako radili.

  2:7 A sada se ohrabrite i budite junaci, jer je aul, va gospodar, poginuo, a mene je Judin dom pomazao za svoga kralja."

  2:8 Ali Abner, sin Nerov, vojvoda aulove vojske, bijae uzeo aulova sina Ibaala i doveo ga prijeko u Mahanajim.

  2:9 Ondje ga je postavio za kralja nad Gileadom, nad Aeranima, nad Jizreelom, Efrajimom, Benjaminom i nad svim Izraelom.

  2:10 Ibaalu, sinu aulovu, bijae etrdeset godina kad je postao kraljem nad Izraelom, a kraljevao je dvije godine. Samo je Judin dom pristao uz Davida.

  2:11 A David je kraljevao u Hebronu nad Judinim domom sedam godina i est mjeseci.

  2:12 Potom izie Abner, Nerov sin, s ljudima aulova sina Ibaala iz Mahanajima prema Gibeonu.

  2:13 Ali i Joab, Sarvijin sin, izie s Davidovim ljudima iz Hebrona i srete se s njima kod Gibeonskog jezera. Tu se zaustavie, ovi s jedne strane jezera, a oni s druge strane.

  2:14 Tada Abner ree Joabu: "Neka ustanu mladii i neka se bore pred nama!" A Joab odgovori: "Neka ustanu!"

  2:15 I ustadoe, pa ih izbrojie: dvanaest od Benjamina za Ibaala, aulova sina, i dvanaest od Davidovih ljudi.

  2:16 I svaki dohvati svoga protivnika za glavu i zabode mu ma u bok, tako da su svi popadali zajedno. Zato se to mjesto prozvalo Polje bokova, a lei kod Gibeona.

  2:17 Potom se zametnu onoga dana vrlo estoka bitka i Davidove ete razbie Abnera i Izraelce.

  2:18 A bijahu ondje tri Sarvijina sina: Joab, Abiaj i Asahel; a Asahel bijae brz u trku kao gazela u polju.

  2:19 I jurnu Asahel u potjeru za Abnerom; u stopu je slijedio Abnera ne skreui ni desno ni lijevo.

  2:20 Abner se obazre i upita: "Jesi li to ti, Asahele?" A on odgovori: "Jesam."

  2:21 A Abner mu ree: "Okreni se nadesno ili nalijevo pa zgrabi jednoga od tih mladia i uzmi njegovu odoru!" Ali Asahel nije htio da skrene od njega.

  2:22 Abner opet ree Asahelu: "Ukloni se od mene! Zato da te sastavim sa zemljom? Kako bih onda jo smio doi na oi tvome bratu Joabu?"

  2:23 Ali on nikako nije htio da se ukloni. Zato ga Abner udari stranjim krajem koplja u trbuh tako da mu je koplje izalo kroz lea van: on ondje pade i umrije na mjestu. I ustavljao se tko god je doao na ono mjesto gdje je pao i umro Asahel.

  2:24 Ali Joab i Abiaj nastavie da gone Abnera, a kad je sunce zalo, stigoe do breuljka Ame, koji lei istono od doline, na putu prema Gebi.

  2:25 Dotle se Benjaminovi sinovi skupie za Abnerom, sastavie etu i stadoe na vrh breuljka Ame.

  2:26 Tada Abner viknu Joabu: "Zar e nas dovijeka prodirati ma? Ne zna li da e to svriti nesreom? Kad e napokon kazati svojim ljudima da se okane gonjenja svoje brae?"

  2:27 A Joab odvrati: "Tako mi ivog Jahve, da ti nisi progovorio, tek bi se sutra ujutro ovi ljudi okanili gonjenja svoje brae."

  2:28 Nato Joab zatrubi u rog i sva vojska stade: prestadoe goniti Izraela i ne nastavie boja.

  2:29 Abner i njegovi ljudi ili su kroz Arabu cijelu onu no; onda prijeoe preko Jordana, nastavie put cijelo jutro i stigoe napokon u Mahanajim.

  2:30 Kad je Joab odustao od potjere za Abnerom i skupio svu vojsku, vidjee da izmeu Davidovih ljudi nema devetnaestorice, i uz to Asahela.

  2:31 A Davidovi su ljudi od Benjaminovih sinova, Abnerovih vojnika, pobili tri stotine i ezdeset ljudi.

  2:32 Asahela ponesoe i pokopae u grobu njegova oca u Betlehemu. A Joab i njegovi ljudi ili su svu no i ve se bijae zadanilo kad stigoe u Hebron.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .