Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2SAMUEL 3

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  3:1 Rat izmeu aulove kue i Davidove kue potrajao je jo dugo vremena, ali je David sve vie jaao, a aulova kua postajala sve slabija.

  3:2 Davidu se rodie sinovi u Hebronu. Prvenac mu je bio Amnon, od Ahinoame Jizreelke;

  3:3 drugi mu je bio Kileab, od Abigajile, ene Nabalove iz Karmela; trei Abalom, sin Maake, keri geurskoga kralja Tolmaja;

  3:4 etvrti Adonija, sin Hagitin; peti efatja, sim Abitalin;

  3:5 esti Jitream, od Egle, Davidove ene. Ti se Davidu rodie u Hebronu.

  3:6 Dok je trajao rat izmeu aulove kue i Davidove kue, Abner je malo-pomalo prisvajao svu vlast u aulovoj kui.

  3:7 A u kui bijae aulova inoa po imenu Rispa, ki Ajina: nju Abner uze sebi. A Ibaal upita Abnera: "Zato si se pribliio inoi moga oca?"

  3:8 Na te Ibaalove rijei Abner se razgnjevi i ree: "Zar sam ja pasja glava u Judi? Do danas sam samo dobro inio domu tvoga oca aula, njegovoj brai i njegovim prijateljima; nisam dopustio da padne u Davidove ruke, a ti me danas prekorava zbog obine ene!

  3:9 Neka Abneru Bog uini ovo zlo i neka mu doda drugo ako ne izvrim kako se Jahve zakleo Davidu:

  3:10 da e oduzeti kraljevstvo aulovoj kui i da e utvrditi Davidov prijesto nad Izraelom i nad Judom od Dana pa do Beer ebe!"

  3:11 Ibaal se ne usudi odgovoriti ni rijei Abneru jer ga se bojae.

  3:12 Nato Abner posla glasnike k Davidu i porui mu: "ija je zemlja?" Htio je rei: "Uini savez sa mnom i moja e ti ruka pomoi da okupi oko sebe svega Izraela."

  3:13 David odgovori Abneru: "Dobro! Uinit u savez s tobom! Ali samo jedno traim od tebe: ne smije mi doi na oi ako ne dovede sa sobom Mikalu, aulovu ker, kad doe da vidi moje lice."

  3:14 Ujedno posla David glasnike i k Ibaalu, aulovu sinu, s porukom: "Vrati mi moju enu Mikalu, koju sam stekao stotinom filistejskih obrezaka."

  3:15 Ibaal posla po nju i uze je od njezina mua Paltiela, Lajieva sina.

  3:16 A njezin mu poe s njom i pratio ju je plaui sve do Bahurima. Tada mu Abner ree: "Hajde, vrati se sada kui!" I on se vrati.

  3:17 Abner je ve bio razgovarao s Izraelovim starjeinama i rekao im: "Ve odavna elite Davida za svoga kralja.

  3:18 Uinite to sada, jer je Jahve rekao o Davidu ovo: 'Rukom svoga sluge Davida izbavit u svoj narod Izraela iz ruke filistejske i iz ruku svih njegovih neprijatelja.'"

  3:19 Tako je Abner govorio i Benjaminovim sinovima, a onda je otiao u Hebron da javi Davidu sve to se svidjelo Izraelu i domu Benjaminovu.

  3:20 Kad je Abner doao k Davidu u Hebron, i s njim dvadeset ljudi, David priredi gozbu Abneru i ljudima koji bijahu s njim.

  3:21 Tada Abner ree Davidu: "Hajdemo! Ja u skupiti svega Izraela oko gospodara moga kralja: oni e sklopiti s tobom savez i ti e kraljevati nad svim to bude elio." David otpusti Abnera, koji ode u miru.

  3:22 I gle, Davidovi se ljudi s Joabom upravo vraali sa etovanja, nosei sa sobom bogat plijen, a Abner nije vie bio kod Davida u Hebronu, jer ga David bijae otpustio te je on otiao u miru.

  3:23 Kad stie Joab i sva vojska to je ila s njim, javie Joabu da je Abner, Nerov sin, bio doao kralju i da ga je kralj otpustio da ode u miru.

  3:24 Tada Joab doe kralju i ree mu: "to si uinio? Abner je doao k tebi, zato si ga otpustio da ode u miru?

  3:25 Zar ne zna Abnera, Nerova sina? Doao je da te prevari, da dozna tvoje korake, da dozna sve to ini!"

  3:26 Potom izae Joab od Davida i posla glasnike za Abnerom, koji ga vratie, od studenca Sire, a David nije znao nita o tome.

  3:27 Kad se Abner vratio u Hebron, odvede ga Joab u stranu iza vrata, kao da eli s njim nesmetano govoriti, i ondje ga smrtno rani u slabine da se osveti za krv svoga brata Asahela.

  3:28 Kad je David to poslije uo, ree: "Ja i moje kraljevstvo nevini smo pred Jahvom dovijeka za krv Abnera, sina Nerova.

  3:29 Neka padne na Joabovu glavu i na sav njegov oinski dom! Nikad ne ponestalo u Joabovu domu ljudi bolesnih od gnojenja ili od gube, ljudi koji se laaju vretena ili padaju od maa, ljudi koji nemaju kruha!" -

  3:30 Joab i njegov brat Abiaj ubili su Abnera jer je on pogubio njihova brata Asahela u boju kod Gibeona. -

  3:31 Nato David ree Joabu i svoj vojsci koja je bila s njim: "Razderite svoje haljine, obucite kostrijet i nariite za Abnerom!" I kralj David poe za nosilima.

  3:32 Kad su ukopali Abnera u Hebronu, udari kralj u glasan pla na grobu Abnerovu, a plakao je i sav narod.

  3:33 Tada kralj ispjeva ovu tualjku za Abnerom: "Zar morade umrijeti Abner kako umire luda?

  3:34 Ruke tvoje ne bijahu vezane, noge tvoje ne bijahu okovane. Pao si kao to se pada od zlikovaca!" Tada sav narod jo ljue zaplaka za njim.

  3:35 Nato pristupi sav narod nutkajui Davida da jede dok je jo dana, ali se David zakle ovako: "Neka mi Bog uini ovo zlo i neka mi doda drugo zlo ako okusim kruha ili to drugo prije zalaska sunca!"

  3:36 Sav je narod to uo, i bilo mu je po volji, kao to je narod i sve drugo odobravao to god je kralj inio.

  3:37 Toga dana sav narod i sav Izrael spozna da kralj nije kriv u umorstvu Abnera, sina Nerova.

  3:38 Nato kralj ree svojim dvoranima: "Ne znate li da je danas pao knez i velik ovjek u Izraelu?

  3:39 Ali ja sam sada jo slab, iako sam pomazani kralj, a ovi ljudi, Sarvijini sinovi, jai su od mene. Neka Jahve plati zloincu po njegovoj zloi!"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .