Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - DEUTERONOMY 1

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  1:1 Ovo su rijei to ih je Mojsije upravio svemu Izraelu s onu stranu Jordana - u pustinji, u Arabi nasuprot Sufu, izmeu Parana i Tofela, Labana, Hazerota i Di Zahaba -

  1:2 od Horeba do Kade Barnee, Seirskom gorom, jedanaest dana hoda.

  1:3 Bilo je to godine etrdesete, prvog dana mjeseca jedanaestoga, kad Mojsije ree Izraelcima sve to mu je Jahve za njih nareivao.

  1:4 Poto je porazio amorejskoga kralja Sihona, koji je ivio u Hebonu, i baanskoga kralja Oga, koji je ivio u Atarotu i Edreju,

  1:5 dakle s onu stranu Jordana, u zemlji moapskoj, poe Mojsije razlagati ovaj Zakon. Govorae on:

  1:6 "Jahve, Bog na, ree nam na Horebu: 'Dosta ste boravili na ovome brdu.

  1:7 Krenite na put! Idite u gorski kraj Amorejaca i svih njihovih susjeda, u Arabu, u Gorje, u efelu i u Negeb, na morsku obalu, u zemlju kanaansku i u Libanon, sve do Velike rijeke, rijeke Eufrata.

  1:8 Eto, pred vas stavljam ovu zemlju. Idite, dakle, i zauzmite zemlju za koju se Jahve zakle ocima vaim, Abrahamu, Izaku i Jakovu, da e je dati njima i njihovu potomstvu poslije njih.'

  1:9 Tada sam vam rekao: 'Ne mogu vas voditi sam.

  1:10 Jahve, Bog va, toliko vas je razmnoio da vas danas ima kao zvijezda na nebu.

  1:11 Neka vas Jahve, Bog vaih otaca, umnoi jo tisuu puta! Neka vas blagoslivlja kako vam je obeao!

  1:12 Ali kako bih ja sam mogao nositi va teret, vae breme i vae sporove?

  1:13 Izaberite stoga iz svojih plemena ljude pametne, iskusne i ugledne da vam ih postavim za poglavare.'

  1:14 Vi ste mi odgovorili: 'Dobro je to predlae.'

  1:15 Zato sam uzeo prvake iz vaih plemena, ljude pametne i ugledne, te ih postavio za poglavare: tisunike, stotnike, pedesetnike, desetnike i vae plemenske nadglednike.

  1:16 U to isto vrijeme naloio sam i vaim sucima: 'Sasluajte svoju brau; sudite pravedno izmeu ovjeka i njegova brata ili pridolice.

  1:17 U suenju nemojte biti pristrani; sasluavajte maloga kao i velikoga. Ne bojte se nikoga! Ta sud je Boji! Ako vam koji sluaj bude preteak, iznesite ga meni, da ga ja razvidim.'

  1:18 Tako sam vam onda naloio sve to vam je initi.

  1:19 Krenusmo iz Horeba i, na putu u gorske krajeve Amorejaca, kako nam je naredio Jahve, Bog na, prijeosmo svu onu veliku i stranu pustinju koju ste vidjeli. Stigosmo u Kade Barneu.

  1:20 Tada vam rekoh: 'Doli ste u gorski kraj Amorejaca, koji nam Jahve, Bog na, daje.

  1:21 Eto, Jahve, Bog tvoj, stavio je preda te tu zemlju. Ustaj! Zaposjedni je, kako ti je rekao Jahve, Bog otaca tvojih. Ne boj se! Ne strahuj!'

  1:22 Svi ste onda doli k meni i rekli: 'Poaljimo pred sobom ljude da izvide zemlju i jave nam o putu kojim emo ii i o gradovima u koje emo doi.'

  1:23 Svidje mi se to rekoste. Zato uzeh dvanaest ljudi izmeu vas, po jednoga iz svakog plemena.

  1:24 Krenuli su na pogorje, stigli do Ekolske doline te izvidjeli kraj.

  1:25 I nabrae plodova one zemlje, donesoe ih k nama i javie: 'Zemlja koju nam daje Jahve, Bog na, dobra je.'

  1:26 Ali vi niste htjeli onamo; pobunili ste se protiv naredbe Jahve, Boga svoga.

  1:27 Rogoborili ste u svojim atorima i govorili: 'U svojoj mrnji na nas Jahve nas je izveo iz zemlje egipatske da nas preda u ruke Amorejaca, kako bi nas posve unitili.

  1:28 Kamo da idemo? Naa su braa ubila u nama sranost kad rekoe: Narod je i vei i jai nego mi; gradovi su veliki, i zidine im seu do nebesa. A vidjeli smo ondje i Anakovce.'

  1:29 'Ne bojte se!' - rekoh vam. - 'Ne plaite ih se!

  1:30 Jahve, Bog va, koji ide pred vama, borit e se za vas kako je to uinio na vae oi u Egiptu.'

  1:31 A vidio si, uostalom, i u pustinji, gdje te Jahve, Bog tvoj, cijeloga puta to ste ga prevalili dok ste stigli do ovoga mjesta, nosio kao to ovjek nosi svoga sinia.

  1:32 Ali, unato tome, vi niste imali pouzdanja u Jahvu, Boga svoga,

  1:33 u onoga koji je na putu iao pred vama da vam potrai mjesto za taborovanje - u ognju obno da vam osvijetli put kojim ete ii, a obdan u oblaku.

  1:34 Jahve u graju vau i zakle se u svojoj srdbi:

  1:35 'Ni jedan jedini od ovih ljudi, od ovoga opakog narataja, nee vidjeti ove dobre zemlje za koju sam se zakleo da u je dati vaim ocima.

  1:36 Izuzimam Kaleba, sina Jefuneova. On e je vidjeti; njemu i njegovim potomcima dat u zemlju kojom je iao, jer je vjerno slijedio Jahvu.'

  1:37 Zbog vas se Jahve i na mene razljutio te mi rekao: 'Ni ti onamo nee ui.

  1:38 Ui e onamo Joua, sin Nunov, koji te slui. Njega ti osokoli, jer e on uvesti Izraela u posjed.

  1:39 A i vai maliani, o kojima rekoste da e postati roblje, sinovi vai koji jo ne znaju razlikovati dobro i zlo, oni e u nju ui; njima u je u posjed dati.

  1:40 A vi se okrenite i zaputite u pustinju, prema Crvenome moru!'

  1:41 Vi ste mi tada odgovorili rijeima: 'Sagrijeili smo protiv Jahve. Poi emo gore i boriti se kako nam je Jahve, Bog na, zapovjedio.' Svaki od vas dohvati svoje oruje i nepromiljeno poe gore u brda.

  1:42 Onda mi Jahve ree: 'Kai im: Ne idite gore i ne stupajte u borbu da vas ne poraze vai neprijatelji jer ja nisam meu vama.'

  1:43 Tako sam vam i govorio, ali niste posluali. Oprli ste se zapovijedi Jahvinoj i, puni drskosti, krenuli u brda.

  1:44 Ali Amorejci, koji ive u onome gorju, udarie na vas, pognae vas, za vama se natisnue kao pele te su vas tukli od Seira do Horme.

  1:45 Vrativi se, plakali ste pred Jahvom, ali Jahve nije sluao vaega jauka niti je okrenuo svoga uha k vama.

  1:46 U Kadeu vam valjade ostati dugo vremena, onoliko koliko ste ve ostali.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .