Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - DEUTERONOMY 15

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  15:1 Na zavretku sedme godine oprataj dugove.

  15:2 Ovako neka bude opratanje: neka svatko oprosti duniku svoje potraivanje; neka ne utjeruje duga od svoga blinjega ni od svoga brata kad se jednom proglasi Jahvino otputanje dugova.

  15:3 Moe traiti od tuina, ali ono to se tvoga nae kod tvoga brata treba da otpusti,

  15:4 da ne bude siromaha kod tebe. Ta Jahve e te obilno blagoslivljati u zemlji koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u batinu da je zaposjedne,

  15:5 samo ako bude dobro sluao glas Jahve, Boga svoga, drei i vrei sve ove zapovijedi to ti ih danas nareujem.

  15:6 Jahve, Bog tvoj, blagoslivljat e te kako ti je obeao te e moi zajmove davati mnogim narodima, a sam ih nee morati uzimati; i nad mnogim e narodima vladati, dok oni nad tobom nee gospodariti.

  15:7 Nae li se kod tebe kakav siromah, netko od tvoje brae u kojem god gradu u zemlji to ti je Jahve, Bog tvoj, dadne, ne budi tvrda srca niti zatvaraj svoje ruke prema svome siromanome bratu,

  15:8 nego mu irom rastvori svoju ruku i spremno mu daj to mu nedostaje.

  15:9 uvaj se da ti se u srcu ne porodi opaka misao te rekne: 'Sedma se godina, godina otputanja dugova, ve pribliuje' - i da prijekim okom pogleda svoga siromanog brata i nita mu ne dadne. On bi zazvao Jahvu protiv tebe i grijeh bi bio na tebi.

  15:10 Daj mu rado, a ne da ti srce bude zlovoljno kad mu daje, jer e te zbog toga blagoslivljati Jahve, Bog tvoj, u svakom poslu tvome i u svakom pothvatu ruku tvojih.

  15:11 Kako siromaha nikad nee nestati iz zemlje, zapovijedam ti: irom otvaraj svoju ruku svome bratu, svome siromahu i potrebitu u zemlji svojoj.

  15:12 Ako se tebi proda brat tvoj - Hebrejac ili Hebrejka - neka ti slui est godina, a sedme ga godine otpusti od sebe slobodna.

  15:13 Kad ga slobodna od sebe otpusti, ne alji ga praznih ruku.

  15:14 Daruj ga ime izmeu stoke svoje, s gumna svoga i iz badnja svoga; ime te ve Jahve, Bog tvoj, blagoslovio, od toga i njemu daj.

  15:15 Sjeaj se kako si bio rob u zemlji egipatskoj i kako te Jahve, Bog tvoj, otkupio. Zato ti ovo zapovijedam danas.

  15:16 Ali ako ti on kae: 'Neu da odlazim od tebe', jer voli tebe i dom tvoj i jer mu je kod tebe bilo dobro -

  15:17 uzmi tada ilo i probui mu uho na vratima, i neka ti bude robom zauvijek! Tako isto uini i sa svojom slukinjom.

  15:18 Kad ga bude otputao od sebe slobodna, neka ti ne bude teko, jer je zavrijedio dvostruku najamniku plau za est godina to ti je sluio. Zato e te Jahve, Bog tvoj, blagosloviti u svemu to bude radio.

  15:19 Sve muke prvine to ih omladi tvoja krupna i sitna stoka posveti Jahvi, Bogu svome! Stoga vola prvenca nemoj uprezati niti strii prvenca od svoje sitne stoke.

  15:20 Blaguj ga ti i tvoj dom svake godine u nazonosti Jahve, Boga svoga, u mjestu to ga odabere Jahve.

  15:21 Ali ako bi imali kakvu manu, ako bi bili hromi ili slijepi ili imali kakvu god runu manu, nemoj ih rtvovati Jahvi, Bogu svomu!

  15:22 Pojedi ih u svojoj kui. I neist i ist mogu ih jesti, kao srnu i jelena.

  15:23 Jedino krvi njihove ne smije jesti! Istoi je na zemlju kao vodu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .