Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - GENESIS 29

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  29:1 Jakov nastavi put i doe u zemlju istonu.

  29:2 Najednom opazi studenac u polju. Tri su stada ovaca oko njega plandovala, jer se na tome studencu napajahu. Velik se kamen nalazio studencu na otvoru.

  29:3 Jedino kad bi se svi pastiri ondje skupili, mogli bi odvaliti kamen s otvora i ovce napojiti; tada bi opet prevalili kamen na njegovo mjesto, na otvor studenca.

  29:4 "Odakle ste, brao moja?" - zapita ih Jakov. "Iz Harana", odgovore.

  29:5 "Poznajete li", pitae ih dalje, "Nahorova sina Labana?" "Poznajemo", odgovore.

  29:6 "Je li zdravo?" - opet ih upita. "Zdravo je; a evo mu dolazi ki Rahela sa stadom", odgovore.

  29:7 "Jo ima mnogo dana", nastavi on, "nije vrijeme spraati blago. Zato ga ne napojite i ne otjerate na pau?"

  29:8 "Ne moemo dok se ne skupe svi pastiri", odgovorie, "da odvale kamen s otvora studenca, tako da mognemo napojiti ovce."

  29:9 Dok je on jo s njima govorio, doe Rahela s ovcama svoga oca. Bila je, naime, pastirica.

  29:10 Kako Jakov ugleda Rahelu, ker Labana, brata svoje majke, sa stadom svoga ujaka Labana, Jakov se primae i odvali kamen s otvora studenca te napoji stado svoga ujaka Labana.

  29:11 Zatim Jakov poljubi Rahelu, a onda briznu u pla.

  29:12 Potom Jakov kaza Raheli da je on sestri njezina oca, sin Rebekin. Nato ona otra i obavijesti oca.

  29:13 Kad je Laban uo vijest o Jakovu, sinu svoje sestre, potra mu u susret. Zagrli ga i poljubi te dovede u svoju kuu. Ispria Labanu sve to mu se dogodilo.

  29:14 A onda Laban ree. "Zbilja si ti moja kost i moje meso!" Poto je Jakov proboravio s Labanom mjesec dana,

  29:15 Laban ree Jakovu: "Zar e me zato to si mi sestri badava sluiti! Kai mi koliko e traiti za najam?"

  29:16 A Laban imae dvije keri. Starijoj bijae ime Lea, a mlaoj Rahela.

  29:17 Lea imala slabe oi, a Rahela bila stasita i lijepa.

  29:18 Kako je Jakov volio Rahelu, ree: "Sluit u ti sedam godina za tvoju mlau ker Rahelu."

  29:19 Laban odvrati: "Bolje je da je tebi dam nego kakvu strancu. Ostani sa mnom!"

  29:20 Tako je Jakov sluio za Rahelu sedam godina, ali mu se uinile, zbog ljubavi prema njoj, kao nekoliko dana.

  29:21 Poslije toga Jakov ree Labanu: "Daj mi moju enu, jer se moje vrijeme navrilo pa bih htio k njoj."

  29:22 Laban sabra sav svijet onog mjesta i priredi gozbu.

  29:23 Ali naveer uzme svoju ker Leu pa nju uvede k Jakovu, i on prie k njoj.

  29:24 Laban dade svoju slukinju Zilpu svojoj keri Lei za slukinju.

  29:25 Kad bi ujutro, a to, gle, Lea! Tada Jakov ree Labanu: "Zato si mi to uinio! Zar te ja nisam sluio za Rahelu? Zato si me prevario?"

  29:26 Laban odgovori: "U naem mjestu nije obiaj da se mlaa udaje prije starije.

  29:27 Zavri s njom ovu enidbenu sedmicu, a onda u ti dati i drugu, za drugih sedam godina slube kod mene." Jakov pristane: navri onu enidbenu sedmicu.

  29:28 Onda mu Laban dade i svoju ker Rahelu za enu.

  29:29 Laban dade svoju slukinju Bilhu svojoj keri Raheli za slukinju.

  29:30 Jakov nato prie Raheli. Rahelu je vie volio nego Leu. I tako je sluio Labana jo sedam godina.

  29:31 Jahve je vidio da Lea nije voljena, te je uini plodnom, dok Rahela ostade nerotkinja.

  29:32 Lea zae i rodi sina; nadjenu mu ime Ruben, a to znai, kako je ona protumaila: "Jahve je vidio moju nevolju i stoga e me sada mu moj ljubiti."

  29:33 Opet zae i rodi sina te izjavi: "Jahve je uo da nisam voljena, stoga mi je dao i ovoga." Zato mu nadjenu ime imun.

  29:34 Opet zae i rodi sina te izjavi: "Sad e se moj mu meni prikloniti: tri sam mu sina rodila." Zato mu nadjenu ime Levi.

  29:35 A kad je jo jednom zaela i sina rodila, izjavi: "Ovaj put hvalit u Jahvu." Stoga sinu nadjenu ime Juda. Potom prestade raati.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .