Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JEREMIAH 29

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  29:1 Evo, ovo su rijei poslanice koju prorok Jeremija iz Jeruzalema posla Ostatku izgnanstva - starjeinama, sveenicima i prorocima i svemu preostalom narodu to ga Nabukodonozor iz Jeruzalema bijae odveo u Babilon,

  29:2 poto kralj Jekonija i kraljica-majka, dvorjanici, odlinici judejski i jeruzalemski, kovai i bravari ostavie Jeruzalem.

  29:3 Poslanica je poslana po Elasi, sinu afanovu, i Gemarji, sinu Hilkijinu, koje Sidkija, kralj judejski, posla u Babilon Nabukodonozoru, kralju babilonskom. Evo sadraja:

  29:4 "Ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov: 'Svima izgnanicima koje odvedoh iz Jeruzalema u Babilon!

  29:5 Gradite kue i nastanite se, sadite vrtove i uivajte urod njihov!

  29:6 enite se i raajte sinove i keri! enite svoje sinove i udajite svoje keri da i oni raaju sinove i keri! Mnoite se da se ne smanjite!

  29:7 Itite mir zemlji u koju vas izagnah, molite se za nju Jahvi, jer na njezinu miru poiva i va mir!'

  29:8 Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: 'Ne dajte da vas obmanjuju vai proroci koji su meu vama, vai gataoci! Ne povodite se za snovima koje oni sanjaju!

  29:9 Jer oni vam la prorokuju u moje ime, a ja ih nisam poslao' - rije je Jahvina."

  29:10 Jer ovako govori Jahve: 'Istom kad se Babilonu ispuni onih sedamdeset godina, ja u vas pohoditi te vam ispuniti dobro obeanje da u vas vratiti na ovo mjesto.

  29:11 Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam - rije je Jahvina - naume mira, a ne nesree: da vam dadnem budunost i nadu.

  29:12 Tada ete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja u vas usliati.

  29:13 Trait ete me i nai me jer ete me traiti svim srcem svojim.

  29:14 I pustit u da me naete - rije je Jahvina. Izmijenit u udes va i sabrati vas iz svih naroda i sa svih mjesta kamo vas odagnah - rije je Jahvina. I vratit u vas na mjesto odakle vas u izagnanstvo odvedoh.

  29:15 Istina, vi velite: 'Jahve nam podie proroke u Babilonu.'

  29:16 Ovako govori Jahve kralju koji sjedi na prijestolju Davidovu, i svemu narodu koji ivi u ovome gradu - brai vaoj to ne moradoe s vama u izgnanstvo.

  29:17 Ovako govori Jahve nad Vojskama: "Evo aljem na njih ma, glad i kugu; uinit u da budu kao pokvarene smokve, tako loe da nisu za jelo.

  29:18 I gonit u ih maem, glau i kugom i uinit u ih uasom svim kraljevstvima zemaljskim, prokletstvom, strahotom, ruglom i sramotom svim narodima kamo ih otjeram.

  29:19 Jer ne posluae rijei mojih - rije je Jahvina - premda sam im svejednako slao sluge svoje proroke, ali ih oni ne posluae - rije je Jahvina.

  29:20 Ali vi, izgnanici, koje poslah iz Jeruzalema u Babilon, posluajte svi rije Jahvinu!"

  29:21 Ovako govori Jahve nad Vojskama, kralj Izraelov, o Ahabu, sinu Kolajinu, i o Sidkiji, sinu Maasejinu, koji vam la prorokuje u moje ime: "Evo, predajem ih u ruke Nabukodonozora, kralja babilonskoga, da ih pogubi vama na oi.

  29:22 I njima e se kao kletvom proklinjati svi izgnanici koji su u Babilonu: 'Neka Jahve uini s tobom kao sa Sidkijom i Ahabom koje kralj babilonski ispee na vatri

  29:23 jer u Izraelu poinie sramotu inei preljub sa enama svojih blinjih i govorei u moje ime lane rijei koje im ja nisam zapovjedio. Ja to znam, i svjedok sam tome' - rije je Jahvina!"

  29:24 -

  29:25 A emaji e Nehelamcu poruiti: "Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: Ti si u svoje ime poslao pisma svemu narodu koji je u Jeruzalemu, i sveeniku Sefaniji, sinu Maasejinu, i svim ostalim sveenicima:

  29:26 'Jahve te postavi sveenikom namjesto sveenika Jojade da pazi u Domu Jahvinu na svakog luaka koji se gradi prorokom i da ga baci u klade, sa eljezom oko vrata.

  29:27 Zato, dakle, nisi sprijeio Jeremiju iz Anatota, koji se meu vama gradi prorokom?

  29:28 Ta on nam je poslao poruku u Babilon: Dugo e jo trajati: Gradite kue i nastanite se! Sadite vrtove i uivajte urod njihov!'"

  29:29 Sveenik Sefanija proita pismo proroku Jeremiji.

  29:30 Tada doe rije Jahvina Jeremiji:

  29:31 "Poalji svim izgnanicima ovu vijest: 'Ovako govori Jahve o emaji Nehelamcu: Jer vam emaja prorokuje te vam budi varave nade, premda ga ja nisam poslao,

  29:32 ovako govori Jahve: Kaznit u emaju Nehelamca, njega i potomstvo njegovo: nitko mu nee preostati usred ovoga naroda da doivi sreu koju spremam narodu svojemu - rije je Jahvina - jer je propovijedao pobunu protiv Jahve.'"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .