Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1 9

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  9:1 Zdali nejsem apotol? Zdali nejsem svobodn? Zdali jsem Jezukrista Pna naeho nevidl? Zdali vy nejste prce m v Pnu?

  9:2 Bych pak jinm nebyl apotol, tedy vm jsem. Nebo peet mho apotolstv vy jste v Pnu.

  9:3 Odpovd m ped tmi, jen mne soud, ta jest:

  9:4 Zdali nemme moci jsti a pti?

  9:5 Zdali nemme moci sestry eny pi sob mti, jako i jin apotol, i brat Pn, i Petr?

  9:6 Zdali sm j a Barnab nemme moci tlesnch prac zanechati?

  9:7 I kdo bojuje kdy na svj nklad? Kdo tpuje vinici a jejho ovoce nej? Anebo kdo pase stdo a mlka od stda nej?

  9:8 Zdali podle lovka to pravm? Zdali i Zkon toho neprav?

  9:9 Nebo v Zkon Mojov psno jest: Nezave st volu mltcmu. I zdali Bh tak o voly peuje?

  9:10 ili naprosto pro ns to prav? Pro ns jist to napsno jest. Nebo kdo oe, v nadji orati m; a kdo mlt v nadji, nadje sv m asten bti.

  9:11 Ponvad jsme my vm duchovn vci rozsvali, tak-li jest pak to velik vc, jestlie bychom my vae asn vci ali?

  9:12 Kdy jin prva svho k vm uvaj, pro ne radji my? Avak neuvali jsme prva toho, ale vecko snme, abychom dn pekky neuinili evangelium Kristovu.

  9:13 Zdali nevte, e ti, kte o svatch vcech pracuj, z svatch vc jed, a kte olti pstoj, s oltem spolu dl maj?

  9:14 Tak jest i Pn nadil tm, kte evangelium zvstuj, aby z evangelium ivi byli.

  9:15 J jsem vak nieho toho neuval. Ani jsem toho proto psal, aby se to pi mn tak dlo, ano by mi mnohem lpe bylo umti, neli aby kdo chvlu mou vyprzdnil.

  9:16 Nebo ki-li evangelium, nemm se m chlubiti, ponvad jsem to povinen; ale bda by mn bylo, kdybych nekzal.

  9:17 Jestlie pak dobrovoln to inm, mm odplatu; pakli bezdky, ad jest mi sven.

  9:18 Jakou tedy mm odplatu? abych evangelium ke, bez nklad bti evangelium Kristovo uloil, proto abych zle nepoval prva svho pi evangelium.

  9:19 Svoboden zajist jsa ode vech, vechnm sebe samho v slubu jsem vydal, abych mnoh zskal.

  9:20 A uinn jsem idm jako id, abych idy zskal; tm, kte pod Zkonem jsou, jako bych pod Zkonem byl, abych ty, kte pod Zkonem jsou, zskal.

  9:21 Tm, kte jsou bez Zkona, jako bych bez Zkona byl, (a nejsa bez Zkona Bohu, ale jsa v Zkon Kristu,) abych zskal ty, jen jsou bez Zkona.

  9:22 Uinn jsem mdlm jako mdl, abych mdl zskal. Vechnm vecko jsem uinn, abych vdy nkter k spasen pivedl.

  9:23 A to inm pro evangelium, abych astnk jeho byl.

  9:24 Zdali nevte, e ti, kte v zvod b, vickni zajist b, ale jeden be zklad? Tak bte, abyste zkladu doshli.

  9:25 A velik, kdo bojuje, ve vem jest zdreliv. A oni zajist, aby poruitelnou korunu vzali, jsou zdreliv, ale my neporuitelnou.

  9:26 Proto j tak bm, ne jako v nejistotu, tak bojuji, ne jako vtr rozreje,

  9:27 Ale podmauji tlo sv a v slubu podrobuji, abych snad jinm ke, sm nebyl nelechetn.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .