Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 1 5

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  5:1 Starho zuiv netresci, ale napomnej jako otce, mladch jako brat,

  5:2 Starch en jako matek, mladic jako sestr, ve v istot.

  5:3 Vdovy mj v uctivosti, kter prav vdovy jsou.

  5:4 Pakli kter vdova syny nebo vnuky m, necha se oni u pedn k svmu domu pobonosti dokazovati, a zase rodim se odplacovati; nebo jest to chvalitebn a vzcn ped obliejem Bom.

  5:5 Kterឝ pak prv vdova jest a osamla, m nadji v Bohu, a trv na modlitbch a svatch dostech dnem i noc.

  5:6 Ale rozkon, ta iva jsuci, ji umela.

  5:7 Proto jim to pika, a jsou bez hony.

  5:8 Jestlie pak kdo o sv, a zvlt o domc pe nem, zapel jest vry, a jest hor neli nevc.

  5:9 Vdova bu vyvolen, kter by nemla mn edesti let, kter byla jednoho mue manelka,

  5:10 O n by svdectv bylo, e dobr skutky inila; a jestlie dtky sv zbon vychovala, do domu pocestn pijmala, jestlie svatm nohy umvala, jestlie bdnm posluhovala, jestlie kadho skutku dobrho piln byla.

  5:11 Ale mladch vdov nepijmej; nebo kdy, nedbajce na Krista, v chlipnost se vydad, teprv se vdvati chtj,

  5:12 Jsouce ji hodn odsouzen, protoe prvn vru zruily.

  5:13 Nbr tak i zahlejce, u se choditi po domch; a netoliko nedln, ale jsou i klevetn a veten, mluvce, co neslu.

  5:14 Proto chci, aby se mlad vdvaly, dti rodily, hospodyn byly, a tak dn piny protivnku nedvaly ku pomlouvn.

  5:15 Nebo ji se nkter uchlily zpt po satanovi.

  5:16 Proto m-li kdo vc neb kter vc vdovy, opatruj je, a nebu obtovna crkev, aby tm, kter prv vdovy jsou, postailo.

  5:17 Pedloen, kte dobe spravuj, dvoj cti hodni jmni bute, zvlt ti, kte pracuj v slovu Bom a v uen.

  5:18 Nebo prav Psmo: Volu mltcmu nezave st. A hoden jest dlnk sv mzdy.

  5:19 Proti starmu aloby nepijmej, le pode dvma nebo tmi svdky.

  5:20 Ty pak, kte he, pede vemi tresci, aby i jin bze mli.

  5:21 Osvduji ped obliejem Bom a Pna Jezukrista, i vyvolench andl jeho, abys tchto vc osthal bez pijmn osob, nic nein podle nchylnosti.

  5:22 Nevzkldej rukou rychle na nidnho, a nepiastuj se hchm cizm. Sebe samho osthej v istot.

  5:23 Nepij ji vce vody, ale vna skrovn uvej, pro svj aludek a ast nemoci sv.

  5:24 Nkterch lid hchov prve zjevn jsou, pedchzejc soud, nkterch pak i nsleduj.

  5:25 A tak tak i skutkov dob prve zjevn jsou. Co pak jest jinak, ukrti se neme.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .