Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2 1

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  1:1 Pavel, apotol Jee Krista skrze vli Bo, a Timoteus bratr, crkvi Bo, kter jest v Korintu, se vemi svatmi, kte jsou ve v Achaii:

  1:2 Milost vm a pokoj od Boha Otce naeho a Pna Jezukrista.

  1:3 Poehnan Bh a Otec Pna naeho Jezukrista, Otec milosrdenstv, a Bh velikho poten,

  1:4 Kter t ns ve velikm ssouen naem, abychom i my mohli potovati tch, kte by byli v jakmkoli ssouen, a to tm potenm, kterm i my poteni jsme od Boha.

  1:5 Nebo jako se rozhojuj utrpen Kristova na ns, tak skrze Krista rozhojuje se i poten nae.

  1:6 Nebo buto e soueni jsme, pro vae poten a spasen soueni jsme, kter se psob v snen tch trpen, kter i my trpme; buto e potovni bvme, pro vae poten a spasen potovni bvme. A nadje nae pevn jest o vs.

  1:7 Ponvad vme, e jako jste astnci utrpen, tak i poten.

  1:8 Nechceme zajist, abyste nevdli, brat, o souen naem, kter jsme mli v Azii, e jsme nad mru peteni byli a nad monost, tak e jsme ji o ivotu svm byli pochybili.

  1:9 Nbr sami v sob ji jsme byli tak usoudili, e nebylo lze ne umti, abychom nedoufali sami v sob, ale v Bohu, jen i mrtv ks.

  1:10 Kter z takovho nebezpeenstv smrti vytrhl ns, a vytrhuje, v nho doufme, e i jet vytrhne,

  1:11 Kdy i vy nm pomhati budete modlitbami za ns, aby z daru toho, pinou mnohch osob nm danho, od mnohch dkovno bylo Bohu za ns.

  1:12 Nebo chlouba nae tato jest, svdectv svdom naeho, e v sprostnosti a v upmosti Bo, ne v moudrosti tlesn, ale v milosti Bo obcovali jsme na tomto svt, zvlt pak u vs.

  1:13 Nebo nepeme vm nic jinho, neli to, co tete, aneb co prv znte. A nadji mm, e a do konce tak znti budete.

  1:14 Jako jste ji i z strnky poznali ns, e jsme chlouba vae, podobn jako i vy nae, v den Pna Jee.

  1:15 A v tom doufn chtl jsem k vm pijti nejprve, abyste druhou milost mli,

  1:16 A skrze vs jti do Macedonie, a zase z Macedonie pijti k vm, a potom od vs abych byl doprovozen do Judstva.

  1:17 O tom pak kdy jsem pemyloval, zdali jsem co lehkomysln inil? Aneb co pemyluji, zdali podle tla pemyluji, tak aby bylo pi mn: Jest, jest, nen, nen?

  1:18 Ale v to vrn Bh, e e nae, kter byla mluvena k vm, nebyla: Jest, a nen.

  1:19 Nebo Syn Bo Je Kristus, kter mezi vmi kzn jest skrze ns, toti skrze mne a Silvna a Timotea, nebyl: Jest, a nen, ale bylo v kzn o nm: Jest,

  1:20 (Nebo kolikkoli jest zaslben Boch, v nm jsou: Jest, a v nm tak jest Amen,) k slv Bohu skrze ns.

  1:21 Ten pak, kter potvrzuje ns s vmi v Kristu, a kter pomazal ns, Bh jest.

  1:22 Kter i znamenal ns, a dal zvdavek Ducha svatho v srdce nae.

  1:23 J pak Boha za svdka beru na svou dui, e lituje vs, jet jsem nepiel do Korintu.

  1:24 Ne jako bychom panovali nad vrou va, ale pomocnci jsme radosti va; nebo vrou stojte.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .